Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2003. éves eredményei

A Matáv 2003-ban elérte pénzügyi céljait és a fő üzletágakban megőrizte vezető pozícióját BUDAPEST - 2004. február 11. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2003. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 2,8%-kal 607,3 milliárd forintra (2.396,2 millió euróra) nőttek 2003-ban 2002. évhez képest főként a magasabb mobil és adatátviteli bevételeknek köszönhetően, amit részben ellensúlyozott a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 2,2%-kal 250,4 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 41,2%-ot ért el.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 88,3 milliárd forint volt. Ebből a vezetékes szegmens 38,2 milliárd forintot, a mobil szegmens 35,5 milliárd forintot, a MakTel pedig 14,6 milliárd forintot tett ki.
  • A vezetékes szegmensben a bevételek 3,5%-kal csökkentek; az EBITDA ráta 35,7%-ot tett ki.
  • A mobil szegmens bevételei 9,3%-kal nőttek döntően a magasabb forgalmi, értéknövelt szolgáltatásokból és készülékértékesítésből származó bevételeknek köszönhetően. A mobil szegmens EBITDA rátája 37,4% volt 2003-ban. A Westel megerősítette vezető pozícióját, 2003. december végén piaci részesedése 47,4% volt.
  • A nemzetközi szegmensben a bevételek 3,6%-kal nőttek, az EBITDA ráta kimagasló, 56,4%-ot ért el. A folyamatos költségcsökkentés eredményeként az EBITDA 39,5 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakában elért 36,8 milliárd forintról.
  • A csoportszintű működési eredmény stabil, 122,1 milliárd forint volt, viszont a nettó eredmény 57,5 milliárd forintra (226,8 millió euróra) csökkent. Ez főként a nettó pénzügyi költségek jelentős emelkedésének tudható be (ami a forint gyengüléséből adódó nettó árfolyamveszteség növekedésének a következménye). A Matáv pénzügyi stratégiájának megfelelően a negyedik negyedévben előtörlesztette devizában felvett EIB hitelét. Az előtörlesztés költsége piaci árazású volt. A tranzakció eredményeként megszűnt a cég hitelportfoliójának devizakitettsége s további előny, hogy megnövekedett a hitelállomány rugalmassága és átláthatósága.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow stabil maradt és 198,1 milliárd forintot tett ki, a magasabb EBITDA és a működőtőke-igény kedvező változásainak (főként a szállítói állomány változása) köszönhetően , amit részben ellensúlyoztak a némileg magasabb kamatköltségek. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 94,7 milliárd forintra csökkent. Ez a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg csökkenésének (elsősorban a MakTel esetében) és a beruházási szállítók állományváltozásának köszönhető. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 92,0 milliárd forintot tett ki, elsősorban a részvényeseknek 2003-ban fizetett magasabb osztalék következtében.
  • A nettó adósság-állomány 73,1 milliárd forinttal csökkent 2002 december vége óta, így az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 31,6%-ra csökkent a 2002. utolsó negyedévi 38,8%-ról.

Straub Elek , elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "A mai napon nyilvánosságra hozott eredményeink - 2,8% bevételnövekedés, 41,2% EBITDA ráta, tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított 88,3 milliárd forintos összeg - mutatják, hogy sikeresen elértük a tavalyi évre kitűzött pénzügyi céljainkat. A vezetékes szegmens kiemelkedő eredményeként könyvelhetjük el, hogy az év végére sikerült jelentősen lelassítani a vezetékes vonalszám csökkenését, az ADSL csatlakozások száma pedig meghaladta a 100.000-et. A mobil szegmensben az erős verseny ellenére a Westel megőrizte piacvezető pozícióját, s nemzetközi leányvállalatunk ismét sikeres évet zárt a hatékonyságnövelésnek és a szigorú költségcsökkentésnek köszönhetően. 2004-ben tovább folytatjuk a létszámracionalizálást, amelynek eredményeként az év végére csoportszinten közel 400 fővel csökken majd várhatóan az alkalmazottak száma a 2003. év végéhez képest. A 2004. évi kilátások tekintetében a jelenlegi szabályozói környezetet figyelembe véve arra számítunk, hogy a Matáv Csoport bevételei 600 milliárd forint körül lesznek. Célunk, hogy 2004-ben 40% körüli EBITDA rátát érjünk el. Terveink szerint idén a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére - a UMTS-szel kapcsolatos beruházásokat és a lehetséges akvizíciókat nem számolva - mintegy 90 milliárd forintot fordítunk. Az értékcsökkenés és amortizáció előreláthatólag 133 és 135 milliárd forint között alakul. Ezenkívül arra törekszünk, hogy 2004 év végére megállítsuk a vezetékes vonalszám csökkenését és a vonalak számát a 2003 év végi szinten tartsuk. Szeretném hozzáfűzni, hogy a Matáv jelenleg véglegesíti középtávú stratégiai tervét és célkitűzéseit, melyekről további részleteket kellő időben nyilvánosságra fogunk hozni."

Vezetékes szegmens: lelassult a vonalszám csökkenése, az ADSL csatlakozások száma meghaladta a 100.000-et, sikeres új csomagok

A vezetékes szegmens bevételei 324,6 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA ráta 35,7% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 7,8%-kal csökkentek. Az adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételek ugyanakkor 15,4%-kal tovább nőttek az ADSL és Internet előfizetői szám bővülésének köszönhetően. A Matáv vezetékes vonali penetrációja kismértékben, 37,7%-ra csökkent (az egy évvel korábbi 38,4%-ról) az összes vonalszám 1,8%-os csökkenése mellett. A vonalszám csökkenése viszont lelassult. A negyedik negyedévben az összes vonalak száma csaknem változatlan maradt, csupán 0,2%-kal a csökkent. 2003 végén a Matáv összes vezetékes vonalának 18,6%-a volt ISDN csatorna. Az összes vonal közel fele tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ez 2003 december végén több mint 1,4 millió vonalat jelentett. 2003 végén a 2002 év végi értéknek több mint háromszorosa, azaz 103.564 volt az ADSL csatlakozások száma, így a társaság teljesítette éves célkitűzését. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 44% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között. 2003. december végén a Csoport 210.680 Internet előfizetővel rendelkezett (éves szinten 40,5%-os növekedés).

