Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2004. évi első féléves eredményei

2004 féléves eredmények: stabil pénzügyi és működési eredmények a szabályozási és versenykörnyezeti hatások ellenére

BUDAPEST - 2004. augusztus 12. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2004. I. félévi, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek kismértékben, 0,4%-kal 297,9 milliárd forintra (1.163,4 millió euróra) nőttek 2004. I. félévben 2003. I. félévhez viszonyítva a magasabb mobil és adatátviteli bevételeknek köszönhetően, amelyeket ellensúlyozott a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 2,3%-kal 126,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 42,3%-ot ért el.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 35,4 milliárd forintot tett ki. Ebből a vezetékes szegmensre fordított összeg 14,6 milliárd forint, a mobilra 17,3 milliárd forint a MakTelre pedig 3,5 milliárd forint esett.
  • A vezetékes szegmensben a bevételek 6,4%-kal csökkentek, az EBITDA ráta 36,3% volt.
  • A mobil szegmens bevételei 4,4%-kal nőttek, EBITDA rátája 41,6% volt 2004. I. félévben. A T-Mobile Magyarország megőrizte vezető pozícióját, piaci részesedése 2004. június végén 47,7% volt.
  • A nemzetközi szegmensben a bevételek 4,0%-kal nőttek, az EBITDA ráta magas, 51,7%-ot ért el. Az EBITDA kismértékben, 17,4 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszakában elért 18,0 milliárd forinttal szemben.
  • A csoportszintű üzleti eredmény 57,6 milliárd forintra csökkent főként az értékcsökkenési leírás 10,8%-os növekedése következtében. A nettó eredmény 30,3 milliárd forintra (118,3 millió euróra) mérséklődött.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 101,3 milliárd forintra nőtt az EBITDA csökkenése és az alacsonyabb működőtőke-igény együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 38,7 milliárd forintra csökkent. Ez a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg (elsősorban a vezetékes szegmensben tapasztalt) növekedésének, valamint az akvizíciókra fordított összeg csökkenésének és ingatlanértékesítésekből származó bevételnövekedésnek együttes hatása. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 49,1 milliárd forintot tett ki, ami elsősorban az anyavállalat által kifizetett magasabb osztalékkal és ebből kifolyólag magasabb hitelfelvétellel magyarázható.
  • A nettó adósság-állomány 41,5 milliárd forinttal csökkent 2003. június vége óta, így az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 34,6%-ot tett ki a 2003. június végi 36,6%-kal szemben.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban elmondta: "Az év első felében csoportszinten kiegyensúlyozott pénzügyi és működési eredményt értünk el. A szabályozói és versenykörnyezetben tapasztalható erősödő nyomás következtében a várakozásoknak megfelelően a vezetékes szegmensben csökkentek a bevételek és az EBITDA. A szabályozó hatóság júniusban nyilvánosságra hozta a Matáv új hálózat-összekapcsolási referencia ajánlatára vonatkozó határozatát. Ennek következtében a díjak tovább csökkentek januárhoz képest és az összekapcsolási forgalmi díjak megközelítették az Európai Unióban alkalmazott árakat. A második negyedévben új szolgáltató jelent meg a magyarországi vezetékes távközlési piacon, ami még kiélezettebbé tette az ügyfelekért folytatott versenyt. A szélessávú Internet terén az ADSL elterjesztését célzó program célkitűzésünknek megfelelően tovább folytatódott. Az anyavállalatnál az egy alkalmazottra jutó vonalszám meghaladta a 353-at (múlt év június végén ez az érték 341 volt). A mobil üzletben sikeresen megtörtént a Westel névváltása T-Mobile Magyarországra, az új márkanév gyorsan ismertté vált. Örömmel számolok be róla, hogy a T-Mobile Magyarország fogadtatása igen kedvező. Zökkenőmentesen elindult a mobil számhordozhatóság is. A szegmens kedvező pénzügyi eredményeket mutatott fel annak köszönhetően, hogy az ügyfélkör értékének maximalizálására valamint az ügyfélmegszerzési és ügyfélmegtartási költségek optimalizálására egyaránt nagy hangsúlyt fektettünk. A bevételekre nehezedő nyomás ellenére a MakTel az év első felében magas EBITDA rátát ért el. Végül szeretném megemlíteni, hogy a második negyedév végén a Matáv kifizetette a korábban, a 2003. gazdasági év után megállapított osztalék nagy részét. Ennek következtében eladósodottságunk közel 35%-ra nőtt, ami teljesen összhangban van a tavaly márciusban bejelentett osztalékpolitikával."

Vezetékes szegmens: változatlan vonalszám; tovább nőtt a kedvezményes tarifacsomagokat választók száma, versenykörnyezeti és szabályozási nyomás

A vezetékes szegmens bevételei 6,4%-kal 153,9 milliárd forintra mérséklődtek, az EBITDA ráta pedig 36,3% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 13,2%-kal csökkentek elsősorban az alacsonyabb forgalom és az árengedmények következtében. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei ugyanakkor 23,2%-kal tovább nőttek az ADSL és Internet előfizetői szám bővülésének köszönhetően. Az összes vonalszám csupán 0,5%-kal csökkent 2003. I. félévhez képest és gyakorlatilag nem változott 2004. I. negyedévhez képest; jelezve, hogy a Matáv sikeresen megállította a vonalszám csökkenését. 2004. június végén a Matáv összes vezetékes vonalának 18,6%-a ISDN csatorna volt. Az összes vonal mintegy 55%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2004. II. negyedév végén 1,6 millió előfizetőt jelentett. A sikeres ADSL program eredményeként 2004. I. félév végén az ADSL csatlakozások száma 142 430 volt. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 44% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között, 2004. június végén 233 989 Internet előfizetővel rendelkezett (éves szinten 35,2%-os növekedés).

Mobil szegmens: sikeres névváltás, javuló ügyfélkör, kedvező eredmények az erős verseny ellenére

A mobil szegmens bevételei 4,4%-kal nőttek a magasabb forgalmi, értéknövelt szolgáltatásokból és készülékértékesítésből származó bevételeknek köszönhetően. Az EBITDA 52,8 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 41,6%-ot tett ki. Az üzleti eredmény 5,7%-kal csökkent mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége 2004 első negyedévben került elszámolásra. A T-Mobile Magyarország 47,7%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon, míg június végén a GSM penetráció 81,2% volt. A T-Mobile Magyarország előfizetőinek száma meghaladta a 3,9 milliót 2004. I. félév végén. Ugyanezen időszakban a szerződéses ügyfelek aránya 26,9%-ra nőtt a teljes ügyfélkörön belül, a 2003. I. félév végi 25,5%-kal szemben. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 20,7%-kal 10 284 forintra csökkent 2004. I. félévben az egy évvel korábbi 12 974 forintról. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 111-re nőtt 2004. I. félévben az egy évvel korábbi 110-ről. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 4 923 forintra csökkent, ezen belül az ARPU értéke a szerződéses ügyfelek esetében 12 103 forintot tett ki, az előre fizetett kártyás ügyfeleknél pedig 2 349 forint volt. Az új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan kismértékben megnőtt a forgalom, az egyes csomagok által biztosított árengedmények, valamint a szabályozói hatások azonban kedvezőtlen hatással voltak az ARPU-ra. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 595 forintra nőtt (12,1%-os részesedés az ARPU-n belül), az előző év azonos időszakában elért 550 forinthoz (10,6%-os részesedés az ARPU-n belül) képest. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült alacsonyan tartani, 2004. I. félévben 11,1% volt. A lemorzsolódás mind az előre fizetett kártyás, mind a szerződéses ügyfelek körében csökkenést mutatott 2003. I. félévhez képest.

