Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2004. évi első negyedéves eredményei

2004. május 13.

A Matáv stabil pénzügyi eredményt ért el 2004. I. negyedévben és az erős verseny ellenére megőrizte piacvezető pozícióját

BUDAPEST - 2004. május 13. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2004. I. negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

  • A bevételek 0,8%-kal 146,1 milliárd forintra (561,9 millió euróra) nőttek 2004. I. negyedévben 2003 azonos időszakához képest főként a magasabb mobil és adatátviteli bevételeknek köszönhetően, amit részben ellensúlyozott a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 5,2%-kal 63,2 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 43,2%-ot ért el.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 15,8 milliárd forint volt. Ebből a vezetékes szegmens 6,0 milliárd forintot, a mobil szegmens 9,0 milliárd forintot, a MakTel pedig 0,8 milliárd forintot tett ki.
  • A vezetékes szegmensben a bevételek 7,1%-kal csökkentek; az EBITDA ráta 37,7%-ot tett ki.
  • A mobil szegmens bevételei 5,8%-kal nőttek döntően a magasabb forgalmi, értéknövelt szolgáltatásokból és készülékértékesítésből származó bevételeknek köszönhetően. A mobil szegmens EBITDA rátája 41,8% volt 2004. I. negyedévben. A Westel megőrizte vezető pozícióját, 2004. március végén piaci részesedése 47,7% volt.
  • A nemzetközi szegmensben a bevételek 8,4%-kal nőttek, az EBITDA ráta kimagasló, 52,5%-ot ért el. Az EBITDA 8,9 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakában elért 8,7 milliárd forintról.
  • A csoportszintű működési eredmény 26,6 milliárd forintra csökkent, elsősorban az értékcsökkenés és amortizáció 20,9%-os növekedése következtében. A nettó eredmény 14,1 milliárd forintra (54,1 millió euróra) mérséklődött.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 40,9 milliárd forintot tett ki, az EBITDA csökkenése és a működőtőke-igény növekedése (főként a szállítói állomány változása) következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 22,3 milliárd forintra nőtt. Ez a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg kismértékű emelkedésének (elsősorban a vezetékes szegmens esetében) köszönhető. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 13,5 milliárd forintra csökkent, főként a 2003. I. negyedévhez képest alacsonyabb hitelvisszafizetések következtében.
  • A nettó adósság-állomány 14,2 milliárd forinttal csökkent 2003. december vége óta, így az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 30,4% volt 2004. március végén, szemben a 2003. március végi 36,6%-kal.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató elmondta: "A mai napon stabil negyedéves csoportszintű pénzügyi eredményekről számoltunk be. Az egyes szegmensek azonban eltérő képet mutatnak. A vezetékes terület csökkenő bevételekről és EBITDA-ról adott számot a piaci és szabályozói környezet kedvezőtlen változásai miatt. A kulcsüzletágakban ugyanakkor sikeresen fenntartottuk piacvezető pozícióinkat, valamint növeltük hatékonyságunkat is: anyavállalati szinten az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalszám 352 volt, szemben a tavaly március végi 340-es értékkel. Másik fontos eredményünk a vonalszám csökkenés megállítása volt. A folyamatos negyedévi lemorzsolódást sikeresen megállítottuk, az első negyedévi vezetékes vonalszám megegyezett a 2003. IV. negyedévi szinttel. A mobil szegmensben várakozásunkkal összhangban a penetráció növekedése nagymértékben lelassult, de a 3 szereplő közti verseny továbbra is éles maradt. A nehéz piaci környezetben a Westel nemcsak megőrizte vezető pozícióját, de az elmúlt hat hónap során még növelte is részesedését, miközben stabil pénzügyi eredményekről adott számot. Meggyőződésem, hogy a Westel névváltása előnyös lesz, a társaság megragadja a kínálkozó lehetőségeket és ezek pénzügyi hatása pozitív lesz. Nemzetközi leányvállalatunknál, a MakTelnél ismét jó eredményről számolhatok be, az EBITDA ráta megközelítette az 53%-ot a még mindig kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok ellenére is. Végül megemlíteném, hogy az idén márciusban hozott igazgatósági javaslatot követően a nemrég megtartott éves rendes közgyűlés jóváhagyta a 70 forint részvényenkénti osztalékot a 2003. év terhére, ami világosan jelzi a Matáv teljes elkötelezettségét a tavaly márciusban bejelentett osztalékpolitika iránt."

Vezetékes szegmens: megállt a vonalszám csökkenése, kedvezményes tarifacsomagok a vonalak többsége esetében, növekvő verseny

A vezetékes szegmens bevételei 7,1%-kal 76,4 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA ráta 37,7% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 13,1%-kal csökkentek, főként a forgalom visszaesése és az árengedmények következtében. Az adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételek ugyanakkor 21,6%-kal tovább nőttek az ADSL és Internet előfizetői szám bővülésének köszönhetően. A Matáv vezetékes vonali penetrációja stabilizálódott és 37,8%-ot ért el (a 2003. IV. negyedévi 37,7% és az egy évvel korábbi 38,1%-kal szemben). Az összes vonalszám csupán 0,9%-kal csökkent 2003. I. negyedévhez képest, 2003. IV. negyedévhez képest pedig nem változott; jelezve, hogy a Matáv sikeresen megállította a vonalszám csökkenését. 2004. március végére a Matáv összes vezetékes vonalának 18,6%-a volt ISDN csatorna. Az összes vonal több mint fele tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ez 2004. I. negyedév végén 1,5 millió vonalat jelentett. A társaság folytatta sikeres ADSL programját, 2004. I. negyedév végén az ADSL csatlakozások száma 125.000 volt. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 44% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között és 228.526 Internet előfizetővel rendelkezett 2004. március végén (éves szinten 42,6%-os növekedés).