Mobil szegmens: javuló ügyfélmegtartás, stabil piaci pozíció

A mobil szegmens bevételei 9,3%-kal nőttek. Az EBITDA 8,1%-kal 94,9 milliárd forintra emelkedett, míg az EBITDA ráta 37,4%-ot tett ki. 2003 végén a GSM penetráció 78,5% volt, a Westel 47,4%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon. 2003 év végén a Westel előfizetőinek száma 3,8 millió volt. A negyedik negyedév végére 26,1%-ra nőtt a teljes ügyfélkörön belül a szerződéses ügyfelek aránya a 2002 év végi 25,0%-ról. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 8,4%-kal, 12.353 forintra csökkent 2003-ban az egy évvel korábbi 13.490 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) folyamatosan növekedett 2003 minden negyedévében, értéke teljes évre vetítve 114 volt. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 2003-ban 5.261 forint volt. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 585 forintra nőtt (11,1%-os részesedés az ARPU-n belül), ami stabil emelkedés a 2002. évi 549 forinthoz (9,6%-os részesedés) képest. 2003-ban a szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan, 12,0%-on tartani. A lemorzsolódás mind az előre fizetett kártyás, mind a szerződéses szegmensben az év során folyamatos csökkenést mutatott.

Nemzetközi szegmens: stabil pénzügyi eredmények 2003-ban

A nemzetközi szegmens bevételei 3,6%-kal 70,0 milliárd forintra nőttek 2003-ban. Az analóg vonalak magasabb előfizetési díjának következtében az előfizetési díjakból származó árbevétel megnőtt, s emelkedtek a belföldi forgalmi bevételek is. A visszaeső nemzetközi forgalmi bevételek azonban mérséklően hatottak. Ugyanakkor a MakTel hatékony költségcsökkentést hajtott végre az év során. A forgalomhoz kötődő költségek, úgymint a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések szintén csökkentek. Mindezek eredményeként az EBITDA 7,3%-kal 39,5 milliárd forintra javult, 56,4%-os kiemelkedő EBITDA ráta mellett. 2003 végén a vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció pedig 29%-ra nőtt az egy évvel korábbi 18%-ról. A vezetékes előfizetők száma 619.236-ra emelkedett, ami éves szinten 4,2%-os bővülést jelent. Ezen belül az analóg előfizetők száma kismértékben, 2,3%-kal 584.714-re nőtt. Az ISDN csatornák száma jelentős mértékben, 54,5%-kal 34.522-re nőtt. A mobil előfizetők száma 42,9%-kal, 523.664-re bővült. A MakTel mobil piaci részesedése 2003 végén 86% volt. Az Internet előfizetők száma 2003 negyedik negyedév végén 49.040 volt (éves szinten 43,3%-os emelkedés).

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és vezető mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2003. december 31-i állapot szerint a MagyarCom GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2002. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

A Matáv 2003. éves részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvasható.