Nemzetközi szegmens: továbbra is magas EBITDA ráta a korlátozott bevételnövekedés ellenére

A nemzetközi szegmens bevételei 4,0%-kal 33,7 milliárd forintra nőttek 2004. I. félévben elsősorban a kedvező árfolyamváltozás következtében. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek növekedtek, s emelkedtek a belföldi forgalmi bevételek is. A visszaeső nemzetközi forgalmi bevételek azonban mérséklően hatottak. Az EBITDA 17,4 milliárd forintot tett ki, magas, 51,7%-os EBITDA ráta mellett. Az alkalmazottak záró létszáma 4,1%-kal 3 543-ra csökkent a II. negyedév végére az előző év azonos időszakához képest. A vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció 38%-ra nőtt a 2003. I. félévi 21%-ról. A vezetékes előfizetők száma 623 741-re emelkedett, ami 1,9%-os növekedés az előző évi értékhez képest. Ezen belül az analóg előfizetők száma nagyjából változatlan, 584 429 volt, az ISDN csatornák száma ugyanakkor 46,1%-kal 39 312-re emelkedett. A mobil előfizetők száma 51,1%-kal 623 285-re nőtt, ami nagyjából megegyezik a vezetékes előfizetők számával. A MakTel mobil piaci részesedése 80% volt 2004. június végén. Az Internet előfizetők száma 2004. II. negyedév végére 56 426-ra nőtt (éves szinten 34,4%-os emelkedés).

A Matávról

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és vezető mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2004. június 30-i állapot szerint a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

Matáv
Konszolidált
IFRS Mérlegek
(millió Forint)
2003.
június. 30-án  
(nem auditált)
2004.
június. 30-án  
(nem auditált)
%  
változás
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 18 532   34 700   87,20%  
Pénzügyi eszközök 381   407   6,80%  
Követelések 103 328   103 117   -0,20%  
Készletek 10 965   10 585   -3,50%  
Értékesítésre szánt eszközök 2 201   3 489   58,50%  
Forgóeszközök összesen 135 407   152 298   12,50%  
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 632 642   595 669   -5,80%  
Immateriális javak 289 909   278 086   -4,10%  
Társult vállalatok 4 389   5 584   27,20%  
Halasztott adókövetelés 5 905   4 143   -29,80%  
Egyéb hosszú lejáratú eszközök 25 048   7 600   -69,70%  
Befektetett eszközök összesen 957 893   891 082   -7,00%  
Eszközök összesen 1 093 300   1 043 380   -4,60%  
Források
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hitelek és egyéb kölcsönök - külső féltől 67 311   42 078   -37,50%  
Hitelek kapcsolt vállalatoktól 167 769   116 644   -30,50%  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 107 178   107 479   0,30%  
Halasztott bevételek 2 357   1 805   -23,40%  
Kötelezettségekre és költségekre képzett
céltartalékok 7 288   5 292   -27,40%  
Rövid lejáratú derivatívák 0   11   n.a.  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 351 903   273 309   -22,30%  
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hitelek és egyéb kölcsönök - külső féltől 58 872   49 904   -15,20%  
Hitelek kapcsolt vállalatoktól 73 675   133 675   81,40%  
Halasztott bevételek 3 451   1 897   -45,00%  
Halasztott adókötelezettség 1 967   2 492   26,70%  
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 46   103   123,90%  
Hosszú lejáratú derivatívák 234   103   -56,00%  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 138 245   188 174   36,10%  
Kisebbségi részesedések 66 392   66 180   -0,30%  
Saját tőke
Jegyzett tőke 104 281   104 281   0,00%  
Tőketartalék 27 382   27 382   0,00%  
Saját részvények -4 488   -3 842   -14,40%  
Halmozott átértékelési különbözet 1 699   -1 204   n.m.  
Eredménytartalék 407 886   389 100   -4,60%  
Saját tőke összesen 536 760   515 717   -3,90%  
Források összesen 1   093   300   1   043   380   -4,60%  
MATÁV Konszolidált
IFRS Eredménykimutatások
(millió forintban)
2003.
jún. 30.
(nem auditált)
2004.
jún. 30.
(nem auditált)
%
változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 48 913   48 164   -1,50%  
Belföldi forgalmi bevételek 58 205   51 296   -11,90%  
Egyéb forgalmi bevételek 6 438   2 782   -56,80%  
Belföldi vezetékes távközlési szolgáltatások 113 556   102 242   -10,00%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 11 727   9 409   -19,80%  
Mobil távközlési szolgáltatások 95 547   104 905   9,80%  
Nemzetközi tevékenységből származó bevétel 32 281   33 540   3,90%  
Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások 18 539   23 480   26,70%  
Berendezés- és készletértékesítés árbevétele 10 376   11 009   6,10%  
Egyéb bevételek 14 836   13 332   -10,10%  
Összes bevétel 296   862   297   917   0,40%  
Személyi jellegű ráfordítások -42 519   -45 660   7,40%  
Értékcsökkenési leírás -61 773   -68 442   10,80%  
Más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetés -40 691   -42 932   5,50%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke -17 844   -17 484   -2,00%  
Egyéb működési költségek -66 740   -65 771   -1,50%  
Működési költségek -   229   567   -   240   289   4,70%  
Működési eredmény 67 295   57 628   -14,40%  
Nettó pénzügyi eredmény -20 478   -17 655   -13,80%  
Részesedés társult vállalkozások adózás előtti eredményéből 430   2 099   388,10%  
Adózás előtti eredmény 47 247   42 072   -11,00%  
Nyereség adó -7 573   -7 035   -7,10%  
Adózott eredmény 39 674   35 037   -11,70%  
Kisebbségi részesedések -6 423   -4 747   -26,10%  
Éves eredmény 33 251   30 290   -8,90%  
MATÁV
Konszolidált
Cash-Flow Kimutatás - IFRS
(millió forintban)
2003.
június 30-ával végződő 6 hónap
(nem auditált)
2004.
június 30-ával végződő 6 hónap
(nem auditált)
%  
változás
Üzleti tevékenységből származó cash-flow
Működési eredmény 67   295   57   628   -14,40%  
Értékcsökkenési leírás 61   773   68   442   10,80%  
Működő tőke változása -6 382   839   n.m.  
Halasztott bevételek amortizációja -1 370   -744   -45,70%  
Fizetett kamat -   14   970   -   16   411   9,60%  
Jutalékok és banki költségek -1 250   -1 642   31,40%  
Fizetett társasági adó -3 732   -5 665   51,80%  
Egyéb -3 401   -1 189   -65,00%  
Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 97   963   101   258   3,40%  
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -   37   385   -42 724   14,30%  
Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése -5 545   -462   -91,70%  
Felvásárolt leányvállalatok pénzeszközei 72   16   -77,80%  
Kapott kamatok 356   761   113,80%  
Kapott osztalék 575   1 000   73,90%  
Értékpapírok (vásárlása)/eladása 66   27   -59,10%  
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 569   2 697   374,00%  
Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow -   41   292   -   38   685   -6,30%  
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék -20 493   -76 997   275,70%  
Hitelek és egyéb kölcsönök törlesztése -27 909   27 901   n.m.  
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow -   48   402   -   49   096   1,40%  
Árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre 1 412   -909   n.m.  
Változás a pénzeszközökben 9 681   12 568   29,80%  
Pénzeszközök az év elején 8 851   22 132   150,10%  
Pénzeszközök az év végén 18 532   34 700   87,20%  
Változás a pénzeszközökben 9 681   12 568   29,80%  
  2003. első félév 2004. első félév %-os változás
EBITDA ráta 43,50% 42,30% n.a.
Működési eredmény ráta 22,70% 19,30% n.a.
Nyereség ráta 11,20% 10,20% n.a.
Eszköz arányos megtérülés 6,10% 5,80% n.a.
Nettó adósság / összes tőke 36,60% 34,60% n.a.
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 027 696 2 018 997 -0,40%
Üzleti 264 369 256 739 -2,90%
Nyilvános 31 911 28 687 -10,10%
ISDN csatornák 520 948 527 316 1,20%
Összes vonalszám 2 844 924 2 831 739 -0,50%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 87,40% 90,40% n.a.
Vonalsűrűség * 37,70% 37,60% n.a.
Vezetékes hálózati alkalmazottak 8 342 8 013 -3,90%
(záró létszám, redukált főben, Matáv Rt.)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 15 227 14 789 -2,90%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 341 353,4 3,60%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként - Matáv Rt.+Emitel 337,9 349,9 3,60%
Forgalom percben (ezer) - Matáv Rt.
Belföldi 4 088 149 4 036 646 -1,30%
Nemzetközi kimenő 69 321 68 547 -1,10%
Bérelt vonalak (FLEX-Com összeköttetések) 11 415 10 760 -5,70%
ADSL vonalak 57 399 142 430 148,10%
Internet előfizetők 173 083 233 989 35,20%
Kábel TV előfizetők 344 712 366 809 6,40%
Emitel vonalszám (beleértve az ISDN csatornákat) 78 536 78 329 -0,30%
Emitel belföldi forgalom (ezer perc) 79 095 73 521 -7,00%
Emitel nemzetközi kimenő forgalom (ezer perc) 1 125 1 124 0,00%
MakTel vezetékes vonalszám 611 816 623 741 1,90%
Forgalom percben (ezer) - MakTel
Belföldi n.a. 1 252 921 n.a.
Nemzetközi kimenő n.a. 19 368 n.a.
MakTel mobil előfizetők 412 373 623 285 51,10%
MakTel egy mobil előfizetőjére jutó havi árbevétel 5 269 4 049 -23,10%
MakTel egy mobil előfizetőjére jutó havi forgalom percben 85 68 -20,60%
MakTel Internet előfizetők (előrefizetett ügyfelekkel 2004. január 1-től) 41 970 56 426 34,40%
Westel 0660 előfizetők 9 552 0 -100,00%
T-Mobile Magyarország előfizetők 3 509 518 3 913 282 11,50%
Összes mobil előfizető 3 519 070 3 913 282 11,20%
T-Mobile Magyarország egy előfizetőjére jutó havi forgalom percben 110 111 0,90%
T-Mobile Magyarország egy előfizetőjére jutó havi árbevétel 5 203 4 923 -5,40%
T-Mobile Magyarország egy szerződéses előfizetőjére jutó havi árbevétel 12 824 12 103 -5,60%
T-Mobile Magyarország egy kártyás előfizetőjére jutó havi árbevétel 2 642 2 349 -11,10%
T-Mobile Magyarország előfizetők - teljes lemorzsolódás 24,10% 10,50% n.a.