Mobil szegmens: erős pozíció az érett és intenzív verseny jellemezte piacon

A mobil szegmens bevételei 5,8%-kal nőttek. Az EBITDA 25,5 milliárd forintra emelkedett, míg az EBITDA ráta 41,8%-ot ért el. A működési eredmény ugyanakkor 32,8%-kal csökkent, mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége ebben a negyedévben került elszámolásra. A Westel 47,7%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon, március végén a GSM penetráció 79,6% volt. 2004. I. negyedév végén a Westel előfizetőinek száma 3,8 millió volt. A teljes ügyfélkörön belül a szerződéses ügyfelek aránya 26,4%-ra nőtt ugyanezen időszakban a 2003. I. negyedév végi 25,1%-ról. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 9,2%-kal, 10.763 forintra csökkent 2004. I. negyedévben az egy évvel korábbi 11.854 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 107-re nőtt 2004. I. negyedévben az egy évvel korábbi 103-ról. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 4.800 forintra csökkent, ezen belül az ARPU értéke a szerződéses ügyfelek esetében 11.871 forint, az előre fizetett kártyás ügyfeleknél 2.292 forint volt. A kedvezményes tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények kedvezőtlen hatással vannak az ARPU-ra. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 601 forintra nőtt (12,5%-os részesedés az ARPU-n belül), ami stabil emelkedés az előző év azonos időszakában elért 534 forinthoz (10,6%-os részesedés) képest. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan, 11,2%-on tartani 2004. I. negyedévben. A lemorzsolódás mind az előre fizetett kártyás, mind a szerződéses ügyfelek körében csökkenést mutatott 2003. I. negyedévhez képest.

Nemzetközi szegmens: a makrogazdasági lassulás ellenére ismét meggyőző eredmények

A nemzetközi szegmens bevételei 8,4%-kal 16,9 milliárd forintra nőttek 2004. I. negyedévben főként az árfolyamváltozás következtében. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek növekedtek, s emelkedtek a belföldi forgalmi bevételek is. A visszaeső nemzetközi forgalmi bevételek azonban mérséklően hatottak. Az EBITDA 1,8%-kal 8,9 milliárd forintra javult, magas, 52,5%-os EBITDA ráta mellett. Az alkalmazottak záró létszáma 2,7%-kal 3.552-re csökkent az év első negyedévének végére az előző év azonos időszakához képest. A vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció 33%-ra nőtt a 2003. I. negyedévi 19%-ról. A vezetékes előfizetők száma 621.509-re emelkedett, ami 2,8%-os emelkedés az előző évi értékhez képest. Ezen belül az analóg előfizetők száma közel változatlan, 583.651 volt. Az ISDN csatornák száma azonban jelentős mértékben, 54,3%-kal 37.858-ra nőtt. A mobil előfizetők száma 46,4%-kal, 565.170-re bővült. A MakTel mobil piaci részesedése 83% volt 2004. március végén. Az Internet előfizetők száma 2004. I. negyedév végén 52.888 volt (éves szinten 41,3%-os emelkedés).

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és vezető mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2004. március 31-i állapot szerint a MagyarCom GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

Matáv
Konszolidált
IFRS Mérlegek
(millió Forint)
2003.
márc. 31-én
(nem auditált)
2004.
márc. 31-én
(nem auditált)