Matáv   Konszolidált IFRS Mérlegek (millió forintban) 2002. dec . 31.
(nem auditált)
2003. dec . 31.
(nem auditált)
% változás
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 8 851 22 132 150,10%
Értékpapírok 447 494 10,50%
Követelések 88 921 94 909 6,70%
Készletek 13 063 9 997 (23,50%)
Értékesítésre tartott eszközök 2 285 3 612 58,10%
Forgóeszközök összesen 113 567 131 144 15,50%
Tárgyi eszközök 645 087 620 990 (3,70%)
Immateriális javak 295 199 289 234 (2,00%)
Társult vállalatok és egyéb hosszú lejáratú befektetések 11 226 9 411 (16,20%)
Befektetett eszközök 951 512 919 635 (3,40%)
Hosszú lejáratú követelések 12 372 8 058 (34,90%)
Eszközök összesen 1 077 451 1 058 837 (1,70%)
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 228 340 192 936 (15,50%)
Származékos ügyletek 3 993 87 (97,80%)
Szállítók és egyéb kötelezettségek 101 857 101 373 (0,50%)
Halasztott bevételek 2 722 1 971 (27,60%)
Céltartalékok 11 150 6 499 (41,70%)
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 348 062 302 866 (13,00%)
Hitelek és egyéb kölcsönök 145 667 121 344 (16,70%)
Halasztott bevételek 4 456 2 475 (44,50%)
Céltartalékok 1 040 0 (100,00%)
Halasztott adó kötelezettség 2 646 1 768 (33,20%)
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.a.
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 153 809 125 587 (18,30%)
Kisebbségi részesedések 59 436 70 274 18,20%
Saját tőke
Jegyzett tőke 104 281 104 281 0,00%
Tőketartalék 27 382 27 382 0,00%
Saját részvények (4 488) (3 842) (14,40%)
Eredménytartalék 388 969 432 289 11,10%
Saját tőke összesen 516 144 560 110 8,50%
Források összesen 1 077 451 1 058 837 (1,70%)
Matáv   Konszolidált IFRS Eredménykimutatások (millió forintban) 2002. dec . 31. (nem auditált) 2003. dec . 31. (nem auditált) % változás
Bevételek      
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 98 050 97 541 (0,50%)
Belföldi forgalmi bevételek 118 812 112 201 (5,60%)
Egyéb forgalmi bevételek 15 024 10 735 (28,50%)
Összes belföldi távközlési bevétel 231 886 220 477 (4,90%)
Nemzetközi forgalmi bevételek 27 076 22 354 (17,40%)
Mobil távközlési bevételek 178 492 200 385 12,30%
Nemzetközi tevékenységek bevétele 67 330 69 764 3,60%
Bérelt vonalak és adatátvitel 34 142 39 262 15,00%
Egyéb bevételek 51 659 55 010 6,50%
Összes bevétel 590 585 607 252 2,80%
Személyi jellegű ráfordítások (89 264) (87 920) (1,50%)
Értékcsökkenési leírás (122 741) (128 334) 4,60%
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (81 078) (84 449) 4,20%
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (39 744) (40 811) 2,70%
Egyéb működési költségek (135 518) (143 674) 6,00%
Működési költségek és ráfordítások (468 345) (485 188) 3,60%
Működési eredmény 122 240 122 064 (0,10%)
Nettó pénzügyi eredmény (27 919) (40 002) 43,30%
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 691 963 39,40%
Adózás előtti eredmény 95 012 83 025 (12,60%)
Társasági adó (13 245) (13 685) 3,30%
Adózott eredmény 81 767 69 340 (15,20%)
Kisebbségi részesedések (13 639) (11 865) (13,00%)
Nettó eredmény 68 128 57 475 (15,60%)
Matáv   Konszolidált
Cash-Flow Kimutatás - IFRS
(millió forintban)
2002.
dec. 31-ével végződő év
(nem auditált)
2003.
dec. 31-ével végződő év
(nem auditált)
%
változás
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow
Működési eredmény 122 240 122 064 (0,1%)
Értékcsökkenési leírás 122 741 128 334 4,6%
Működő tőke változása (4 994) 4 834 n.m.
Halasztott bevételek amortizációja (3 353) (2 732) (18,5%)
Fizetett kamat (27 259) (30 063) 10,3%
Jutalékok és banki költségek (3 296) (5 364) 62,7%
Fizetett nyereségadó (13 234) (12 318) (6,9%)
Egyéb 6 198 (6 639) n.m.
Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 199 043 198 116 (0,5%)
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (109 988) (90 788) (17,5%)
Leányvállalatok és befektetések beszerzése (13 459) (7 992) (40,6%)
Akvizíciók során kapott pénzeszköz 0 61 n.a.
Kapott kamatok 660 908 37,6%
Kapott osztalékok 1 437 575 (60,0%)
Pénzügyi eszközök állományának változása ( 120) 266 n.m.
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 1 529 2 269 48,4%
Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow (119 941) (94 701) (21,0%)
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben lévő vállalkozásoknak fizetett osztalék (11 437) (23 507) 105,5%
Nettó hitelvisszafizetés (69 358) (68 526) (1,2%)
Részvénykibocsátás 4 973 0 (100,0%)
Saját részvény tranzakciók nettó pénzügyi hatása (4 403) 0 (100,0%)
Egyéb 171 ( 2) n.m.
Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (80 054) (92 035) 15,0%
Pénzeszközök átértékelésének hatása ( 314) 1 901 n.m.
Nettó változás a pénzeszközökben (1 266) 13 281 n.m.
Pénzeszközök az év elején 10 117 8 851 (12,5%)
Pénzeszközök az év végén 8 851 22 132 150,1%
Változás a pénzeszközökben (1 266) 13 281 n.m.

A működési statisztikák összefoglalója

  2002.
dec . 31.
(nem auditált)
2003.
dec . 31.
(nem auditált)
%
változás
EBITDA ráta 41,5% 41,2% n.a.
Működési eredmény ráta 20,7% 20,1% n.a.
Nyereség ráta 11,5% 9,5% n.a.
Eszköz arányos megtérülés 6,2% 5,4% n.a.
Nettó adósság / összes tőke 38,8% 31,6% n.a.
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 055 338 2 012 672 (2,1%)
Üzleti 282 406 261 642 (7,4%)
Nyilvános 33 316 28 799 (13,6%)
ISDN csatornák 511 326 527 728 3,2%
Összes vonalszám 2 882 386 2 830 841 (1,8%)
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 87,1% 89,9% n.a.
Vonalsűrűség 38,4% 37,7% n.a.
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben, Matáv Rt.) 9 153 8 071 (11,8%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 16 114 14 710 (8,7%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 314,9 350,7 11,4%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként - Matáv Rt.+Emitel 313,0 347,4 11,0%
Forgalom percben (ezer) - Matáv Rt.
Belföldi 8 820 201 7 958 292 (9,8%)
Nemzetközi kimenő 150 999 138 485 (8,3%)
Emitel vonalszám (beleértve az ISDN csatornákat) 79 460 78 638 (1,0%)
Emitel belföldi forgalom (ezer perc) 179 670 152 614 (15,1%)
Emitel nemzetközi kimenő forgalom (ezer perc) 2 545 2 253 (11,5%)
Westel 0660 előfizetők 23 345 0 (100,0%)
Westel előfizetők 3 402 788 3 766 274 10,7%
Összes mobil előfizető 3 426 133 3 766 274 9,9%
Westel egy előfizetőjére jutó havi forgalom percben 118 114 (3,4%)
Westel egy előfizetőjére jutó havi árbevétel 5 732 5 261 (8,2%)
Westel előfizetők teljes lemorzsolódás 14,7% 19,8% n.a.
Bérelt vonalak (FLEX-Com összeköttetések) * 12 716 11 480 n.a.
ADSL vonalak 33 951 103 564 205,0%
Internet előfizetők 149 962 210 680 40,5%
Kábel TV előfizetők 338 625 362 366 7,0%

* A Flex-Com összeköttetések számának forrása 2003. január 1-től a számlázási rendszer, a korábbi műszaki nyilvántartó rendszer helyett. Ennek következtében a 2003. január 1. előtti és utáni adatok nem összehasonlíthatóak.