A 2004. első félévi pénzügyi kimutatás elemzése

Árfolyam információk

Az euro 4,9%-kal gyengült a forinttal szemben (2003. június 30-i 266,30 Ft/euro árfolyamról a 2004. június 30-i 253,23 Ft/euro árfolyamra). 2003 végéhez képest az euro 3,4%-kal gyengült a forinttal szemben (2003. december 31-i 262,23 Ft/euro árfolyamról a 2004. június 30-i 253,23 Ft/euro árfolyamra). Az átlagos Ft/euro árfolyam a 2003. első félévi 247,11-ről 2004 első félévére 256,07-re növekedett.

Az USA dollár 10,4%-kal értékelődött le a forinttal szemben (2003. június 30-i 232,98 Ft/dollár árfolyamról a 2004. június 30-i 208,76 Ft/dollár árfolyamra). 2003. év végéhez képest 2004. június 30-ig az USA dollár 0,4%-kal értékelődött fel a forinttal szemben 207,92 Ft/dollár árfolyamról 208,76 Ft/dollár árfolyamra.

A csoport eredménykimutatásának elemzése

Bevételek

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2004 első félévében 1,5%-kal csökkentek 2003 hasonló időszakához képest. A bekapcsolási díjakból származó alacsonyabb bevétel az új előfizetők részére adott kedvezményekkel, valamint az üzleti analóg bekapcsolási díjak 2004. június 1-től életbe lépett 50%-os csökkenésével magyarázható. Az ISDN2 bekapcsolási díjak 2004. január 1-től érvényes 35%-os csökkenése és az alacsonyabb számú új ISDN vonalbekapcsolások szintén hozzájárultak a csökkenéshez. A sikeres kampányoknak köszönhetően közel duplájára nőtt az új analóg vonalbekapcsolások száma 2004 első félévében 2003 azonos időszakához képest. A 2004. január 1-jén életbe lépett Elektronikus Hírközlési törvénynek megfelelően a Matáv Rt. nem számíthat fel díjat a részletes számla kiállításáért, ami a digifon szolgáltatások bevételének csökkenését eredményezte.

A csökkenéseket részben ellensúlyozta az üzleti analóg előfizetési díjak 2004. január 1-jei emelése. Az ISDN előfizetési díjakból származó bevételek szintén emelkedtek 2004 első félévében 2003 hasonló időszakához képest, az ISDN csatornák magasabb átlagos számának eredményeként.

A belföldi forgalmi bevételek 2004 első hat hónapjában 51,3 mrd Ft-ot tettek ki a 2003. első félévi 58,2 mrd Ft bevétellel szemben. Míg a belföldi percforgalom 1,4%-kal csökkent a vezetékes szegmensben, a bevételekben bekövetkezett nagyobb arányú csökkenés az alacsonyabb átlagos percdíjaknak köszönhető. Bár a Matáv 2004. január 1-jén emelte tarifáit, számos kedvezményt biztosított a különböző díjcsomagok előfizetőinek.

