Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

2004. év eredményei: elértük pénzügyi céljainkat, megőriztük vezető pozíciónkat a szabályozói és versenykörnyezeti nyomás ellenére

Budapest, 2005. február 11.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2004. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek kismértékben, 1,0%-kal 601,4 milliárd forintra (2.389,7 millió euróra) mérséklődtek 2004-ben 2003-hoz viszonyítva , mivel a magasabb mobil, adatátviteli és készülékértékesítési bevételeket ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése.
  • A beszámoló szerinti EBITDA 11,0%-kal 222,9 milliárd forintra csökkent, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 37,1%-ot ért el. Az átszervezési költségek és a további, jövőbeni leépítéssel kapcsolatos személyi juttatások 2004-ben 20,7 milliárd forintot tettek ki, ezen belül az átszervezési ráfordítások összege 20,2 milliárd forint volt. Az átszervezés költségei nélkül az EBITDA 243,1 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 40,4%.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg a UMTS licensz díja és a befektetési adóhitel nélkül 84,9 milliárd forintot tett ki. (Ezen tételeket is figyelembe véve az összeg 95,2 milliárd forint volt.) A 84,9 milliárd forintból a vezetékes szegmensre 40,4 milliárd forint, a mobilra (a 17,1 milliárd forint UMTS licensz díj nélkül) 33,8 milliárd forint, a MakTelre pedig 10,7 milliárd forint esett.
  • Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-től a goodwill amortizáció megszűnik, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Ezenkívül a 2004. március 31-én vagy azt követően az akvizíciók során keletkezett goodwill után már 2004-re sem számoltunk el amortizációt. A Matáv Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott.
  • A vezetékes szegmensben a bevételek 7,0%-kal csökkentek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 28,4% volt. A vezetékes szegmens negyedik negyedéves eredménye 16,7 milliárd forint átszervezéssel összefüggő tételt tartalmazott, amely nélkül az EBITDA ráta 33,9% volt.
  • A mobil szegmens bevételei 3,5%-kal nőttek, EBITDA rátája 39,4% volt 2004-ben. A T-Mobile Magyarország 46,2%-os piaci részesedéssel megőrizte pozícióját és 2004 végén előfizetőinek száma meghaladta a 4 milliót.
  • A nemzetközi szegmensben a bevételek 2,4%-kal csökkentek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 49,1% volt. A MakTel harmadik negyedéves eredménye tartalmazott 3,3 milliárd forint létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetést; ezen tétel nélkül az EBITDA ráta magas, 54,0%-ot ért el 2004-ben.
  • A csoportszintű üzleti eredmény 85,3 milliárd forintra mérséklődött döntően a Csoport átszervezése következtében felmerülő személyi jellegű ráfordítások 24,5%-os növekedése (elsősorban a Matáv Rt. és a MakTel esetében) és az értékcsökkenési leírás 7,3%-os emelkedése következtében. A nettó eredmény 34,6 milliárd forintra (137,6 millió euróra) csökkent.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 189,8 milliárd forintra mérséklődött az EBITDA csökkenése és a magasabb fizetett kamatok együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 100,8 milliárd forintra emelkedett. Ez a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg (elsősorban a mobil szegmensben a UMTS licensz következtében tapasztalt) növekedésének, valamint a leányvállalatokba és társult vállalkozásokba (T-Systems Hungary, a Stonebridge további kisebbségi tulajdonrészének megszerzése) fektetett összeg növekedésének együttes hatása, amit részben ellensúlyozott az ingatlanértékesítésből származó bevételek emelkedése. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 72,1 milliárd forintot tett ki, ami elsősorban az anyavállalat által kifizetett magasabb osztalékkal és ehhez kapcsolódó magasabb hitelfelvétellel magyarázható.
  • A nettó adósság-állomány 8,5 milliárd forinttal csökkent 2003. december vége óta és az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 32,9%-ot tett ki a 2003 év végi 31,6%-kal szemben.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban elmondta: "2004 során a szabályozói és versenykörnyezetben tapasztalható nyomás erősödött; tovább csökkentek mind a fix mind a mobil végződtetési díjak. Versenytársaink kihasználták a szolgáltatóválasztás és számhordozhatóság kínálta lehetőségeket, aminek következtében erősödött a verseny a lakossági és az üzleti szegmensben egyaránt. Új szolgáltató jelent meg a lakossági piacon, ami szintén a verseny fokozódásához vezetett. Mindezen tényezők ellenére azonban a Csoport teljesíteni tudta összes célkitűzését és iránymutatását. A vezetékes szegmensben az év végére nem csupán minimálisra csökkent a lemorzsolódás, de a lakossági PSTN vonalak száma kismértékben még növekedett is. Elértük az ADSL csatlakozásokra vonatkozóan kitűzött célt is, számuk 2004 végére meghaladta a 200 000-et. A mobil üzletben a UMTS licensz elnyerése után megindulhat a harmadik generációs hálózat kiépítése. Megemlíteném továbbá, hogy a Westel névváltása T-Mobile Magyarországra nagyon sikeres volt. Nemzetközi leányvállalatunk ismét jól teljesített, az átszervezés költségei nélkül 50% feletti EBITDA rátát ért el. A jövőt illetően szeretném megerősíteni az elmúlt év augusztusában bejelentett középtávú célkitűzéseinket, valamint 2005-re újabb célokat megfogalmazni. Várakozásaink szerint az idei évben egyszámjegyű bevételnövekedést és (az átszervezés költségei és lehetséges akvizíciók nélkül) 40% feletti EBITDA rátát érünk el. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 105 milliárd forint alatt marad, beleszámolva a UMTS-el kapcsolatos beruházásokra fordított 15 milliárd forintot, de nem számítva a lehetséges akvizíciókat. Végül szeretném kihangsúlyozni, hogy jó úton haladunk a 2004-ben kidolgozott létszámracionalizálási program végrehajtásában, melynek célja, hogy 2006 végére az egy vezetékes alkalmazottra jutó vonalszám meghaladja az 500-at."