%
változás
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 13   776   26   208   90,20%  
Pénzügyi eszközök 341   450   32,00%  
Követelések 95   800   96   550   0,80%  
Készletek 10   442   9   003   (13,8%)  
Értékesítésre szánt eszközök 2   285   3   051   33,50%  
Forgóeszközök összesen 122   644   135   262   10,30%  
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 636   733   604   056   (5,1%)  
Immateriális javak 290   374   281   347   (3,10%)  
Társult vállalatok 4   555   5   791   27,10%  
Halasztott adókövetelés 5   361   5   108   (4,70%)  
Egyéb hosszú lejáratú eszközök 13   972   6   554   (53,10%)  
Befektetett eszközök összesen 950   995   902   856   (5,10%)  
Eszközök összesen 1   073   639   1   038   118   (3,30%)  
Források
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hitelek és egyéb kölcsönök - külső féltől 64   503   56   696   (12,10%)  
Hitelek kapcsolt vállalatoktól 155   509   126   644   (18,60%)  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 92   855   87   230   (6,10%)  
Halasztott bevételek 2   568   1   841   (28,30%)  
Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékok 7   905   6   331   (19,90%)  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 323   340   278   742   (13,80%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hitelek és egyéb kölcsönök - külső féltől 68   870   47   080   (31,60%)  
Hitelek kapcsolt vállalatoktól 73   675   73   675   0,00%  
Halasztott bevételek 3   926   2   095   (46,60%)  
Halasztott adókötelezettség 1   308   2   479   89,50%  
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 46   0   (100,00%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 147   825   125   329   (15,20%)  
Kisebbségi részesedések 65   328   63   096   (3,40%)  
Saját tőke
Jegyzett tőke 104   281   104   281   0,00%  
Tőketartalék 27   382   27   382   0,00%  
Saját részvények -4   488   -3   842   (14,40%)  
Halmozott átértékelési különbözet -2   364   -2   411   2,00%  
Eredménytartalék 412   335   445   541   8,10%  
Saját tőke összesen 537   146   570   951   6,30%  
Források összesen 1   073   639   1   038   118   (3,30%)  
MATÁV Konszolidált
IFRS Eredménykimutatások
(millió forintban)
2003.
márc. 31.
(nem auditált)
2004.
márc. 31.
(nem auditált)
%
változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 24   458   24   005   (1,90%)  
Belföldi forgalmi bevételek 29   539   26   090   (11,70%)  
Egyéb forgalmi bevételek 3   386   1   253   (63,00%)  
Belföldi vezetékes távközlési szolgáltatások 57   383   51   348   (10,50%)  
Nemzetközi forgalmi bevételek 5   772   4   599   (20,30%)  
Mobil távközlési szolgáltatások 45   933   50   359   9,60%  
Nemzetközi tevékenységből származó bevétel 15   565   16   880   8,40%  
Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások 9   138   11   378   24,50%  
Berendezés- és készletértékesítés árbevétele 4   208   5   361   27,40%  
Egyéb bevételek 6   932   6   209   (10,40%)  
Összes bevétel 144   931   146   134   0,80%  
Személyi jellegű ráfordítások (21   011)   (22   428)   6,70%  
Értékcsökkenési leírás (30   277)   (36   601)   20,90%  
Más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetés (19   806)   (20   793)   5,00%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (6   937)   (8   301)   19,70%  
Egyéb működési költségek (30   494)   (31   422)   3,00%  
Működési költségek (108   525)   (119   545)   10,20%  
Működési eredmény 36   406   26   589   (27,00%)  
Nettó pénzügyi eredmény (10   203)   (8   110)   (20,50%)  
Részesedés társult vállalkozások adózás előtti eredményéből (47)   1   184   n.m.  
Adózás előtti eredmény 26   156   19   663   (24,80%)  
Nyereség adó (3   836)   (3   196)   (16,70%)  
Adózott eredmény 22   320   16   467   (26,20%)  
Kisebbségi részesedések (3   302)   (2   390)   (27,60%)  
Éves eredmény 19   018   14   077   (26,00%)  
MATÁV
Konszolidált
Cash-Flow Kimutatás - IFRS
(millió forintban)
2003.
márc. 31-ével végződő 3 hónap
(nem auditált)
2004.
márc. 31-ével végződő 3 hónap
(nem auditált)
%
változás
Üzleti tevékenységből származó cash-flow
Működési eredmény 36   406   26   589   (27,00%)  
Értékcsökkenési leírás 30   277   36   601   20,90%  
Működő tőke változása (3   782)   (7   388)   95,30%  
Halasztott bevételek amortizációja (684)   (510   (25,40%)  
Fizetett kamat (10   238)   (9   554)   (6,70%)  
Jutalékok és banki költségek (565)   (826)   46,20%  
Fizetett társasági adó (2   645)   (3   025)   14,40%  
Egyéb (3   967)   (979)   (75,30%)  
Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 44   802   40   908   (8,70%)  
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (21   363)   (23   698)   10,90%  
Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése 0   (452)   n.a.  
Felvásárolt leányvállalatok pénzeszközei 0   16   n.a.  
Kapott kamatok 172   309   79,70%  
Kapott osztalék 0   0   n.a.  
Értékpapírok (vásárlása)/eladása 106   25   (76,40%)  
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 134   1   452   983,60%  
Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow (20   951)   (22   348)   6,70%  
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (8)   (3   140)   39150,00%  
Hitelek és egyéb kölcsönök törlesztése (19   507)   (10   314)   (47,10%)  
Egyéb 72   0   (100,00%)  
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow (19   443   (13   454)   (30,80%)  
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre 517   (1   030)   n.m.  
Változás a pénzeszközökben 4   925   4   076   (17,20%)  
Pénzeszközök az év elején 8   851   22   132   150,10%  
Pénzeszközök az év végén 13   776   26   208   90,20%  
Változás a pénzeszközökben 4   925   4   076   (17,20%)  
  A működési statisztikák összefoglalója 2003. márc. 31. 2004. márc. 31. %-os változás
EBITDA ráta 46,00% 43,20% n.a.
Működési eredmény ráta 25,10% 18,20% n.a.
Nyereség ráta 13,10% 9,60% n.a.
Eszköz arányos megtérülés 7,10% 5,40% n.a.
Nettó adósság / összes tőke 36,60% 30,40% n.a.
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 041 149 2 017 336 (1,20%)
Üzleti 269 721 259 898 (3,60%)
Nyilvános 32 910 28 600 (13,10%)
ISDN csatornák 515 960 527 082 2,20%
Összes vonalszám 2 859 740 2 832 916 (0,90%)
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 87,20% 89,90% n.a.
Vonalsűrűség 38,10% 37,80% n.a.
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben, Matáv Rt.) 8 421 8 043 (4,50%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 15 277 14 838 (2,90%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 339,6 352,2 3,70%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként - Matáv Rt.+Emitel 336,6 348,9 3,70%
Forgalom percben (ezer) - Matáv Rt.
Belföldi 2 110 376 2 085 729 (1,20%)
Nemzetközi kimenő 34 122 33 876 (0,70%)
Bérelt vonalak (FLEX-Com összeköttetések) 11 550 10 765 (6,80%)
ADSL vonalak 44 486 125 000 181,00%
Internet előfizetők 160 280 228 526 42,60%
Kábel TV előfizetők 342 840 364 886 6,40%
Emitel vonalszám (beleértve az ISDN csatornákat) 78 810 78 518 (0,40%)
Emitel belföldi forgalom (ezer perc) 42 295 38 399 (9,20%)
Emitel nemzetközi kimenő forgalom (ezer perc) 551 539 (2,20%)
MakTel vezetékes vonalszám 604 482 621 509 2,80%
Forgalom percben (ezer) - MakTel
Belföldi n.a. 640 577 n.a.
Nemzetközi kimenő n.a. 9 682 n.a.
MakTel mobil előfizetők 386 133 565 170 46,40%
MakTel egy mobil előfizetőjére jutó havi árbevétel 5 110 4 086 (20,00%)
MakTel egy mobil előfizetőjére jutó havi forgalom percben 82 67 (18,30%)
MakTel Internet előfizetők (előrefizetett ügyfelekkel 2004. január 1-től) 37 425 52 888 41,30%
Westel 0660 előfizetők 17 551 0 (100,00%)
Westel előfizetők 3 401 770 3 837 945 12,80%
Összes mobil előfizető 3 419 321 3 837 945 12,20%
Westel egy előfizetőjére jutó havi forgalom percben 103 107 3,90%
Westel egy előfizetőjére jutó havi árbevétel 5 059 4 800 (5,10%)
Westel egy szerződéses előfizetőjére jutó havi árbevétel 12 663 11 871 (6,30%)
Westel egy kártyás előfizetőjére jutó havi árbevétel 2 534 2 292 (9,60%)
Westel előfizetők - teljes lemorzsolódás 26,00% 9,30% n.a.

A 2004. első negyedévi pénzügyi kimutatás elemzése

Árfolyam információk

Az euro 0,8%-kal erősödött a forinttal szemben (2003. március 31-i 246,84 Ft/euro árfolyamról a 2004. március 31-i 248,92 Ft/euro árfolyamra). 2003 végéhez képest az euro 5,1%-kal gyengült a forinttal szemben (2003. december 31-i 262,23 Ft/euro árfolyamról a 2004. március 31-i 248,92 Ft/euro árfolyamra). Az átlagos Ft/euro árfolyam a 2003. első negyedévi 243,56-ról 2004 első negyedévére 260,09-re növekedett.

Az USA dollár 10,3%-kal értékelődött le a forinttal szemben (2003. március 31-i 227,02 Ft/dollár árfolyamról a 2004. március 31-i 203,65 Ft/dollár árfolyamra). 2003. év végéhez képest 2004. március 31-ig az USA dollár 2,1%-kal értékelődött le a forinttal szemben 207,92 Ft/dollár árfolyamról 203,65 Ft/dollár árfolyamra.