Az egyéb forgalmi bevételek 2004 első félévére 56,8%-kal csökkentek 2003 hasonló időszakához képest. Az egyéb forgalmi bevételekben bekövetkezett jelentős csökkenés elsődleges oka, hogy az egyéb belföldi szolgáltatók és a mobilszolgáltatók között kötött összekapcsolási szerződések a Matáv hálózatának szinte teljes körű elkerülését eredményezik. A csökkenéshez hozzájárultak az alacsonyabb összekapcsolási díjak is, valamint kisebb mértékben a hívások összetételében bekövetkezett változások az egyéb belföldi szolgáltatók tekintetében (a forgalomkiesés az egyéb belföldi szolgáltatók és a mobilszolgáltatók viszonylatában a legjelentősebb, ahol a legmagasabbak az összekapcsolási díjak).

A nemzetközi forgalmi bevételek 2004 első félévében 9,4 mrd Ft-ra csökkentek a 2003. első félévi 11,7 mrd Ft-hoz viszonyítva. Mind a kimenő, mind a bejövő nemzetközi bevételek csökkentek. Az előfizetőknek kínált, választható tarifacsomagokhoz (Ritmus, Sokatmondó, Csevegő, Felező) kapcsolódó kedvezmények okozták elsősorban a kimenő nemzetközi forgalmi bevételek 7,8%-os csökkenését, míg a bejövő nemzetközi bevételek 28,0%-os csökkenését főként az alacsonyabb forgalom okozta: a bejövő nemzetközi percek 20,8%-kal csökkentek. A bejövő nemzetközi forgalom jelentősebben csökkent a mobil irányú hívások esetében a Matáv hálózatának elkerüléséből adódóan, míg a Matáv területekre irányuló hívások kisebb mértékben estek vissza. A bejövő nemzetközi bevételeket szintén negatívan érintették a nemzetközi partnerekkel kialakított alacsonyabb elszámolási árak is.

A mobil távközlési szolgáltatások bevételei 2004. június 30-ig elérték a 104,9 mrd Ft-ot a 2003. első félévi 95,5 mrd Ft-os bevétellel szemben (9,8%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban a T-Mobile Magyarország átlagos előfizetői számának 11,7%-os növekedésével magyarázható. A 2004. első félévi összes új bekapcsolás 70,6%-át Dominó kártyás előfizetők teszik ki, valamint ők képviselik az összes T-Mobile Magyarország előfizető 73,1%-át 2004. június 30-án.

A T-Mobile Magyarország fajlagos forgalma (egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom) 0,9%-kal, a 2003. első félévi 110 percről 2004 első félévében 111 percre növekedett. A T-Mobile Magyarország egy előfizetőre jutó havi árbevétele a 2003. első félévi 5.203 Ft-ról 2004 első félévében 4.923 Ft-ra csökkent (5,4%-kal). Ennek magyarázata a T-Mobile Magyarország hálózaton belüli, alacsonyabb díjjal rendelkező hívások arányának növekedése. Az egy előfizetőre jutó havi árbevétel csökkenéséhez a vezetékes szolgáltatóktól származó mobil végződtetési díjak 2003. szeptember 1-jei 10%-os csökkenése is hozzájárult.

A mobil távközlési szolgáltatások közül az értéknövelt szolgáltatások mutatják a legnagyobb, 21,0%-os növekedést a tavalyi évhez viszonyítva. Az értéknövelt szolgáltatások az egy előfizetőre eső átlagos bevétel 12,1%-át teszik ki 2004 első félévében. Ez a bevételi kategória elsősorban az SMS és az MMS bevételeiből áll. A bevétel növekedésének oka az emelt díjas üzenetek magasabb aránya.

A nemzetközi tevékenységekből származó bevétel sor a 2001-ben szerzett leányvállalatunknak, a MakTelnek a konszolidált bevételeit tartalmazza. A nemzetközi tevékenységek bevételei növekedtek és 2004 első félévére elérték a 33,5 mrd Ft-ot. A belföldi forgalmi bevételek növekedtek, elsősorban a díjak emelkedésének eredményeként, melyet részben ellensúlyozott az alacsonyabb forgalom. A mobil távközlési szolgáltatásokból származó bevételek is emelkedtek a 47,3%-kal magasabb átlagos előfizetői szám következményeként, melyet valamelyest ellensúlyozott az alacsonyabb fajlagos forgalom és az alacsonyabb díjak. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei szintén növekedtek, köszönhetően az előfizetőszám emelkedésének hatására megnövekedett Internet bevételeknek, illetve a másik mobilszolgáltató, a Cosmofon által fizetett díjakból származó magasabb bérelt vonali bevételeknek. Ezeket a növekedéseket részben ellentételezte a nemzetközi bérelt vonalakból származó alacsonyabb bevétel, melynek oka az USA dollár árfolyamának 2003-hoz viszonyított csökkenése, illetve a nemzetközi bérelt vonali szerződések alacsonyabb 2004-es állománya. A berendezés- és készletértékesítés bevételei is emelkedtek, mivel a távközlési berendezések értékesítésének bevételei a MobiMaknál megnövekedtek a nagyobb mértékű előfizetőszám növekedésnek, illetve a készülékek magasabb átlagos eladási árának köszönhetően. Ezeket a növekedéseket részben ellensúlyozta az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek csökkenése az analóg előfizetői szám alacsonyabb mértékű növekedésének, valamint az alacsonyabb ISDN előfizetési díjaknak köszönhetően, annak ellenére, hogy az analóg előfizetési díjak és az új ISDN előfizetők száma emelkedett. Az alacsonyabb percforgalom és az alacsonyabb díjak miatt a kimenő nemzetközi bevételek is csökkentek, hasonlóan a bejövő nemzetközi bevételekhez, ahol a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödését részben ellentételezte a magasabb percforgalom.

A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei 2004 első félévében elérték a 23,5 mrd Ft-ot a 2003. első félévi 18,5 mrd Ft-tal szemben. A növekedést elsősorban az ADSL vonalak, valamint az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja. Az ADSL vonalak száma elérte a 142.430-at (a 2003. június 30-i 57.399 vonalhoz képest), az Internet csatlakozások száma pedig 35,2%-kal 233.989-re nőtt az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. A bevételek növekedéséhez hozzájárult az is, hogy a magasabb bevételt hozó bérelt vonali és szélessávú Internet csatlakozások aránya jelentősen növekedett az összes előfizetőszámon belül.

A berendezés- és készletértékesítés bevételei 2004. június 30-ig elérték a 11,0 mrd Ft-ot a 2003. első félévi 10,4 mrd Ft-os bevétellel szemben. A távközlési berendezések értékesítéséből származó bevétel növekedésének oka a T-Mobile Magyarországnál megnövekedett készülékcsere, illetve a telefonkészülékek magasabb átlagos eladási ára csakúgy, mint a kampányok során megemelkedett készülékértékesítés a Matáv Rt.-nél. Ezen növekedéseket részben ellensúlyozta a T-Mobile Magyarország új előfizetőinek 33,0%-kal alacsonyabb száma.