A 2003. évi pénzügyi kimutatás elemzése
Árfolyam információk Az euro 11,2%-kal erősödött a forinttal szemben (2002. december 31-i 235,90 Ft/euro árfolyamról a 2003. december 31-i 262,23 Ft/euro árfolyamra). Az átlagos Ft/euro árfolyam a 2002. évi 242,97-ről 2003-ban 253,42-re növekedett.
2002 év végéhez képest 2003. december 31-ig az USA dollár 7,7%-kal értékelődött le a forinttal szemben 225,16 Ft/dollár árfolyamról 207,92 Ft/dollár árfolyamra.

A csoport eredménykimutatásának elemzése
Bevételek
Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2003. december 31-ig 0,5%-kal csökkentek 2002 hasonló időszakához képest. Az ISDN bekapcsolási díjakból származó bevétel csökkent, az új ISDN vonalbekapcsolások csökkenésének eredményeként. A jelentősen megnövekedett számú új analóg vonalbekapcsolás ellenére az analóg bekapcsolási díjakból származó bevétel csökkent, melyet az új előfizetőknek 2003 során nyújtott árengedmények magyaráznak. Az egyéb díjak szintén csökkentek, elsősorban a távszavazás szűkebb körű használatának köszönhetően. Ennek a szolgáltatásnak a helyét fokozatosan egy új termék, a drop charge vette át, melyhez tartozó bevételek az egyéb bevételek között szerepelnek.

A csökkenéseket részben ellensúlyozta az analóg előfizetési díjak 2002. szeptember 1-jei és 2003. február 1-jei emelése. Az ISDN előfizetési díjakból származó bevételek szintén emelkedtek 2003-ban 2002 évhez képest, az átlagos ISDN csatornák magasabb számának eredményeként. Emellett a kedvezményes tarifacsomagok - úgy, mint Ritmus, Sokatmondó, Csevegő - előfizetéséből származó bevételek is növekedtek. 2003. december 31-én több mint 1,4 millió vonalhoz tartozott kedvezményes tarifacsomag.

A belföldi forgalmi bevételek 2003-ban 112,2 mrd Ft-ot tettek ki a 2002. évi 118,8 mrd Ft bevétellel szemben. Ezt a csökkenést elsősorban a Matáv belföldi forgalmának 9,7%-os visszaesése, valamint a vezetékes hálózatból mobil hálózatba irányuló hívások 2003. szeptember 1-jei díjcsökkenése eredményezte, melyet részben ellensúlyozott a helyi és agglomerációs tarifák 2002. szeptember 1-jei és 2003. február 1-jei változása.

Az egyéb forgalmi bevételek 2003. december 31-ig 28,5%-kal csökkentek 2002 hasonló időszakához képest. A csökkenés elsősorban az egyéb belföldi, illetve mobil szolgáltatók által - a távolsági és nemzetközi hívások után - a Matávnak fizetett díjak csökkenéséből ered. Kisebb mértékben hozzájárult a csökkenéshez a hívások összetételében bekövetkezett változás a helyi telefontársaságok vonatkozásában (melyek kevesebb nemzetközi, ugyanakkor több belföldi, alacsonyabb összekapcsolási díjú hívást végződtettek), valamint az egyéb belföldi szolgáltatók és a mobil szolgáltatók között kötött szerződések eredményeként az összekapcsolási forgalom általánosan bekövetkezett visszaesése a Matáv szolgáltatási területén.

A nemzetközi forgalmi bevételek 2003-ban 22,4 mrd Ft-ra csökkentek a 2002. évi 27,1 mrd Ft-hoz viszonyítva. Mind a kimenő, mind a bejövő nemzetközi bevételek csökkentek, elsősorban az alacsonyabb forgalom és a díjak csökkenése miatt. A kimenő nemzetközi percforgalom a Matáv Rt.-nél 8,3%-kal volt alacsonyabb, míg a bejövő nemzetközi percek 9,3%-kal csökkentek. A bejövő nemzetközi percforgalom csökkenése az egyéb belföldi, illetve a mobil szolgáltatók hálózatában végződő hívások esetében volt jelentősebb, míg a Matáv szolgáltatási területén belül végződő hívások kisebb mértékben estek vissza. Az előfizetőknek kínált, választható tarifacsomagokhoz (Ritmus, Sokatmondó, Csevegő, Felező) kapcsolódó árengedmények is hozzájárultak a nemzetközi forgalmi bevételek csökkenéséhez. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek alakulására a forintnak az elmúlt évhez képest az SDR-rel (nemzetközi elszámolási egység) szembeni erősödése is negatívan hatott (az átlagos Ft/SDR árfolyam 5,4%-kal csökkent 2003. december 31-ig 2002 hasonló időszakához képest).

A mobil távközlési bevételek 2003. december 31-ig elérték a 200,4 mrd Ft-ot a 2002. évi 178,5 mrd Ft-os bevétellel szemben (12,3%-os növekedés). A bevétel emelkedés elsősorban a Westel átlagos előfizetői számának 20,1%-os növekedésével magyarázható. A 2003. évi összes új bekapcsolás 79,9%-át Dominó kártyás előfizetők teszik ki, valamint ők képviselik az összes Westel előfizető 73,9%-át 2003. december 31-én.