Vezetékes szegmens: vonalszám megtartása, sikeres szélessávú program

A vezetékes szegmens bevételei 7,0%-kal 301,7 milliárd forintra mérséklődtek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 28,4% volt. Ezen eredményeket azonban kedvezőtlenül befolyásolta 16,7 milliárd forint a negyedik negyedévben a vezetékes szegmensben, elsősorban az anyavállalatnál jelentkező átszervezéssel összefüggő tétel, amely nélkül az EBITDA ráta 2004-ben 33,9% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 15,9%-kal csökkentek elsősorban az alacsonyabb forgalom és az árengedmények következtében. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei ugyanakkor 20,8%-kal tovább nőttek annak köszönhetően, hogy az ADSL csatlakozások száma nagymértékben növekedett és az Internet előfizetői szám is bővült. A vezetékes szegmensre kitűzött célunknak megfelelően az összes vonalszám nagyjából stabil maradt. Ráadásul a több éve tartó csökkenés után 2004-ben a lakossági vonalak száma kismértékben nőtt 2003-hoz viszonyítva ami bizonyítja, hogy a vonalszám megőrzése érdekében tett erőfeszítéseink sikeresek voltak. Az egy alkalmazottra jutó vonalszám anyavállalati szinten 365 volt. Az összes vonal mintegy 58%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2004. negyedik negyedév végén közel 1,7 millió előfizetőt jelentett. Az ADSL tömegtermékké vált, 2004 végére az ADSL csatlakozások száma 203 654-re nőtt. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 42% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között, és 2004. december végén 266 020 Internet előfizetővel rendelkezett (éves szinten 26,3%-os növekedés).

Mobil szegmens: kedvező pénzügyi eredmények, sikeres névváltás, megőrzött piaci pozíció

A mobil szegmens bevételei 3,5%-kal nőttek a magasabb forgalmi, értéknövelt szolgáltatásokból és készülékértékesítésből származó bevételeknek köszönhetően. Az EBITDA 9,2%-kal 103,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 39,4% volt. A T-Mobile Magyarországnál az átszervezési költségek 0,1 milliárd forintot tettek ki 2004-ben. Az üzleti eredmény mindössze 2,0%-kal nőtt, mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége 2004. első negyedévben került elszámolásra. A T-Mobile Magyarország 46,2%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon, míg 2004 december végén a GSM penetráció 86,4% volt. A T-Mobile Magyarország előfizetőinek száma 2004. negyedik negyedév végén meghaladta a 4,0 milliót. A szerződéses ügyfelek aránya 28,9%-ra nőtt a teljes ügyfélkörön belül, a 2003. év végi 26,1%-ról. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 16,8%-kal 10 275 forintra csökkent 2004-ben az egy évvel korábbi 12 353 forintról. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke kismértékben, 115-re nőtt 2004-ben az egy évvel korábbi 114-ről. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 6,0%-kal 4 945 forintra csökkent, ezen belül a szerződéses ügyfelek esetében az ARPU értéke 11 828 forintra mérséklődött, az előre fizetett kártyás ügyfeleknél pedig 2 380 forint volt. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan kismértékben megnőtt a forgalom, az egyes csomagok által biztosított árengedmények, valamint a szabályozói hatások azonban kedvezőtlen hatással voltak az ARPU-ra. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 612 forintra emelkedett (12,4%-os részesedés az ARPU-n belül), az előző év azonos időszakában elért 585 forinthoz (11,1%-os részesedés az ARPU-n belül) képest. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan tartani, értéke 2004-ben 11,9% volt. Az előre fizetett kártyás ügyfeleknél a lemorzsolódás 17, 4% volt 2004-ben.

Nemzetközi szegmens: továbbra is erős EBITDA

A nemzetközi szegmens bevételei összességében 2,4%-kal 68,4 milliárd forintra csökkentek 2004-ben. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek növekedtek, az előfizetési díjak és a forgalmi bevételek azonban mérséklődtek. A beszámoló szerinti EBITDA 33,6 milliárd forintot tett ki, az EBITDA ráta 49,1% volt. A társaság létszám-racionalizálásának részeként a harmadik negyedévben leépítéssel kapcsolatos 3,3 milliárd forint költség nélkül az EBITDA ráta azonban erős, 54,0%-ot ért el 2004-ben. Az alkalmazottak záró létszáma az átszervezés következtében az év végére 20,4%-kal 2 799-re csökkent. A vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció tovább nőtt, közel 49%-ra a 2003 negyedik negyedév végi 29%-ról. A vezetékes vonalszám 625 858-ra nőtt, ami 1,1%-os emelkedés az előző évi értékhez képest. Ezen belül az analóg előfizetők száma kismértékben, 583 776-ra csökkent. Az ISDN csatornák száma ugyanakkor 21,9%-kal 42 082-re emelkedett, a mobil előfizetők száma 43,7%-kal 752 462-re nőtt. A MakTel mobil piaci részesedése 76% volt 2004 december végén. A MakTel továbbra is az ország vezető Internet szolgáltatója; kapcsolt vonali előfizetőinek száma 2004 negyedik negyedév végére 64 944-re nőtt, ami éves szinten 32,4%-os emelkedés.

A Matávról

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv 100%-os részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatóját és leányvállalatát, a vezető mobil szolgáltató Mobimakot irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2004. december 31-i állapot szerint 59,21%-kal, a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

Kapcsolódó anyagok

  Közlemény
(PDF, 306 KB)