Az egyéb bevételek a 2003. első félévi 14,8 mrd Ft-ról 2004 hasonló időszakára 13,3 mrd Ft-ra csökkentek. Az egyéb bevételek között találhatók az építési, fenntartási, kábeltelevíziós, audiotex és egyéb tevékenységből származó bevételek. Ebben a bevételi kategóriában a csökkenést elsősorban az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszától kapott támogatás csökkenése okozta. A csökkenést részben ellensúlyozta az átlagos előfizetői szám növekedése és a magasabb előfizetési díjak miatt megemelkedett kábeltévé bevételek, valamint a Drop Charge-hoz kapcsolódó magasabb bevételek a Matáv Rt.-nél.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 2004 első hat hónapjában elérték a 45,7 mrd Ft-ot, szemben a 2003. első félévi 42,5 mrd Ft-tal (7,4%-os növekedés). A növekedés főként a Matáv Rt.-nél 2004. április 1-jével életbe lépett 6,0%-os átlagos béremelésre vezethető vissza.

Az emelkedést részben ellensúlyozta az, hogy a csoport szintű állományi létszám csökkent a 2003. június 30-i 15.227 főről a 2004. június 30-i 14.789 főre. Az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2004. június végére 349,9-re nőtt az egy évvel korábbi 337,9-ről.

2004. június 30-ig az értékcsökkenési leírás 10,8%-kal 68,4 mrd Ft-ra nőtt az egy évvel korábbi 61,8 mrd Ft-ról. Ez a növekedés főként a Westel márkanév leírásának köszönhető, amelynek oka a T-Mobile Magyarország név 2004. május 1-jétől történő bevezetése. A leírás 2004 első félévében 4,5 mrd Ft-tal magasabb amortizációs költséget eredményezett. Emellett a növekedéshez hozzájárult a T-Mobile Magyarország magasabb szoftverállományához kapcsolódó értékcsökkenési leírás növekedés.

A más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések 2004 első félévében elérték a 42,9 mrd Ft-ot a 2003 hasonló időszakának 40,7 mrd Ft-jával szemben. A költségnövekedést elsősorban a belföldi forgalmi kifizetések 5,6%-os emelkedése okozta, mivel növekedtek a T-Mobile Magyarország kifizetései a két másik GSM mobilszolgáltató felé a magasabb mobilpenetráció hatására. Ezt részben ellensúlyozták az egyéb belföldi szolgáltatóknak a hívásvégződtetésért történő alacsonyabb kifizetések, köszönhetően az alacsonyabb forgalomnak és az alacsonyabb összekapcsolási díjaknak. A nemzetközi forgalmi kifizetések 5,1%-os emelkedést mutatnak főként a T-Mobile Magyarország magasabb roaming kifizetései és a MakTel megnövekedett nemzetközi kifizetéseinek hatására. Ezt a növekedést részben ellensúlyozták a külföldi szolgáltatókkal szembeni alacsonyabb átlagos elszámolási díjak, valamint a forint erősödése az SDR-rel szemben csakúgy, mint a Matáv Rt. alacsonyabb kimenő forgalma.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke a 2003. első félévi 17,8 mrd Ft-ról 2004 hasonló időszakában 17,5 mrd Ft-ra csökkent. Ezt a csökkenést elsősorban a T-Mobile Magyarország új előfizetőinek alacsonyabb száma okozta, melyet részben ellensúlyoztak a magasabb átlagos készülékárak és a gyakoribb készülékcserékhez kapcsolódó költségek emelkedése. A Matáv Rt.-nél és a MakTelnél is emelkedett az értékesített távközlési berendezések beszerzési költsége a kampányok során értékesített magasabb készülékszámnak köszönhetően.

Az egyéb működési költségek értéke 1,5%-kal csökkent az elmúlt egy évben. Az egyéb működési költségekben anyag és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, outsourcing díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók. Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszának fizetett hozzájárulás jelentősen csökkent 2004 első félévében az előző év hasonló időszakához képest. Az alacsonyabb mértékű követelés-leírás a Matáv Rt.-nél szintén hozzájárult a csökkenéshez. Ezeket a csökkenéseket részben ellensúlyozta a marketing költségek növekedése, elsősorban a Matáv Rt.-nél az újonnan bevezetésre került termékekhez és új tarifacsomagokhoz kapcsolódó intenzív reklámtevékenység következtében. Az ügynöki díjak is megnövekedtek, köszönhetően a Drop Charge-hoz kapcsolódó magasabb kifizetéseknek.

Működési eredmény

A működési eredményráta 2004 első hat hónapjában 19,3%, míg 2003 hasonló időszakában 22,7% volt. A visszaesést elsősorban az értékcsökkenés nagymértékű növekedése és a magasabb személyi jellegű ráfordítások magyarázzák.

Nettó pénzügyi eredmény

2004 első félévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 17,7 mrd Ft volt, szemben a 2003. első félévi mínusz 20,5 mrd Ft-tal. A nettó pénzügyi költség jelentősen csökkent, mivel a nettó árfolyamveszteség 6,0 mrd Ft-tal volt alacsonyabb. A nettó árfolyamveszteségben bekövetkezett változást elsősorban a deviza alapú hitelek átlagos állományának jelentős csökkenése, valamint az erősödő forint okozta. Ezt a csökkenést részben ellensúlyozta a magasabb kamatköltség, melynek emelkedése a magasabb átlagos kamatlábbal rendelkező forint alapú hitelek megnövekedett arányának köszönhető. A nettó pénzügyi eredmény 0,2 mrd Ft nettó árfolyamnyereséget, 16,9 mrd Ft kamatköltséget, 1,6 mrd Ft jutalékot és egyéb költséget, valamint 0,6 mrd Ft kamat és egyéb pénzügyi bevételt foglal magában.

Részesedések társult vállalkozások adózás előtti eredményéből

A társult vállalkozások adózás előtti eredményének csoportra jutó része 2004 első félévében 2.099 millió Ft volt a 2003. első félévi 430 millió Ft-tal szemben, tükrözve ezzel a Hunsat Eutelsatban meglévő befektetésének értékesítéséből keletkező jelentős nyereséget.

Nyereség adó

A nyereség adó összege 2004 első félévében 7,0 mrd Ft-ra csökkent, szemben a 2003. első félévi 7,6 mrd Ft-tal, elsősorban a mobil és a nemzetközi szegmens alacsonyabb adózás előtti eredményének következtében. Az adórátának a 2003-as 18%-os szintről 16%-ra történő változása szintén adócsökkenést eredményezett 2004-ben.

Kisebbségi részesedések

2004 első hat hónapjában a kisebbségi részesedések összege 4,7 mrd Ft volt, 2003 hasonló időszakának 6,4 mrd Ft-jával szemben. A 26,1%-os csökkenés elsősorban a MakTel gyengébb teljesítményével magyarázható. Míg a nemzetközi szegmens bevételei mérsékelten, addig működési költségei jelentősen növekedtek, amely a működési eredmény csökkenéséhez vezetett.

A csoport mérlegének elemzése

A mérlegfőösszeg 2003. június 30-án 1.093 mrd Ft, 2004. június 30-án 1.043 mrd Ft volt.

