Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2003. évi első negyedéves eredményei

Kedvező eredmények a vezetékes és a mobil szegmensben az első negyedév során

BUDAPEST ?2003. május 14. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2003. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 2.8%-kal (euróban 3,0%-kal) 144,9 milliárd forintra (595,1 millió euróra) nőttek 2003. I. quarterben szemben a 2002. év I. quartervel főként a magasabb mobil, adat és bérelt vonali bevételek miatt, amit részben mérsékelt a nemzetközi bevételek (MakTel), az előfizetői és a forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 13,3%-kal 66,7 milliárd forintra emelkedett, ennek eredményeként igen magas, 46,0%-os EBITDA rátát értünk el.
  • Vezetékes szegmens: a bevételek lényegileg nem változtak, az EBITDA ráta csaknem változatlan, 40,3% volt.
  • Mobil szegmens: a bevételek 8,4%-kal bővültek döntően a magasabb forgalmi bevételeknek és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek emelkedésének köszönhetően. Az EBITDA ráta 43,0%-ra emelkedett 2003. I. quarterben. 2003. március végén a Westel 3,4 millió előfizetővel rendelkezett.
  • Nemzetközi szegmens: a bevételek 3,2%-kal csökkentek az általános makrogazdasági lassulás miatt Macedóniában, viszont az EBITDA ráta 55,9%-ot ért el. Költségcsökkentési erőfeszítéseink eredményeként az EBITDA 8,7 milliárd forintra emelkedett az egy évvel ezelőtti 6,5 milliárd forintról.  
  • A csoportszintű üzleti eredmény 21,2%-kal 36,4 milliárd forintra nőtt. Ugyanakkor a nettó eredmény némileg mérséklődött főként a magasabb pénzügyi költségek (árfolyamveszteség növekedése) miatt és 19,0 milliárd forintot (78,1 millió euró) tett ki.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 44,8 milliárd forintra nőtt a magasabb EBITDA és alacsonyabb működőtőke-igény következtében (a készletek és kötelezettségek állományváltozása kedvezően, míg a vevőállomány változása kedvezőtlenül alakult), viszont a magasabb fizetett kamatok mérséklően hatottak. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 21,0 milliárd forintra mérséklődött mivel 2003-ban nem hajtottunk végre akvizíciót és a beruházási szállítók állományváltozása is csökkentően hatott. 2003. I. quarterben a nettó készpénz-kiáramlás 19,4 milliárd forint volt a folyamatos hitelvisszafizetések miatt.
  • A nettó adósság-állomány 80,3 milliárd forinttal csökkent 2002. március óta, így az eladósodottsági ráta (nettó adósság a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 36,6% volt, szemben a 2002. március végi 44,8%-os értékkel.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban elmondta: "Csoportszinten pénzügyi szempontból jól kezdtük az évet. A vezetékes szegmensben teljesen liberalizált piaci környezetben stabil bevételekről és gyakorlatilag változatlan EBITDA rátáról számolhatunk be. A verseny erősödésére válaszul számos tarifacsomagot ajánlunk ügyfeleinknek, ennek köszönhetően az időszak végére több mint 1 millió ügyfelünk választott ezekből a csomagokból. Korábbi létszámcsökkentési bejelentésünkkel összhangban, az anyavállalatnál 8%-kal lett alacsonyabb a létszám az elmúlt három hónap során, melynek eredményeként az egy alkalmazottra jutó vonalszám értéke 340-re nőtt (szemben a 2002. év végi 315-tel). A mobil előfizetői bázis növekedése várakozásunkkal összhangban lelassult. Némileg nagyobb hangsúlyt fektettünk az eredményességre, mint a piaci részesedés fenntartására. Ennek következtében az EBITDA a mobil szegmensben magas értéket ért el, ugyanakkor piacvezető pozíciónkat is sikeresen megőriztük. 2002-vel szemben az idei év elején már nem a készülékárak, hanem a forgalmi díjak kerültek a verseny középpontjába. A mobilpiac általános lassulása miatt az ügyfelek megtartására irányuló programok fontossága növekszik. Nemzetközi leányvállalatunknál, a MakTelnél negatívan hatott a bevételekre az ország makrogazdasági lassulása. Ugyanakkor szigorú költségcsökkentési intézkedésünknek köszönhetően a MakTel eredményességét meg tudtuk őrizni. Összességében a sikeres évkezdés alapján úgy vélem, hogy teljesítményünk összhangban lesz a 2003. évre kitűzött és közzétett céljainkkal."