A mobil előfizetők számának emelkedését részben ellensúlyozta a fajlagos forgalom csökkenése. A Westel fajlagos forgalma (egy előfizetőre jutó átlag havi forgalom) 3,4%-kal, a 2002. évi 118 percről 2003-ban 114 percre csökkent.

A Westel egy előfizetőre jutó átlagos havi árbevétele a 2002. évi 5.732 Ft-ról 2003. december 31-ig 5.261 Ft-ra csökkent (8,2%-kal), mivel az új kártyás ügyfelek egy előfizetőre eső átlagos bevétele viszonylag alacsony. Az egy előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel csökkenéséhez hozzájárult a Westel hálózatán belüli hívások növekvő aránya, melyekhez alacsonyabb percdíj tartozik.

A mobil távközlési szolgáltatások közül az értéknövelt szolgáltatások mutatják a legnagyobb, megközelítőleg 31%-os növekedést a tavalyi évhez viszonyítva. Az értéknövelt szolgáltatások 2003-ban az egy előfizetőre eső átlagos bevétel 11,1%-át teszik ki. Ez a bevételi kategória elsősorban az SMS és az MMS bevételeiből áll.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által 2003 június végén kibocsátott 9/2003 és 10/2003 számú rendeletek vonatkozó rendelkezései, valamint a Hírközlési Döntőbizottság által 2003. július 8-án közzétett, a Westel által alkalmazható, a vezetékes szolgáltatóktól származó mobil végződtetési díjakat szabályozó határozatának megfelelően a Westel 10%-kal csökkentette a szóban forgó összekapcsolási díjakat 2003. szeptember 1-jétől, visszamenőleges hatály nélkül.

A nemzetközi tevékenységek bevételei sor a 2001-ben szerzett leányvállalatunknak, a MakTelnek a bevételeit tartalmazza. A nemzetközi tevékenységek bevételei növekedtek és 2003. december 31-ig elérték a 69,8 mrd Ft-ot. Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek nőttek a díjak emelkedésének, illetve a vezetékes előfizetők számának az elmúlt egy évben történt 4,2%-os növekedésének köszönhetően. A belföldi forgalmi bevételek az áremelkedésekből adódóan szintén növekedtek. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek változatlanok maradtak, mivel az előző évhez viszonyítottan 42,9%-kal magasabb előfizetői számot teljes egészében ellensúlyozta az alacsonyabb fajlagos forgalom, valamint az alacsonyabb tarifák. A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek szintén növekedtek az előfizetőszám emelkedésének, valamint az újonnan bevezetett IP-VPN szolgáltatásnak köszönhetően megnövekedett Internet bevételek eredményeként. Ezeket a növekedéseket részben ellensúlyozták az alacsonyabb percforgalom és az alacsonyabb díjak miatt csökkenő kimenő nemzetközi forgalmi bevételek, illetve a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében csökkenő bejövő nemzetközi forgalmi bevételek. A MobiMaknál az egyéb bevételek szintén csökkentek 2003-ban, mivel alacsonyabb volt a távközlési berendezések értékesítésének árbevétele. Bár az új mobilügyfelek száma emelkedett, ezt ellensúlyozta a telefonkészülékek alacsonyabb átlagos eladási ára.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2003. december 31-ig elérték a 39,3 mrd Ft-ot a 2002. évi 34,1 mrd Ft-tal szemben. A növekedést elsősorban az ADSL vonalak, valamint az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja. Az ADSL vonalak száma elérte a 103.564-et (a 2002. december 31-i 33.951 vonalhoz képest), míg az Internet csatlakozások száma 40,5%-kal 210.680-ra nőtt az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. A bevételek növekedéséhez hozzájárult az is, hogy a magasabb bevételt hozó bérelt vonali és szélessávú Internet csatlakozások aránya jelentősen növekedett az összes előfizetőn belül.

Az egyéb bevételek a 2002. évi 51,7 mrd Ft-ról 2003. december 31-ig 55,0 mrd Ft-ra növekedtek. Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevételei, valamint az építési, fenntartási, kábeltelevíziós, audiotex, telex, távirat és egyéb tevékenységből származó bevételek. Ebben a bevételi kategóriában a növekedést elsősorban a kábeltévé bevételek emelkedése okozta, mivel mind az átlagos előfizetői szám, mind az előfizetési díjak növekedtek. A növekedéshez hozzájárult a készülékértékesítésből származó bevételek emelkedése is, melynek oka, hogy a Westel egyrészt növelte a készülékcseréből származó bevételeit, másrészt új előfizetői drágább készülékeket vásároltak.

Költségek
A személyi jellegű ráfordítások 2003. december 31-ig elérték a 87,9 mrd Ft-ot, szemben a 2002 hasonló időszaki 89,3 mrd Ft-tal (1,5%-os csökkenés). A csökkenés főként arra vezethető vissza, hogy a végkielégítésekre képzett nettó céltartalék értéke csökkent. 2002 negyedik negyedévében a végkielégítések fedezetére 8,6 mrd Ft, míg 2003 utolsó negyedévében 1,0 mrd Ft céltartalék lett képezve. A csökkenést részben ellensúlyozta a 2003. április 1-jével életbe lépett 7,0%-os átlagos béremelés. E mellett a személyi jellegű ráfordítások jelentős növekedést mutatnak a Westel és a MakTel esetében is, főleg az átlagos béremelkedésnek köszönhetően.

A csökkenéshez hozzájárult az is, hogy a csoport szintű állományi létszám a 2002. december 31-i 16.114 főről a 2003. december 31-i 14.710 főre csökkent, bár ezt részben ellensúlyozta a munkavállalók összetételének változásából eredő költségnövekedés. A hatékonyság tovább erősödött, ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2003 december végére 347,4-re nőtt az egy évvel korábbi 313,0-ról.