Hitelek és kölcsönök

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2003. június 30-hoz képest 2004. június 30-ra 32,5%-kal 158,7 mrd Ft-ra csökkentek. A csökkenés a Matáv erős készpénztermelő képességét mutatja, mely lehetővé tette a vállalat számára, hogy 2003. augusztus 14-én visszafizessen 105 millió eurót a Deutsche Telekomtól felvett hitelből, visszafizesse a lejáró 13 mrd Ft összegű Matáv 2003/B MTN (középlejáratú kötvény) hitelt, az Európai Beruházási Bank II. Telekommunikációs Projektje keretében felvett hitelt 2003. december 15-ei értéknappal, valamint az Európai Beruházási Bank II/B Telekommunikációs Projektje keretében lejáró 12,5 mrd Ft összegű hitelt 2004. június 25-ei értéknappal.

A hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 2003. június 30-hoz képest 2004. június 30-ra 38,5%-kal 183,6 mrd Ft-ra nőttek. A növekedést elsősorban a Matáv Rt. osztalékfizetésének fedezetére a DT International Finance BV-től felvett hitel magyarázza.

2004. június 30-án a hitelállomány megközelítőleg 100%-a volt forint alapú. 2004. június 30-án a hitelek és kölcsönök 44,0%-a volt változó kamatozású. A tőkeáttételi mutató 2004. június 30-án 34,6% volt az egy évvel korábbi 36,6%-kal szemben, melyet a nettó adósságállomány értéke és a nettó adósságállomány saját tőkével és kisebbségi részesedésekkel növelt értékének hányadosaként kapunk meg.

A csoport cash-flow-jának elemzése

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 101,3 mrd Ft volt 2004 első hat hónapjában, 2003 hasonló időszakához képest 3,4%-kal növekedett. A növekedést főként a szállítói kötelezettségek állományának nagyobb mértékű, ugyanakkor a vevőkövetelések kisebb mértékű növekedése magyarázza 2004 első félévében, 2003 azonos időszakához képest.

A befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow 2004 első hat hónapjában mínusz 38.685 millió Ft-ot tett ki, szemben az előző év hasonló időszaki mínusz 41.292 millió Ft-tal. Ezt a pénzkiáramlásban bekövetkezett 2.607 millió Ft-os csökkenést elsősorban a leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzésének alacsonyabb értéke okozta, melyet részben ellensúlyoz a Matáv Rt. esetében a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított magasabb beruházási összeg, mely az ADSL fejlesztéseknek és a törvényi előírásokkal kapcsolatos beruházásoknak köszönhető.

2004 első félévében a pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow mínusz 49.096 millió Ft-ot tett ki, míg 2003 azonos időszakában mínusz 48.402 millió Ft volt. Míg 2003 első hat hónapjában a Matáv nettó 27.909 millió Ft hitelt fizetett vissza, 2004 hasonló időszakában nettó 27.901 millió Ft-ot vett fel hiteltörlesztésre. A Matáv 76.997 millió Ft osztalékot fizetett ki részvényeseinek, szemben a 2003 hasonló időszakában fizetett 20.493 Ft-tal. A jelentős növekedést az egy részvényre jutó osztalék magyarázza, mely a 2002-es 18 Ft-ról 2003-ban 70 Ft-ra emelkedett.

Az eredmények szegmensek szerinti elemzése

Az alábbi három szegmens eredményeinek összege nem egyenlő a csoport eredményeivel, a szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése miatt.

Vezetékes távközlési szegmens

A vezetékes távközlési szegmens a Matáv Rt.-t és konszolidált leányvállalatait foglalja magába, a MakTel, a MobiMak, a Stonebridge, a Telemacedónia, a T-Mobile Magyarország és a Westel 0660 kivételével.

  Millió Ft-ban 2003. jún. 30-ával végződött 6 hónap 2004. jún. 30-ával végződött 6 hónap Változás (%)
Bevételek 164   497   153   922   (6,4)  
EBITDA 63   342   55   841   (11,8)  
Működési eredmény 27   392   22   193   (19,0)  
Tárgyi eszközök 430   365   401   076   (6,8)  
Immateriális javak 32   332   32   688   1,1  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 10   546   14   543   37,9  
Záró létszám 9   752   9   469   (2,9)

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A vezetékes távközlési szegmens összbevétele 6,4%-os csökkenést mutatott az elmúlt egy évben. A Matáv belföldi vezetékes távközlési szolgáltatásokból származó bevételei 10,6%-kal csökkentek az alacsonyabb díjak és az alacsonyabb percforgalom következtében. A nemzetközi forgalmi bevételek 19,9%-kal estek vissza az alacsonyabb percdíjak, az alacsonyabb kimenő és bejövő forgalom, valamint a forint SDR-el szembeni erősödése miatt. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei 2003 első hat hónapjához képest 23,2%-kal emelkedtek 2004 első félévében. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételeinek növekedését elsősorban az ADSL vonalak és az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja.

A vezetékes távközlési szegmens működési eredménye 19,0%-kal csökkent. A működési költségek közül a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések és az értékcsökkenési leírás csökkentek, melyeket részben ellentételezett a személyi jellegű ráfordítások, az egyéb működési költségek és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értékének növekedése.

Mobil távközlési szegmens

A mobil távközlési szegmens a T-Mobile Magyarországot, a Westel 0660-t, valamint az akvizíciójukból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

  Millió Ft-ban 2003. jún. 30-ával végződött 6 hónap 2004. jún. 30-ával végződött 6 hónap Változás (%)
Bevételek 121   542   126   887   4,4  
EBITDA 47 723   52 803   10,6  
Működési eredmény 28 412   26 798   (5,7)  
Tárgyi eszközök 115   185   116   393   1,0  
Immateriális javak 201   873   190   576   (5,6)  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 15 681   17 348   10,6  
Záró létszám 1 780   1 777   (0,2)

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A 100 lakosra jutó GSM mobil vonalszám 81,2%-ot ért el Magyarországon, és a T-Mobile Magyarország piaci részesedése 47,7%-ot tesz ki a szoros versenyhelyzetben lévő GSM piacon.

A mobil távközlési szegmens bevételei 2003 első félévéhez viszonyítva 4,4%-kal növekedtek 2004 első félévében a mobil előfizetők számának erőteljes emelkedése miatt. A T-Mobile Magyarország előfizetők száma 11,5%-kal emelkedett, elérve a 3.913.282 főt, beleértve a 2004. június 30-án meglévő 2.860.300 kártyás előfizetőt is. A T-Mobile Magyarország előfizetőkre jutó átlagos havi percforgalom 0,9%-kal növekedett a 2003. első félévi 110 percről 111 percre 2004 első félévében. A T-Mobile Magyarország egy előfizetőre jutó havi árbevétele 5,4%-kal a 2003. első félévi 5.203 Ft-ról 2004 első félévében 4.923 Ft-ra csökkent.

A működési eredmény 5,7%-os csökkenést mutat. Míg a működési bevételek csak 5,3 mrd Ft-tal, addig a működési költségek 7,0 mrd Ft-tal növekedtek a két időszakot összehasonlítva. A visszaesést egyrészt az értékcsökkenési leírás nagymértékű emelkedése eredményezte, melynek oka a márkanév leírása, másrészt a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések is növekedést mutattak. Mindezeket részben ellentételezte az egyéb működési költségek és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értékének csökkenése.