A csoport eredménykimutatásának elemzése

Bevételek

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2004 első negyedévében 1,9%-kal csökkentek 2003 hasonló időszakához képest. A bekapcsolási díjakból származó alacsonyabb bevétel az új előfizetők részére adott kedvezményekkel, valamint az alacsonyabb számú új ISDN vonalbekapcsolásokkal magyarázható. A sikeres kampányoknak köszönhetően több mint duplájára nőtt az új analóg vonalbekapcsolások száma 2004 első negyedévében 2003 azonos időszakához képest. A 2004. január 1-jén életbe lépett Elektronikus Hírközlési törvénynek megfelelően a Matáv nem számíthat fel díjat a részletes számla kiállításáért, ami a digifon szolgáltatások bevételének csökkenését eredményezte.

A csökkenéseket részben ellensúlyozta az analóg előfizetési díjak 2003. február 1-jei és 2004. január 1-jei emelése. Az ISDN előfizetési díjakból származó bevételek szintén emelkedtek 2004 első negyedévében 2003 hasonló időszakához képest, az ISDN csatornák magasabb átlagos számának eredményeként.

A belföldi forgalmi bevételek 2004 első három hónapjában 26,1 mrd Ft-ot tettek ki a 2003. első negyedévi 29,5 mrd Ft bevétellel szemben. Ezt a csökkenést főként a 10,4%-os általános díjcsökkenés okozta. Bár a Matáv 2003. február 1-jén és 2004. január 1-jén emelte tarifáit, számos kedvezményt biztosított a különböző díjcsomagok előfizetőinek.

Az egyéb forgalmi bevételek 2004 első negyedévére 63,0%-kal csökkentek 2003 hasonló időszakához képest. Az egyéb forgalmi bevételekben bekövetkezett jelentős csökkenés elsődleges oka, hogy az egyéb belföldi szolgáltatók és a mobilszolgáltatók között kötött összekapcsolási szerződések a Matáv hálózatának szinte teljes körű elkerülését eredményezik. A csökkenéshez hozzájárultak az alacsonyabb összekapcsolási díjak is, valamint kisebb mértékben a hívások összetételében bekövetkezett változások az egyéb belföldi szolgáltatók tekintetében (mely szerint a Matáv kevesebb nemzetközi, ugyanakkor több belföldi, alacsonyabb összekapcsolási díjú hívást végződtetett).

A nemzetközi forgalmi bevételek 2004 első negyedévében 4,6 mrd Ft-ra csökkentek a 2003. első negyedévi 5,8 mrd Ft-hoz viszonyítva. Mind a kimenő, mind a bejövő nemzetközi bevételek csökkentek. Az előfizetőknek kínált, választható tarifacsomagokhoz (Ritmus, Sokatmondó, Csevegő, Felező) kapcsolódó kedvezmények okozták elsősorban a kimenő nemzetközi forgalmi bevételek csökkenését, míg a bejövő nemzetközi bevételek csökkenését főként az alacsonyabb forgalom okozta: a bejövő nemzetközi percek 24,5%-kal csökkentek. A bejövő nemzetközi forgalom jelentősebben csökkent a mobil irányú hívások esetében a Matáv hálózatának elkerüléséből adódóan, míg a Matáv területekre irányuló hívások kisebb mértékben estek vissza. A bejövő nemzetközi bevételeket szintén negatívan érintették a nemzetközi partnerekkel kialakított alacsonyabb elszámolási árak is.

A mobil távközlési szolgáltatások bevételei 2004. március 31-ig elérték az 50,4 mrd Ft-ot a 2003. első negyedévi 45,9 mrd Ft-os bevétellel szemben (9,6%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban a Westel átlagos előfizető számának 11,3%-os növekedésével magyarázható. A 2004. első negyedévi összes új bekapcsolás 70,6%-át Dominó kártyás előfizetők teszik ki, valamint ők képviselik az összes Westel előfizető 73,6%-át 2004. március 31-én.

A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek emelkedése szintén köszönhető a fajlagos forgalom növekedésének. A Westel fajlagos forgalma (egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom) 3,9%-kal, a 2003. első negyedévi 103 percről 2004 első negyedévében 107 percre növekedett. Ez a szerződéses előfizetők növekvő hányadának köszönhető, mivel ezen előfizetők egy előfizetőre jutó havi percforgalma nagyobb, mint a kártyás előfizetőké.

A Westel egy előfizetőre jutó havi árbevétele a 2003. első negyedévi 5.059 Ft-ról 2004 első negyedévében 4.800 Ft-ra csökkent (5,1%-kal). Ennek magyarázata a Westel hálózaton belüli, alacsonyabb díjjal rendelkező hívások arányának növekedése. Az egy előfizetőre jutó havi árbevétel csökkenéséhez a vezetékes szolgáltatóktól származó mobil végződtetési díjak 2003. szeptember 1-jei 10%-os csökkenése is hozzájárult.

A mobil távközlési szolgáltatások közül az értéknövelt szolgáltatások mutatják a legnagyobb, megközelítőleg 25%-os növekedést a tavalyi évhez viszonyítva. Az értéknövelt szolgáltatások az egy előfizetőre eső átlagos bevétel 12,5%-át teszik ki 2004 első negyedévében. Ez a bevételi kategória elsősorban az SMS és az MMS bevételeiből áll. A bevétel növekedésének oka az emelt díjas SMS üzenetek magasabb aránya.A nemzetközi tevékenységekből származó bevétel sor a 2001-ben szerzett leányvállalatunknak, a MakTelnek a bevételeit tartalmazza.

A nemzetközi tevékenységek bevételei növekedtek és 2004 első negyedévére elérték a 16,9 mrd Ft-ot. Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek növekedtek a magasabb analóg előfizetési díjak, illetve az ISDN előfizetési bevételek esetében az előfizetői szám nagyobb mértékű növekedésének köszönhetően. A belföldi forgalmi bevételek növekedése elsősorban a díjak emelkedésének eredménye, melyet részben ellensúlyozott az alacsonyabb forgalom. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek emelkedése a 46,4%-kal magasabb előfizetői szám következménye, melyet valamelyest ellensúlyozott az alacsonyabb fajlagos forgalom és az alacsonyabb díjak.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek szintén növekedtek, köszönhetően az előfizetőszám emelkedésének hatására megnövekedett Internet bevételeknek, illetve a másik mobilszolgáltató, a Cosmofon által fizetett díjakból származó magasabb bérelt vonali bevételeknek. Az egyéb bevételek is emelkedtek, mivel a távközlési berendezések értékesítésének bevételei a MobiMaknál megnövekedtek a nagyobb mértékű előfizetőszám növekedésnek, illetve a készülékek magasabb átlagos eladási árának köszönhetően. Ezeket a növekedéseket részben ellensúlyozták az alacsonyabb percforgalom és az alacsonyabb díjak miatt csökkenő kimenő nemzetközi bevételek, illetve a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében csökkenő bejövő nemzetközi bevételek.A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2004 első negyedévében elérték a 11,4 mrd Ft-ot a 2003. első negyedévi 9,1 mrd Ft-tal szemben. A növekedést elsősorban az ADSL vonalak, valamint az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja. Az ADSL vonalak száma elérte a 125.000-et (a 2003. március 31-i 44.486 vonalhoz képest), míg az Internet csatlakozások száma 42,6%-kal 228.526-ra nőtt az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. A bevételek növekedéséhez hozzájárult az is, hogy a magasabb bevételt hozó bérelt vonali és szélessávú Internet csatlakozások aránya jelentősen növekedett az összes előfizetőszámon belül.