2003. december 31-ig az értékcsökkenési leírás 4,6%-kal 128,3 mrd Ft-ra nőtt az egy évvel korábbi 122,7 mrd Ft-ról. A növekedést elsősorban az okozza, hogy egyes tárgyi eszközök értékcsökkenése felgyorsult a MakTelnél és a Matáv Rt.-nél a tárgyi eszközök hasznos élettartamának felülvizsgálata következtében, illetve kisebb mértékben hozzájárult a változáshoz a magasabb bruttó eszközállomány, elsősorban a Westel magasabb bázis állomás állománya is.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 2003. december 31-ig elérték a 84,4 mrd Ft-ot a 2002 hasonló időszakának 81,1 mrd Ft-jával szemben. A költségnövekedést elsősorban a belföldi forgalom 9,6%-os emelkedése okozta, mivel növekedtek a Westel kifizetései a két másik GSM mobil szolgáltató felé, a magasabb mobil penetrációból eredően. Ezt részben ellentételezte az egyéb belföldi szolgáltatóknak fizetett hívásvégződtetési díjak csökkenése, melyet egyrészt a kisebb forgalom, másrészt az új összeköttetési szerződésekből adódóan alacsonyabb összekapcsolási díjak eredményeztek. A nemzetközi forgalmi kifizetések 9,2%-kal csökkentek, ami a forint SDR-rel szembeni erősödésének, a külföldi szolgáltatókkal szembeni alacsonyabb átlagos elszámolási díjaknak, továbbá a kisebb kimenő forgalomnak az eredménye a Matáv Rt.-nél. A nemzetközi kifizetések csökkenést mutatnak a MakTelnél is az alacsonyabb kimenő forgalom, az alacsonyabb elszámolási díjak, valamint az SDR-rel szembeni erősebb macedón dínár következtében.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke a 2002. december 31-i 39,7 mrd Ft-ról 2003 hasonló időszakában 40,8 mrd Ft-ra nőtt. Ezt a növekedést elsősorban a készülékcserékhez kapcsolódó költségek jelentős emelkedése magyarázza, melyet részben ellensúlyozott az új Westel előfizetők alacsonyabb száma.

Az egyéb működési költségek értéke 6,0%-kal növekedett az elmúlt egy évben. Az egyéb működési költségekben anyag és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, outsourcing díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók. Legnagyobb mértékben az ügynöki díjak növekedtek, mely elsősorban a Matáv Rt., a Westel és a kábeltelevíziós társaságok magasabb ügynöki és alvállalkozói díjai miatt emelkedtek. Az ügynöki díjak tartalmaznak egy 1,5 mrd Ft-os tételt, melyet a Westel fizetett a Fotexnek 2003 negyedik negyedévében. A 2003. december 10-én aláírt szerződés keretében a Westel átvette a Fotex csoporttól annak 81 üzletből álló szerződéses partnerhálózatát. A megállapodás 2003. december 31-én lépett hatályba. A marketing költségek is jelentősen növekedtek, elsősorban a Matáv Rt.-nél bizonyos termékekhez (ADSL, Nyílt internet, Turbo internet) és új tarifacsomagokhoz kapcsolódó intenzív reklámtevékenység következtében. Ezt részben ellensúlyozta többek között a tanácsadási díjak és a telefonkönyv kiadási költségek 2003. évi csökkenése az előző év hasonló időszakához képest.

Működési eredmény
A működési eredményráta 2003. december 31-én 20,1%, míg 2002 hasonló időszakában 20,7% volt.

Nettó pénzügyi eredmény
2003-ban a nettó pénzügyi eredmény mínusz 40,0 mrd Ft volt, szemben a 2002. évi mínusz 27,9 mrd Ft-tal. A nettó pénzügyi eredmény (költség) jelentősen növekedett, mivel a nettó árfolyamveszteség 12,9 mrd Ft-tal volt magasabb. A nettó árfolyamveszteségben bekövetkezett változást elsősorban a gyengülő forint okozta. A növekedést részben ellensúlyozta az alacsonyabb csoportszintű hitelállományhoz igazodóan alacsonyabb összegű kamatköltség. A nettó pénzügyi eredmény 6,6 mrd Ft nettó árfolyamveszteséget, 28,9 mrd Ft kamatköltséget, 5,4 mrd Ft jutalékot és egyéb költséget, valamint 0,9 mrd Ft kamat és egyéb pénzügyi bevételt foglal magában.

Részesedések társult vállalatok eredményéből
A társult vállalatok eredményének a csoportra jutó része 2003. december 31-én 963 millió Ft volt a 2002. évi 691 millió Ft-tal szemben. A változást a Hunsat növekvő pénzügyi eredménye okozta, melyet részben csökkentett az M-RTL alacsonyabb eredménye.

Társasági adó
A társasági adó összege 2003-ban 13,7 mrd Ft-ra növekedett, szemben a 2002. évi 13,2 mrd Ft-tal, elsősorban a megelőző évek adóveszteségeinek kapcsán 2002-ben a Westel 0660, az Axelero és a MATÁVkábelTV esetében képzett halasztott adónak köszönhetően, amely jelentős halasztott adó bevételt eredményezett. A növekedést részben ellensúlyozta a Westel és a MakTel alacsonyabb adózás előtti eredménye.

Kisebbségi részesedések
2003. december 31-én a kisebbségi részesedések összege 11,9 mrd Ft volt, 2002 hasonló időszakának 13,6 mrd Ft-jával szemben. A 13,0%-os csökkenés főleg a MakTel gyengébb teljesítményével, valamint a kisebbségi tulajdonrészben történt változással magyarázható.

Az eredménykimutatás szegmensek szerinti elemzése
Az alábbi három szegmens eredményeinek összege nem egyenlő a csoport eredményeivel, a szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése miatt.