Nemzetközi szegmens

A nemzetközi szegmens a MakTelt, a MobiMakot, a Stonebridge-t, a Telemacedóniát, és a MakTel akvizícióból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

  Millió Ft-ban 2003. jún. 30-ával végződött 6 hónap 2004. jún. 30-ával végződött 6 hónap Változás (%)
Bevételek 32   448   33   734   4,0  
EBITDA 18   003   17   426   (3,2)  
Működési eredmény 11 491   8 637   (24,8)  
Tárgyi eszközök 87 092   78 200   (10,2)  
Immateriális javak 55 704   54 822   (1,6)  
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 4 047   3 486   (13,9)  
Záró létszám 3 695   3 543   (4,1)

EBITDA = nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

A MakTel vezetékes előfizetőinek száma 1,9%-kal emelkedett, elérve a 623.741 főt 2004. június 30-án. A mobil előfizetők száma jelentősen, 51,1%-kal növekedett 623.285 főre és az internet előfizetők száma elérte az 56.426 főt 2004. június 30-án, az egy évvel korábbi 41.970 főhöz viszonyítva.

A nemzetközi szegmens bevételei emelkedtek és 33,7 mrd Ft-ot tettek ki 2004. június 30-án. A belföldi forgalmi bevételek növekedtek, elsősorban a 2003 májusában történt tarifakiegyenlítés miatti általános áremelkedéseknek köszönhetően. Az alacsonyabb kimenő nemzetközi forgalmi bevételeket a lecsökkent percforgalom, valamint az alacsonyabb díjak okozták. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek szintén visszaestek, főként a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében. A mobil bevételek emelkedését a 47,3%-kal magasabb átlagos előfizetői szám eredményezte, melyet részben ellensúlyozott a fajlagos forgalom csökkenése és az alacsonyabb díjak. A készülékek értékesítéséből származó bevételek jelentősen növekedtek a mobil előfizetőszám nagyobb mértékű növekedésének és a telefonkészülékek magasabb átlagos eladási árainak köszönhetően.

A működési költségek jelentősen, 19,8%-kal növekedtek, főként az értékcsökkenési leírás, a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések és a távközlési berendezések beszerzési értékének növekedése miatt.

2003-ban a MakTel felülvizsgálta tárgyi eszközeinek hasznos élettartamát. A felülvizsgálat többnyire rövidebb hasznos élettartamot határozott meg elsősorban a távközlési berendezésekre vonatkozóan a korábban alkalmazottnál, melynek eredményeként a havi értékcsökkenési leírás megnövekedett.

A kisebbségi részesedések főleg a MakTel és a Stonebridge kisebbségi tulajdonosainak eredményből való részesedését mutatja. A kisebbségi részesedések 25,5%-kal, 4,7 mrd Ft-ra csökkentek a MakTel alacsonyabb működési eredményének köszönhetően 2004 első félévében. A MakTel akvizícióval kapcsolatban felmerült goodwill amortizációs költségéből a kisebbségi tulajdonosok nem részesednek.

Társaság neve: Matáv Rt. Telefon: 458 0424
Társaság címe: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telefax: 458 0443
Ágazati besorolás: távközlés E-mail cím: investor.relations@ln.matav.hu
Beszámolási időszak: 2003. december 31.-
2004. március 31.
Befektetői kapcsolattartó: Czenthe Szabolcs

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

  Igen Nem  
Auditált   X  
Konszolidált X    
  Magyar IFRS Egyéb
Számviteli elvek   X  
Egyéb: ........................................................

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok, melyben a Matáv Rt.-nek közvetlen tulajdoni hányada van

Név Törzs / Alaptőke
(millió Ft)
Tulajdoni hányad
(közvetlen és közvetett)
Szavazati jog Besorolás
Stonebridge 349   mEUR   89,51%   89,51%   L  
T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. 8   031   100,00%   100,00%   L  
Matávcom 6   158   100,00%   100,00%   L  
Axelero 1   906   100,00%   100,00%   L  
InvesTel 4 862   100,00%   100,00%   L  
Emitel 3 110   100,00%   100,00%   L  
Vidanet 2 000   49,90%   49,90%   L  
Egertel 1 425   100,00%   100,00%   L  
MatávkábelTV 920   100,00%   100,00%   L  
Rába Szolgáltatóház 615   100,00%   100,00%   L  
EPT 777   97,20%   97,20%   L  
Kis-Astrasat 300   90,00%   49,90%   L  
Cardnet 58   72,00%   72,00%   L  
Tele-Data 39   50,99%   50,99%   L  
ProMoKom 21   100,00%   100,00%   L  
Mindentudás Egyeteme Kht. 5   60,00%   60,00%   L  
BCN 3   100,00%   100,00%   L  
Viabridge Telecommunications Holding Ltd. 0,251 mEUR   100,00%   100,00%   L  
Telemacedónia 0,01 mEUR   88,00%   88,00%   L

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Megnevezés Érték (millió Ft)
Jövőbeni pénzügyi lízing kötelezettségek 1   011  
Jövőbeni bérleti és operatív lízing kötelezettségek 6 317  
Jövőbeni eszközvásárlási szerződésekből eredő kötelezettségek 12   918  
Egyéb jövőbeni kötelezettségek 153  

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

  Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége
Társasági szinten 8   342   8   071   8   013  
Csoport szinten 15   227   14   710   14   789  

TSZ2/2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

  Üzleti év
eleje
I.
negyedév
vége
II.
negyedév
vége
III.
negyedév
vége
Üzleti év vége
Társasági szinten 8   071   8   043   8   013          
Csoport szinten 14   710   14   838   14   789          

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke
Tárgyév elején
(2004. január 1.)
Időszak végén
(2004. június 30.)
Tulaj-
doni hányad
%
Szava-
zati
jog
%
Rész-
vény
darab-
szám
Tulaj-
doni
hányad
%
Szava-
zati
jog
%
Rész-
vény
darab-
szám
Belföldi intézményi/társaság 14,01 14,07 146 060 542 13,92 13,98 145 106 443
Külföldi intézményi/társaság 84,04 84,44 876 416 274 84,15 84,56 877 568 304
Belföldi magánszemély 0,02 0,02 204 057 0,01 0,01 144 872
Külföldi magánszemély 0,00 0,00 200 0,00 0,00 200
Munkavállalók, vezető tisztségviselők n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Saját tulajdon 0,47 0,00 4 900 000 0,47 0,00 4 900 000
Államháztartás részét képező tulajdonos 0,15 0,15 1 570 585 0,14 0,14 1 465 885
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 1,29 1,30 13 495 276 1,30 1,30 13 495 276
Nem regisztrált 0,02 0,02 164 666 0,01 0,01 130 620
"B" részvény 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1
Összesen 100,00 100,00 1   042   811   601 100,00 100,00 1   042   811   601

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

  Január 1. Március 31. Június 30. Szept. 30. Dec. 31.
Társasági szinten 4   900   000   4   900   000   4   900   000          
Leányvállalatok 0   0   0          
Mindösszesen 4 900 000   4 900 000   4 900 000          