A berendezés- és készletértékesítés bevételei 2004. március 31-ig elérték az 5,4 mrd Ft-ot a 2003. első negyedévi 4,2 mrd Ft-os bevétellel szemben. A távközlési berendezések értékesítéséből származó bevétel növekedésének oka a Westelnél megnövekedett készülékcsere, illetve a telefonkészülékek magasabb átlagos eladási ára.

Az egyéb bevételek a 2003. első negyedévi 6,9 mrd Ft-ról 2004 hasonló időszakára 6,2 mrd Ft-ra csökkentek. Az egyéb bevételek között találhatók az építési, fenntartási, kábeltelevíziós, audiotex és egyéb tevékenységből származó bevételek. Ebben a bevételi kategóriában a csökkenést elsősorban az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszától kapott támogatás csökkenése okozta. A csökkenést részben ellensúlyozta a kábeltévé bevételek emelkedése, mivel mind az átlagos előfizetői szám, mind az előfizetési díjak növekedtek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 2004 első három hónapjában elérték a 22,4 mrd Ft-ot, szemben a 2003. első negyedévi 21,0 mrd Ft-tal (6,7%-os növekedés). A növekedés főként a Matáv Rt.-nél 2003. április 1-jével életbe lépett 7,0%-os átlagos béremelésre vezethető vissza. A személyi jellegű ráfordítások jelentős növekedést mutatnak a Westel esetében is, főleg a béremelkedésnek köszönhetően.

Az emelkedést részben ellensúlyozta az, hogy a csoport szintű állományi létszám csökkent a 2003. március 31-i 15.277 főről a 2004. március 31-i 14.838 főre. Az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2004. március végére 348,9-re nőtt az egy évvel korábbi 336,6-ról.

2004. március 31-ig az értékcsökkenési leírás 20,9%-kal 36,6 mrd Ft-ra nőtt az egy évvel korábbi 30,3 mrd Ft-ról. Ez a növekedés főként a Westel márkanév leírásának köszönhető, amelynek oka a T-Mobile Magyarország név 2004. május 1-jétől történő bevezetése. A leírás 2004 első negyedévében 4,4 mrd forinttal magasabb amortizációs költséget eredményezett. Emellett a növekedéshez hozzájárult, hogy egyes tárgyi eszközök értékcsökkenése felgyorsult a MakTelnél a tárgyi eszközök hasznos élettartamának 2003 májusában történt felülvizsgálata következtében.

A más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések 2004 első negyedévében elérték a 20,8 mrd Ft-ot a 2003 hasonló időszakának 19,8 mrd Ft-jával szemben. A költségnövekedést elsősorban a belföldi forgalom 4,6%-os emelkedése okozta, mivel növekedtek a Westel kifizetései a két másik GSM mobilszolgáltató felé a magasabb mobilpenetráció hatására. Ezt részben ellensúlyozták az egyéb belföldi szolgáltatóknak a hívásvégződtetésért történő alacsonyabb kifizetések, köszönhetően az alacsonyabb forgalomnak és az alacsonyabb összekapcsolási díjaknak. A nemzetközi forgalmi kifizetések 6,0%-os emelkedést mutatnak főként a Westel magasabb roaming kifizetései és a MakTel megnövekedett nemzetközi kifizetéseinek hatására. Ezt a növekedést részben ellensúlyozták a külföldi szolgáltatókkal szembeni alacsonyabb átlagos elszámolási díjak csakúgy, mint a Matáv Rt. alacsonyabb kimenő forgalma.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke a 2003. első negyedévi 6,9 mrd Ft-ról 2004 hasonló időszakában 8,3 mrd Ft-ra növekedett. Ezt a növekedést elsősorban a magasabb átlagos készülékárak és a gyakoribb készülékcserékhez kapcsolódó költségek emelkedése okozta, melyet részben ellensúlyozott az új Westel előfizetők alacsonyabb száma. A Matáv Rt.-nél és a MakTelnél indított kampányok során értékesített magasabb készülékszám szintén hozzájárult az értékesített távközlési berendezések beszerzési költségének emelkedéséhez.

Az egyéb működési költségek mértéke 3,0%-kal növekedett az elmúlt egy évben. Az egyéb működési költségekben anyag és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, outsourcing díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók. Legnagyobb mértékben a marketing költségek növekedtek, elsősorban a Matáv Rt.-nél a 2003 során bevezetésre került új termékekhez és új tarifacsomagokhoz kapcsolódó intenzív reklámtevékenység következtében. A magasabb költségekhez a megnövekedett ügynöki díjak is hozzájárultak köszönhetően a Drop Charge-hoz kapcsolódó magasabb kifizetéseknek. Ezeket a növekedéseket részben ellensúlyozta az alacsonyabb mértékű követelés-leírás és az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszának fizetett hozzájárulás csökkenése 2004 első negyedévében az előző év hasonló időszakához képest.

Működési eredmény

A működési eredményráta 2004 első három hónapjában 18,2%, míg 2003 hasonló időszakában 25,1% volt. A visszaesést az értékcsökkenés és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értékének nagymértékű növekedése magyarázza.

Nettó pénzügyi eredmény

2004 első negyedévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 8,1 mrd Ft volt, szemben a 2003. első negyedévi mínusz 10,2 mrd Ft-tal. A nettó pénzügyi költség jelentősen csökkent, mivel a nettó árfolyamveszteség 3,2 mrd Ft-tal volt alacsonyabb. A nettó árfolyamveszteségben bekövetkezett változást elsősorban az erősödő forint, valamint a deviza alapú hitelek átlagos állományának jelentős csökkenése okozta. Ezt a csökkenést részben ellensúlyozta a magasabb kamatköltség, melynek emelkedése a magasabb átlagos kamatlábbal rendelkező forint alapú hitelek megnövekedett arányának köszönhető. A nettó pénzügyi eredmény 0,9 mrd Ft nettó árfolyamnyereséget, 8,4 mrd Ft kamatköltséget, 0,8 mrd Ft jutalékot és egyéb költséget, valamint 0,2 mrd Ft kamat és egyéb pénzügyi bevételt foglal magában.