Vezetékes távközlési szegmens
A vezetékes távközlési szegmens a Matáv Rt.-t és konszolidált leányvállalatait foglalja magába, a MakTel, a MobiMak, a Stonebridge, a Telemacedónia, a Westel és a Westel 0660 kivételével.

  Millió Ft-ban 2002. dec. 31-ével végződött 12 hónap 2003. dec. 31-ével végződött 12 hónap Változás (%)
Bevételek 336.306 324.552 (3,5)
EBITDA * 120.328 115.958 (3,6)
Működési eredmény 43.664 44.096 (1,0)

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A vezetékes távközlési szegmens összbevétele 3,5%-kal csökkent az elmúlt egy évben. A Matáv belföldi vezetékes távközlési bevételei 5,3%-kal csökkentek az alacsonyabb percforgalom következtében. A nemzetközi forgalmi bevételek 17,5%-kal estek vissza az alacsonyabb kimenő és bejövő forgalom, valamint a Ft/SDR átváltási arányának csökkenése miatt. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 2002 évhez képest 15,4%-kal emelkedtek 2003. december 31-ig. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedését elsősorban az ADSL vonalak és az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja.

A vezetékes távközlési szegmens működési eredménye 1,0%-kal nőtt. A működési költségek közül az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések, az értékcsökkenés és a személyi jellegű ráfordítások csökkentek, melyeket részben ellentételezett az egyéb működési költségek növekedése.

Mobil szegmens
A mobil szegmens a Westelt, a Westel 0660-t, valamint az akvizíciójukból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

  Millió Ft-ban 2002. dec. 31-ével végződött 12 hónap 2003. dec. 31-ével végződött 12 hónap Változás (%)
Bevételek 232.612 254.141 9,3
EBITDA * 87.813 94.925 8,1
Működési eredmény 52.390 55.030 5,0

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A mobil szegmens bevételei 2002 december végéhez képest 9,3%-kal növekedtek 2003. december 31-ig, a mobil előfizetők számának erőteljes emelkedése miatt. A Westel előfizetők száma 10,7%-kal emelkedett, elérve a 3.766.274 főt, beleértve a 2003. december 31-én meglévő 2.783.814 kártyás előfizetőt is. A Westel előfizetőkre jutó átlagos havi percforgalom 3,4%-kal csökkent, a 2002. évi 118 percről 114 percre. A 100 lakosra jutó GSM mobil vonalszám 78,5%-ot ért el Magyarországon, és a Westel piaci részesedése 47,4%-ot tesz ki a szoros versenyhelyzetben lévő GSM piacon. A működési eredmény 5,0% növekedést mutat. Míg a működési bevételek 21,5 mrd, a működési költségek csak 18,9 mrd Ft-tal növekedtek az elmúlt egy évben.

Nemzetközi szegmens
A nemzetközi szegmens a MakTelt, a MobiMakot, a Stonebridge-t, a Telemacedóniát, és a MakTel akvizícióból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

  Millió Ft-ban 2002. dec. 31-ével végződött 12 hónap 2003. dec. 31-ével végződött 12 hónap Változás (%)
Bevételek 67.562 70.014 3,6
EBITDA* 36.840 39.515 7,3
Működési eredmény 26.186 22.938 (12,4)

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A MakTel vezetékes előfizetőinek száma 4,2%-kal emelkedett, elérve a 619.236 főt 2003. december 31-én. A mobil előfizetők száma jelentősen, 42,9%-kal növekedett 523.664 főre és az internet előfizetők száma elérte a 49.040 főt 2003. december 31-én, az egy évvel korábbi 34.222 főhöz viszonyítva.

A nemzetközi szegmens bevételei emelkedtek és 70,0 mrd Ft-ot tettek ki 2003. december 31-én. A belföldi forgalmi bevételek és az előfizetési díjakból származó bevételek növekedtek, elsősorban az áremelkedésnek köszönhetően a 2003 májusában történt tarifakiegyenlítés miatt. Az alacsonyabb kimenő nemzetközi forgalmi bevételeket a lecsökkent percforgalom, valamint az alacsonyabb árak okozták. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek szintén visszaestek, főként a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében. A mobil bevételek változatlanok maradtak, mivel az előfizetők számának 43%-os emelkedését ellensúlyozta a fajlagos forgalom és a tarifák csökkenése. A készülékek értékesítéséből származó bevételek csökkentek az alacsonyabb átlagos készülékárakból adódóan.

A működési költségek 13,8%-kal nőttek, elsősorban a jelentősen megnövekedett amortizáció és a magasabb személyi jellegű kifizetések következtében, melyet részben ellentételezett az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések, a távközlési berendezések beszerzési értéke és az egyéb működési költségek csökkenése.

2003-ban a MakTel felülvizsgálta tárgyi eszközeinek hasznos élettartamát. A felülvizsgálat többnyire rövidebb hasznos élettartamot határozott meg elsősorban a távközlési berendezésekre vonatkozóan a korábban alkalmazottnál. Ennek eredményeként az éves értékcsökkenési leírás 2003. május 1-től megközelítőleg 3 mrd forinttal növekedett.

A kisebbségi részesedések 14,3%-kal, 11,7 mrd Ft-ra csökkentek 2003-ban. A kisebbségi részesedések főleg a MakTel és a Stonebridge kisebbségi tulajdonosainak eredményből való részesedését mutatja. A MakTel akvizícióval kapcsolatban felmerült goodwill amortizációs költségéből a kisebbségi tulajdonosok nem részesednek.

A csoport mérlegének elemzése
A mérlegfőösszeg 2002. december 31-én 1.077,5 mrd Ft, 2003. december 31-én 1.058,8 mrd Ft volt.