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

Név Nem-
zeti-
ség
Tevé-
keny-
ség
Mennyi-
ség
(db)
Része-
sedés
(%)
Szava-
zati
jog
(%)
Meg-
jegy-
zés
MagyarCom Holding GmbH Külföldi Intézményi 617   478   081 59,21 59,49 Stratégiai befektető
JP Morgan Chase Bank Külföldi Letétkezelő 122   775   190 11,77 11,83 ADR letétkezelő bank

TSZ3. Vezető állású személyek, és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg* Név Beosztás Megbízás kezdete Megbí-
zás
vége/
megszű-
nése
Saját
rész-
vény
tulaj-
don
(db)
SP
IT
Straub Elek Elnök-vezérigazgató IT tag 1995. július 17.1995. május 24. - 76 338
SP
IT
Dr. Klaus Hartmann Gazdasági vezérigazgató-helyettes IT tag 2000. december 5.2000. április 27. - 8 000
IT Achim Berg IT tag 2004. április 28. - 0
IT Dr. Földesi István IT tag 2003. április 25. - 0
IT Michael Günther IT tag 2002. április 26. - 0
IT Horst Hermann IT tagJavadalmazási Bizottság tagja 2003. április 25. - 400
IT Dr. Patai Mihály IT tagJavadalmazási Bizottság tagja 1998. április 28. - 58 190
IT Dr. Ralph Rentschler IT tagJavadalmazási Bizottság tagja 2003. április 25. - 0
IT Dr. Surányi György IT tag 2004. április 28. - 0
FB Dr. Pap László FB elnökEllenőrző Bizottság elnöke 1997. május 26. - 0
FB Böhm Géza FB tag 2002. április 26. - 0
FB Csizmadia Attila FB tag 2003. április 25. - 6 272
FB Arne Freund FB tag 2003. április 25. - 0
FB Wolfgang Hauptmann FB tagEllenőrző Bizottság tagja 2003. április 25. - 0
FB Kadlót Gellért FB tag 2002. április 26. - 700
FB Joachim Kregel FB tagEllenőrző Bizottság tagja 2001. április 27. - 0
FB Dr. Klaus Nitschke FB tag 2002. április 26. - 0
FB Vermes Péter FB tag 1995. június 27. - 8 800
SP Bodnár László Szolgáltatási és logisztikai vezérigazgató-helyettes 1999. március 16. - 881
SP Peter Janeck Műszaki vezérigazgató-helyettes és Hálózati Rendszerek üzletág vezérigazgató-helyettes 2004. július 12. - 0
SP Christopher Mattheisen Lakossági szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettes 2002. szeptember 1. - 0
SP Dr. Pásztory Tamás Emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettes 1996. február 1. - 0
SP Tankó Zoltán Üzleti megoldások üzletág vezérigazgató-helyettes 2002. január 1. - 1 100
Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 160   681

*Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2007. május 31. napjáig szól.

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Dátum Tárgy, rövid tartalom
2004. január 13. A Matáv bejelentette, hogy a Hírközlési Döntőbizottság nyilvánosságra hozta a Matáv új előfizetői hurok átengedésére vonatkozó, valamint a hálózat-összekapcsolási és bérelt vonali referencia ajánlatainak elfogadását.
2004. február 23. A Matáv bejelentette, hogy leányvállalata, a Makedonski Telekomunikacii (MakTel) közgyűlést tartott, s többek között összesen 2,5 milliárd macedón dénár összegű osztalék kifizetéséről határozott.
2004. március 22. A Matáv bejelentette, hogy Igazgatósága a 2003. évi eredmény után 70 Ft osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek minden 100 Ft névértékű törzsrészvény után.
2004. március 22. A Matáv bejelentette, hogy megszületett a végső döntés a Westel névváltásáról T-Mobile Magyarországra. A névváltás 2004. május elsején indul és egy lépésben fog megtörténni.
2004. március 31. A Matáv bejelentette, hogy a társaság műszaki vezérigazgató-helyettese, Manfred Ohl 2004. április 30-ával távozik beosztásából.
2004. április 22. A Matáv bejelentette, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa nyilvánosságra hozta határozattervezetét a Matáv új összekapcsolási és bérelt vonali referencia ajánlatára vonatkozóan.
2004. április 28. A Matáv megtartotta közgyűlését, melyen többek között a 2003. évi eredmény után 70 Ft osztalék kifizetéséről határozott minden 100 Ft névértékű törzsrészvény után.
2004. május 10. A Matáv bejelentette, hogy a SEEF Holdings Ltd., a Soros Investment Capital leányvállalata úgy döntött, hogy lehívja eladási opcióját a Stonebridge-ben lévő tulajdoni hányadára vonatkozóan.
2004. május 19. A Matáv Igazgatósága 2008. június 30-ig meghosszabbította Straub Elek vezérigazgatói megbízását.
2004. május 19. A Matáv forint alapú, rövidtávú hitelszerződést írt alá a Deutsche Telekommal.
2004. május 21. A Matáv közzétette a Társaság által kibocsátott részvényekre a 2003. gazdasági év után járó osztalék kifizetésének rendjét.
2004. május 21. A Matáv közzétette a Társaság által kibocsátott, nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírokká történő alakításának rendjét.
2004. május 21. A Matáv közzétette a Társaság által kibocsátott 10.000,- Ft névértékű részvények 100,- Ft névértékű részvényekre történő cseréjének lezárását és annak rendjét.
2004. június 1. A Matáv bejelentette, hogy forint alapú hitelszerződést írt alá a Deutsche Telekom Csoporttal a társaság által fizetendő osztalék részbeni finanszírozására.
2004. június 15. A Matáv bejelentette, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa nyilvánosságra hozta határozat-tervezetét a Matáv új előfizetői hurok átengedési referencia ajánlatára vonatkozóan.
2004. június 16. A Matáv megállapodást írt alá az IKO Média Csoporttal egy közös holding létrehozására, melynek célja az interaktív megoldásokkal és emeltdíjas tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatások együttes nyújtása, valamint a Magyar RTL Televízió Rt.-ben lévő érdekeltségek egyesítése.
2004. június 30. A Matáv Igazgatósága 2004. július 12-től Peter Janecket nevezte ki a Matáv új műszaki vezérigazgató-helyettesévé és a Hálózati Rendszerek Üzletág vezetőjévé.
2004. július 15. A Matáv vegyes vállalat létrehozásáról és nemzetközi társszolgáltatói együttműködésről írt alá szerződést a T-Systems Inernational-lel. Emellett a T-Systems International hazai leányvállalata, a T-Systems Hungary Kft. és a Matáv között stratégiai partnerségről is megállapodás született.

A Matáv Rt. hirdetményeit a Magyar Tőkepiac c. lapban jelenteti meg.

Szervezeti változások

2004. május 31-ével megszűnt a Matáv stratégiai és nemzetközi vezérigazgató-helyettesi pozíciója. A továbbiakban a Matáv Csoport Központi Stratégiai Szervezete a vezérigazgató közvetlen irányításával fog működni. A korábbi megbízott vezérigazgató-helyettes, Balogh András 2004. június 1-jétől a Matáv Csoport Központi Stratégiai Szervezet vezetőjeként határozatlan idejű kinevezéssel végzi változatlan tartalommal és felelősségi körrel munkáját.