Részesedések társult vállalkozások adózás előtti eredményéből

A társult vállalkozások adózás előtti eredményének részesedésekre jutó része 2004 első negyedévében 1.184 millió Ft volt a 2003. első negyedévi mínusz 47 millió Ft-tal szemben, tükrözve ezzel a Hunsat Eutelsatban meglévő befektetésének értékesítéséből keletkező jelentős nyereséget.

Nyereség adó

A nyereség adó összege 2004 első negyedévében 3,2 mrd Ft-ra csökkent szemben a 2003. első negyedévi 3,8 mrd Ft-tal, elsősorban a mobil és a nemzetközi szegmens alacsonyabb adózás előtti eredményének következtében. Az adórátának a 2003-as 18%-os szintről 16%-ra történő változása szintén adócsökkenést eredményezett 2004-ben.

Kisebbségi részesedések

2004 első három hónapjában a kisebbségi részesedések összege 2,4 mrd Ft volt, 2003 hasonló időszakának 3,3 mrd Ft-jával szemben. A 27,6%-os csökkenés a MakTel gyengébb teljesítményével magyarázható. Míg a nemzetközi szegmens bevételei mérsékelten, addig működési költségei jelentősen növekedtek, amely a működési eredmény csökkenéséhez vezetett.

A csoport mérlegének elemzése

A mérlegfőösszeg 2003. március 31-én 1.074 mrd Ft, 2004. március 31-én 1.038 mrd Ft volt.

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2003. március 31-hez képest 2004. március 31-re 16,7%-kal 183,3 mrd Ft-ra csökkentek, hasonlóan csökkenést mutat a hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök állománya is 15,3%-kal ugyanezen időszak alatt. A csökkenés a Matáv erős készpénztermelő képességét mutatja, mely lehetővé tette a vállalat számára, hogy 2003. augusztus 14-én visszafizessen 105 millió eurót a Deutsche Telekomtól felvett hitelből, visszafizesse a lejáró 13 milliárd Ft összegű Matáv 2003/B MTN (középlejáratú kötvény) hitelt, valamint az Európai Beruházási Bank II. Telekommunikációs Projektje keretében felvett hitelt 2003. december 15-ei értéknappal.2004. március 31-én a hitelállomány megközelítőleg 100%-a volt forint alapú. 2004. március 31-én a hitelek és kölcsönök 45,8%-a volt változó kamatozású. A tőkeáttételi mutató 2004. március 31-én 30,4% volt az egy évvel korábbi 36,6%-kal szemben, melyet a nettó adósságállomány értéke és a nettó adósságállomány saját tőkével és kisebbségi részesedésekkel növelt értékének hányadosaként kapunk meg.

A csoport cash-flow-jának elemzése

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 40,9 mrd Ft volt 2004 első három hónapjában, 2003 hasonló időszakához képest 8,7%-kal csökkent. A változás főként a szállítói kötelezettségek állományának nagyobb mértékű csökkenése magyarázza 2004 első negyedévében 2003 azonos időszakához képest.

A befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow 1.397 millió Ft-tal növekedett, elsősorban a Matáv Rt. esetében a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított magasabb beruházási összeg miatt, mely az ADSL fejlesztéseknek és a törvényi előírásokkal kapcsolatos beruházásoknak köszönhető.

2004. március 31-én a pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow mínusz 13.454 millió Ft-ot tett ki, míg 2003 azonos időszakában mínusz 19.443 millió Ft volt. Míg 2003 első három hónapjában a Matáv nettó 19.507 millió Ft hitelt fizetett vissza, 2004 hasonló időszakában a nettó hiteltörlesztés 10.314 millió Ft-ra csökkent. A Matáv 3.132 millió Ft-tal növelte osztalék kifizetését, főként a MakTel és a Stonebridge kisebbségi részvényeseinek járó osztalék növekedésének köszönhetően.

Az eredmények szegmensek szerinti elemzése

Az alábbi három szegmens eredményeinek összege nem egyenlő a csoport eredményeivel, a szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése miatt.

Vezetékes távközlési szegmens

A vezetékes távközlési szegmens a Matáv Rt.-t és konszolidált leányvállalatait foglalja magába, a MakTel, a MobiMak, a Stonebridge, a Telemacedónia, a Westel és a Westel 0660 kivételével.

Millió Ft-ban 2003. márc. 31-ével végződött 3 hónap 2004. márc. 31-ével végződött 3 hónap Változás (%)
Bevételek 82   169   76 356   (7,1)  
EBITDA 33 120   28 800   (13,0)  
Működési eredmény 15 338   11 922   (22,3)  
Tárgyi eszközök 440   015   409   327   (7,0)  
Immateriális javak 34 190   32 567   (4,7)  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 3 626   6 001   65,5  
Záró létszám 9 841   9 509   (3,4)  

A vezetékes távközlési szegmens összbevétele 7,1%-os csökkenést mutatott az elmúlt egy évben. A Matáv belföldi vezetékes távközlési szolgáltatásokból származó bevételei 11,0%-kal csökkentek az alacsonyabb díjak és az alacsonyabb percforgalom következtében. A nemzetközi forgalmi bevételek 20,4%-kal estek vissza az alacsonyabb percdíjak, az alacsonyabb kimenő és bejövő forgalom, valamint a forint SDR-el szembeni erősödése miatt. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 2003 első három hónapjához képest 21,6%-kal emelkedtek 2004 első negyedévében. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedését elsősorban az ADSL vonalak és az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja.

A vezetékes távközlési szegmens működési eredménye 22,3%-kal csökkent. A működési költségek közül a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések és az értékcsökkenés csökkentek, melyeket részben ellentételezett a személyi jellegű ráfordítások, az egyéb működési költségek és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értékének növekedése.