Hitelek és kölcsönök
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2002. december 31-hez képest 2003. december 31-re 15,5%-kal 192,9 mrd Ft-ra csökkentek, hasonlóan csökkenést mutat a hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök állománya is 16,7%-kal ugyanezen időszak alatt. A változáshoz hozzájárult, hogy a Westel akvizíció finanszírozására 2001 decemberében felvett hitel 2003 augusztusában vált esedékessé és részben visszafizetésre került.

2003. december 31-én a hitelállomány megközelítőleg 100%-a volt forint alapú. 2003 végén a hitelek és kölcsönök 47,1%-a volt változó kamatozású. A tőkeáttételi mutató 2003. december 31-én 31,6% volt, melyet a nettó adósságállomány értéke és a nettó adósságállomány saját tőkével és kisebbségi részesedésekkel növelt értékének hányadosaként kapunk meg.

A Matáv a forint alapú hitelállományán belül a fix kamatozású hányad növelése érdekében a MakTel vásárlás finanszírozására felvett, 301,5 millió eurós (2002. február 4-én swap ügylet keretében 73.675 millió Ft összegben átváltásra került), változó kamatozású hiteléből 2002. július 15-én 50 millió eurónak megfelelő forint összeget forint alapú, fix kamatozású hitellé váltott át. Ennek megfelelően a 301,5 millió eurós swap, illetve a megegyező összegű hitel értéke 50 millió euróval csökkent, így a fennálló tartozás 2002. július 15-től mindkét esetben 251,5 millió euróra változott. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. Az új forint hitel rögzített kamata évi 9,92%. A teljes 301,5 millió eurós hitelből az 50 millió eurós összeg átváltása 244,36 HUF/EUR fix árfolyamon történt, és 12.218 millió Ft hitelt eredményezett.

A Matáv a forint alapú hitelállományán belül a fix kamatozású hányad további növelése érdekében a 301,5 millió eurós hitel fennmaradó részét (251,5 millió eurót), melyet eredetileg 2002. február 4-én váltott át swap ügylet keretében, 2002. november 4-én forint alapú, fix kamatozású hitellé váltott át. A hitel lejárata 2006. január 31. Ezzel egyidejűleg a 301,5 millió eurós swap, illetve a megegyező összegű eurós hitel megszűnt. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. Az eurós hitel átváltása 61.457 millió Ft-ra a swap ügyleteknél használt 244,36 HUF/EUR fix árfolyamon történt és a már meglévő 12.218 millió Ft-hoz adva 73.675 millió Ft összegű fix kamatozású hitelt eredményezett. A 73.675 millió Ft összegű fix kamatozású hitel rögzített kamata évi 9,3585%.

A Matáv 2003. július 4-én egy 126,6 mrd Ft hitelről szóló szerződést írt alá a Deutsche Telekommal, hogy refinanszírozzon 525 millió eurót a lejáró 920 millió eurós hitelből, melyet a Westel fennmaradó 49%-ának megvásárlására vett fel. Az új hitel lejárata 2004. augusztus 20. és 2003. augusztus 14-én, a Westel kölcsön lejáratakor lépett életbe. A hitel egy részének (76,6 mrd Ft) éves rögzített kamata 9,168%, míg a fennmaradó 50 mrd Ft után az első időszakban a kamat mértéke jelenleg 3 hónapos BUBOR plusz 64 bázis pont (azaz EURIBOR plusz 50 bázis pont). A hitel 241,23 HUF/EUR árfolyamon lett átváltva, amely megegyezik a 2002 és 2003 során a 920 millió eurós hitel árfolyamkockázatának fedezetére alkalmazott swap ügyletek átlagos árfolyamával.

2003. december 15-én a Matáv visszafizette az Európai Beruházási Bank II. Telekommunikációs Projektje keretében felvett hiteleket, melyek visszafizetett összege 36,38 millió euró, illetve 31,76 millió USA dollár volt. A visszafizetéshez 3,65 millió eurós, illetve 3,13 millió USA dolláros előtörlesztési díj is társult, mely összegek megfelelnek a hasonló ügyleteknél alkalmazott piaci feltételeknek. Ezzel egyidejűleg az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek USA dollár kockázatának fedezetére 1999-ben a Deutsche Bankkal kötött euró/USA dollár swap ügyletek megszűntek.

A csoport cash-flow-jának elemzése
Az üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 2002 évhez képest változatlan maradt, 2003. december 31-én 198,1 mrd Ft volt.

A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 25.240 millió Ft-tal csökkent, elsősorban a MakTel és a Matávcom esetében a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított alacsonyabb összeg, valamint a beruházási szállítókkal szembeni kötelezettség csökkenése miatt a Matáv Rt.-nél. A csökkenéshez hozzájárult a pénzügyi befektetésekben és a leányvállalati akvizíciókban bekövetkezett nagymértékű visszaesés is.

2002. december 31-én a pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow mínusz 80.054 millió Ft-ot tett ki, míg 2003 azonos időszakában mínusz 92.035 millió Ft volt. Míg 2002-ben a Matáv nettó 69.358 millió Ft hitelt fizetett vissza, 2003 hasonló időszakában a nettó hiteltörlesztés 68.526 millió Ft volt. A Matáv 2003-ban 23.507 millió Ft osztalékot fizetett ki részvényeseinek, amely 105,5%-os növekedés 2002-höz viszonyítva. A jelentős növekedés az egy részvényre jutó osztalék emelésével magyarázható a Matáv Rt. esetében, amely a 2001. évi 11 Ft-ról 18 Ft-ra változott 2002-re, illetve 2003-ban a MakTel is fizetett osztalékot.