Mobil szegmens

A mobil szegmens a Westelt, a Westel 0660-t, valamint az akvizíciójukból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

Millió Ft-ban 2003. márc. 31-ével végződött 3 hónap 2004. márc. 31-ével végződött 3 hónap Változás (%)
Bevételek 57 734   61 080   5,8  
EBITDA 24 837   25 505   2,7  
Működési eredmény 15 332   10 296   (32,8)  
Tárgyi eszközök 115 469   117   052   1,4  
Immateriális javak 204   196   192   885   (5,5)  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 8 401   8 989   7  
Záró létszám 1 784   1 777   (0,4)  

A 100 lakosra jutó GSM mobil vonalszám 79,6%-ot ért el Magyarországon, és a Westel piaci részesedése 47,7%-ot tesz ki a szoros versenyhelyzetben lévő GSM piacon.

A mobil szegmens bevételei 2003 első negyedévéhez viszonyítva 5,8%-kal növekedtek 2004 első negyedévében a mobil előfizetők számának erőteljes emelkedése miatt. A Westel előfizetők száma 12,8%-kal emelkedett, elérve a 3.837.945 főt, beleértve a 2004. március 31-én meglévő 2.825.755 kártyás előfizetőt is. A Westel előfizetőkre jutó átlagos havi percforgalom 3,9%-kal növekedett a 2003. első negyedévi 103 percről 107 percre 2004 első negyedévében. A Westel egy előfizetőre jutó havi árbevétele 5,1%-kal a 2003. első negyedévi 5.059 Ft-ról 2004 első negyedévében 4.800 Ft-ra csökkent.

A működési eredmény 32,8%-os csökkenést mutat. Míg a működési bevételek csak 3,3 mrd Ft-al, addig a működési költségek 8,4 mrd Ft-tal növekedtek a két időszakot összehasonlítva. A visszaesést egyrészt az értékcsökkenés nagymértékű emelkedése eredményezte, melynek oka a márkanév leírása, másrészt a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések is növekedést mutattak.

Nemzetközi szegmens

A nemzetközi szegmens a MakTelt, a MobiMakot, a Stonebridge-t, a Telemacedóniát, és a MakTel akvizícióból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

Millió Ft-ban 2003. márc. 31-ével végződött 3 hónap 2004. márc. 31-ével végződött 3 hónap Változás (%)
Bevételek 15 623   16 934   8,4  
EBITDA 8 726   8 885   1,8  
Működési eredmény 5 736   4 371   (23,8)  
Tárgyi eszközök 81   249   77   677   (4,4)  
Immateriális javak 51   988   55   895   7,5  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 1 454   844   (42)  
Záró létszám 3 652   3 552   (2,7)  

A MakTel vezetékes előfizetőinek száma 2,8%-kal emelkedett, elérve a 621.509 főt 2004. március 31-én. A mobil előfizetők száma jelentősen, 46,4%-kal növekedett 565.170 főre és az internet előfizetők száma elérte az 52.888 főt (melyből 565 előrefizetett ügyfél) 2004. március 31-én, az egy évvel korábbi 37.425 főhöz viszonyítva.

A nemzetközi szegmens bevételei emelkedtek és 16,9 mrd Ft-ot tettek ki 2004. március 31-én. A belföldi forgalmi bevételek és az előfizetési díjakból származó bevételek növekedtek, elsősorban a 2003 májusában történt tarifakiegyenlítés miatti áremelkedéseknek köszönhetően. Az alacsonyabb kimenő nemzetközi forgalmi bevételeket a lecsökkent percforgalom, valamint az alacsonyabb díjak okozták. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek szintén visszaestek, főként a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében. A mobil bevételek emelkedését a 46,4%-kal magasabb előfizetői szám eredményezte, melyet részben ellensúlyozott a fajlagos forgalom csökkenése és az alacsonyabb díjak. A készülékek értékesítéséből származó bevételek jelentősen növekedtek a mobil előfizetőszám nagyobb mértékű növekedésének és a telefonkészülékek átlagos árainak emelkedésének köszönhetően.

A működési költségek jelentősen, 27,1%-kal növekedtek, főként az értékcsökkenés, az egyéb működési költségek és a távközlési berendezések beszerzési értékének növekedése miatt.

2003-ban a MakTel felülvizsgálta tárgyi eszközeinek hasznos élettartamát. A felülvizsgálat többnyire rövidebb hasznos élettartamot határozott meg elsősorban a távközlési berendezésekre vonatkozóan a korábban alkalmazottnál, melynek eredményeként a havi értékcsökkenési leírás megnövekedett.

A kisebbségi részesedések főleg a MakTel és a Stonebridge kisebbségi tulajdonosainak eredményből való részesedését mutatja. A kisebbségi részesedések 27,2%-kal, 2,4 mrd Ft-ra csökkentek a MakTel alacsonyabb működési eredményének köszönhetően 2004 első negyedévében. A MakTel akvizícióval kapcsolatban felmerült goodwill amortizációs költségéből a kisebbségi tulajdonosok nem részesednek.

Társaság neve: Matáv Rt. Telefon: 458 04 24
Társaság címe: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telefax: 458 04 43
Ágazati besorolás: távközlés E-mail cím: investor.relations@ln.matav.hu
Beszámolási időszak: 2003. december 31.-
2004. március 31.
Befektetői kapcsolattartó: Czenthe Szabolcs

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

    Igen Nem    
Auditált       X      
Konszolidált X            
  Magyar IFRS Egyéb
Számviteli elvek       X      
Egyéb: ......................................................

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok, melyben a Matáv Rt.-nek közvetlen tulajdoni hányada van

Név Törzs / Alaptőke
(millió Ft)
Tulajdoni hányad
(közvetlen és közvetett)
Szavazati jog Besorolás
Stonebridge 349   mEUR   89,51%   89,51%   L  
Westel Mobil Távközlési Rt. 8   031   100,00%   100,00%   L  
Matávcom 6   158   100,00%   100,00%   L  
Axelero 1   906   100,00%   100,00%   L  
InvesTel 4   862   100,00%   100,00%   L  
Emitel 3   110   100,00%   100,00%   L  
Vidanet 2   000   48,50%   48,50%   L  
Egertel 1   425   100,00%   100,00%   L  
MatávkábelTV 920   100,00%   100,00%   L  
Rába Szolgáltatóház 615   100,00%   100,00%   L  
EPT 777   97,20%   97,20%   L  
Cardnet 58   72,00%   72,00%   L  
Tele-Data 39   50,99%   50,99%   L  
ProMoKom 21   100,00%   100,00%   L  
Mindentudás Egyeteme Kht. 5   60,00%   60,00%   L  
BCN 3   100,00%   100,00%   L  
Telemacedónia Rt. 0,01   mEUR   88,00%   88,00%   L  

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Megnevezés Érték (millió Ft)
Jövőbeni pénzügyi lízing kötelezettségek 1   105  
Jövőbeni bérleti és operatív lízing kötelezettségek 9   402  
Jövőbeni eszközvásárlási szerződésekből eredő kötelezettségek 10   946  
Egyéb jövőbeni kötelezettségek 35  

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

  Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége
Társasági szinten 8   421   8   071   8   043  
Csoport szinten 15   277   14   710   14   838  

TSZ2/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

  Üzleti
év
eleje
I.
negyedév
vége
II.
negyedév
vége
III.
negyedév
vége
Üzleti
év
vége
Társasági szinten 8   071   8   043              
Csoport szinten 14   710   14   838              

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke
Tárgyév elején
(2004. január 1.)
Időszak végén
(2004. március 31.)
Tulaj-
doni
hányad
%
Szava-
zati
jog
%
Rész-
vény
darab-
szám
Tulaj-
doni
hányad
%
Szava-
zati
jog
%
Rész-
vény
darab-
szám
Belföldi intézményi/társaság 14,01 14,07 146   060   542 14,11 14,18 147   150   495
Külföldi intézményi/társaság 84,04 84,44 876 416 274 83,95 84,34 875 462 887
Belföldi magánszemély 0,02 0,02 204 057 0,02 0,02 191 837
Külföldi magánszemély 0,00 0,00 200 0,00 0,00 200
Munkavállalók, vezető tisztségviselők n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Saját tulajdon 0,47 0,00 4 900 000 0,47 0,00 4 900 000
Államháztartás részét képező tulajdonos 0,15 0,15 1 570 585 0,14 0,14 1 465 885
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 1,29 1,30 1 3495 276 1,29 1,30 1 3495 276
Nem regisztrált 0,02 0,02 164 666 0,02 0,02 145 020
"B" részvény 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1
Összesen 100,00 100,00 1 042 811 601 100,00 100,00 1 042 811 601

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

  Január 1. Március 31. Június 30. Szept. 30. Dec. 31.
Társasági szinten 4 900 000 4 900 000            
Leányvállalatok 0 0                  
Mindösszesen 4 900 000 4 900 000                  

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

Név Nem-
zeti-
ség
Tevé-
keny-
ség
Mennyi-
ség
(db)
Része-
sedés
(%)
Szava-
zati
jog
(%)
Meg-
jegy-
zés
MagyarCom Holding GmbH Külföldi Intézményi 617 478 081 59,21 59,49 Stratégiai befektető
JP Morgan Chase Bank Külföldi Letétkezelő 122 518 590 11,75 11,8 ADR letétkezelő bank

TSZ3. Vezető állású személyek, és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg* Név Beosztás Megbí-
zás
kezdete
Megbí-
zás
vége/
megszű-
nése
Saját
részvény
tulajdon
(db)
SP, IT Straub Elek Elnök-vezérigazgató
IT tag
1995. július 17.
1995. május 24.
- 76 338
IT Dr. Patai Mihály IT tag
Javadalmazási Bizottság tagja
1998. április 28. - 58 190
IT Dr. Földesi István IT tag 2003. április 25. - 0
IT Michael Günther IT tag 2002. április 26. - 0
IT Horst Hermann IT tag
Javadalmazási Bizottság tagja
2003. április 25. - 400
IT Jan Geldmacher IT tag 2002. április 26. - 0
IT Dr. Ralph Rentschler IT tag
Javadalmazási Bizottság tagja
2003. április 25. - 0
SP, IT Dr. Klaus Hartmann Gazdasági vezérigazgató-helyettes
IT tag
2000. december 5.
2000. április 27.
- 8 000
FB Dr. Pap László FB elnök
Ellenőrző Bizottság elnöke
1997. május 26. - 0
FB Csizmadia Attila FB tag 2003. április 25. - 6 272
FB Kadlót Gellért FB tag 2002. április 26. - 700
FB Vermes Péter FB tag 1995. június 27. - 8 800
FB Böhm Géza FB tag 2002. április 26. - 0
FB Dr. Klaus Nitschke FB tag 2002. április 26. - 0
FB Wolfgang Hauptmann FB tag
Ellenőrző Bizottság tagja
2003. április 25. - 0
FB Arne Freund FB tag 2003. április 25. - 0
FB Joachim Kregel FB tag
Ellenőrző Bizottság tagja
2001. április 27. - 0
SP Dr. Pásztory Tamás Emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettes 1996. február 1. - 0
SP Manfred Ohl Műszaki vezérigazgató-helyettes és Hálózati Rendszerek LOB vezérigazgató-helyettes 1999. január 1. 2004. április 30. 0
SP Bodnár László Szolgáltatási és logisztikai vezérigazgató-helyettes 1999. március 16. - 881
SP Tankó Zoltán Üzleti megoldások üzletág vezérigazgató-helyettes 2002. január 1. - 1 100
SP Christopher Mattheisen Lakossági szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettes 2002. szeptember 1. - 0
Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 160 681

*Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Dátum Tárgy, rövid tartalom
2004. január 13. A Matáv bejelentette, hogy a Hírközlési Döntőbizottság nyilvánosságra hozta a Matáv új előfizetői hurok átengedésére vonatkozó, valamint a hálózat-összekapcsolási és bérelt vonali referencia ajánlatainak elfogadását.
2004. február 23. A Matáv bejelentette, hogy leányvállalata, a Makedonski Telekomunikacii (MakTel) közgyűlést tartott, s többek között összesen 2,5 milliárd macedón dénár összegű osztalék kifizetéséről határozott.
2004. március 22. A Matáv bejelentette, hogy Igazgatósága a 2003. évi eredmény után 70 Ft osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek minden 100 Ft névértékű törzsrészvény után.
2004. március 22. A Matáv bejelentette, hogy megszületett a végső döntés a Westel névváltásáról T-Mobile-ra. A névváltás 2004. május elsején indul és egy lépésben fog megtörténni.
2004. március 31. A Matáv bejelentette, hogy a társaság műszaki vezérigazgató-helyettese, Manfred Ohl 2004. április 30-ával távozik beosztásából.
2004. április 22. A Matáv bejelentette, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa nyilvánosságra hozta határozat tervezetét a Matáv új összekapcsolási és bérelt vonali referencia ajánlatára vonatkozóan.

A Matáv Rt. hirdetményeit a Magyar Tőkepiac c. lapban jelenteti meg.
Jelentősebb szervezeti változás az időszakban nem történt.