Vezetékes szegmens: Stabil eredmények, új tarifacsomagok, lendület az ADSL piacon

A vezetékes szegmens bevételei gyakorlatilag nem változtak és 82,2 milliárd forintot tettek ki, míg az EBITDA ráta 40,3%-ot ért el. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 4,1%-kal estek. Adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételeink 14,0%-kal tovább nőttek az ADSL és Internet előfizetői szám bővülésének köszönhetően. A vezetékes penetráció kismértékben, 38,1%-ra csökkent (2002. I. negyedévi 39,2%-ról) az összes vonalszám kismértékű csökkenése mellett. Ugyanakkor az ISDN csatornák száma 515.960-ra bővült, ez 7,9%-os növekedés 2002. március végéhez képest. Az összes vonal mintegy 37%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba. 2003. március végén a vezetékes vonalak 18,0%-a volt ISDN csatorna. A társaság sikeres volt a szélessávú alkalmazásokban, 2002. Decemberhez képest több, mint 30%-kal növeltük az ADSL csatlakozásokat, ennek eredményeként számuk 44.486 volt 2003. március végén. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata mintegy 43%-os piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között.  

Mobil: Erős pénzügyi teljesítmény az élesedő verseny ellenére

A mobil szegmens bevételei 8,4%-kal nőttek, az EBITDA 31%-kal 24,8 milliárd forintra emelkedett, míg az EBITDA ráta 43,0%-ot tett ki. Az üzleti eredmény jelentősen, 15,3 milliárd forintra nőtt a 2002. I. quarteri 10,5 milliárd forintról, az üzleti eredmény ráta 6,8 százalékponttal, 26,6%-ra emelkedett. A Westel egy stabil, de erős verseny jellemezte piacon megőrizte vezető helyét, előfizetőinek száma 3,4 millió volt 2003. március végén. A cég GSM piaci részesedése 48,2% volt, ez némi csökkenést mutat a Westel relatíve magasabb belépési korlátja és az intenzívebb tarifa verseny együttes hatása miatt. A negyedév végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör közel 75%-át adták. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 21,6%-kal 11.854 forintra csökkent az egy évvel korábbi 15.117 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vettük figyelembe. Mind az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel), mind pedig az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) általános csökkenő tendenciát mutat, 2002. IV. negyedévhez képest a csökkenést a szezonalitás is befolyásolta. 2003. I. quarterben az ARPU értéke 5.059 forint, az MOU-é pedig 103 volt. Az ARPU-n belül az értéknövelt szolgáltatások (döntően SMS) jelentősen emelkedve 534 forintot értek el (10,6%-os részesedés), szemben 437 forinttal (7,2%-os részesedés) a 2002. I. quarterben. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült 15,7%-on tartani 2003. első három hónapjában.

Nemzetközi szegmens: Csökkenő bevétel ellenére sikeresen megőriztük az eredményességet

A nemzetközi szegmens bevételei 3,2%-kal 15,6 milliárd forintra csökkentek, a mobil készülékek értékesítési bevételének visszaesése és a nemzetközi forgalmi bevételek (volumen és árak) csökkenése következtében. A magasabb analóg vonali előfizetési díj miatti magasabb előfizetési árbevétel némileg mérséklően hatott. A mobil bevételek változatlanok voltak, mivel az előfizetői bázis ugyan bővült, de az MOU alacsonyabb lett. A bevétel növelésének korlátjaira válaszul a társaság erősen összpontosított a költségekre. A MakTel csökkentette a karbantartás, a tanácsadás és a marketing kiadásokat. Az alacsonyabb értékesítésből kifolyólag az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke 0,5 milliárd forintra csökkent. A személyi jellegű ráfordítások lényegileg változatlanok maradtak és 2,1 milliárd forintot tettek ki. Az alacsonyabb forgalomnak köszönhetően a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések is csökkentek. Az EBITDA 8,7 milliárd forint volt, míg az EBITDA ráta magas, 55,9%-os értéket ért el. 2003. március végén a vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció pedig 19%-ra emelkedett. A vezetékes előfizetők száma 604.482-re, 7,3%-kal nőtt, ezen belül az analóg előfizetők száma 6,3%-kal 579.942-re emelkedett. Az ISDN csatornák száma jelentősen, 37,2%-kal 24.540-re emelkedett. A mobil előfizetők száma 46,1%-kal 386.133-ra bővült. Az Internet előfizetők száma 2003. I. quarter végén 37.425-öt tett ki.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2003. március 31-i állapot szerint a MagyarCom GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2002. December 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv 2003. I. quarteri részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) olvasható.

Matáv   Konszolidált
IFRS Eredménykimutatások
(millió forintban)
2002.
március 31.
(nem auditált)
2003.
március 31.
(nem auditált)
%
változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 25 065 24 458 ( 2,4%)
Belföldi forgalmi bevételek 30 125 29 539 ( 1,9%)
Egyéb forgalmi bevételek 3 595 3 386 ( 5,8%)
Összes belföldi távközlési bevétel 58 785 57 383 ( 2,4%)
Nemzetközi forgalmi bevételek 6 733 5 772 ( 14,3%)
Mobil távközlési bevételek 39 822 45 933 15,3%  
Nemzetközi tevékenységek bevétele 16 092 15 565 ( 3,3%)
Bérelt vonalak és adatátvitel 8 171 9 138 11,8%  
Egyéb bevételek 11 380 11 140 ( 2,1%)
Összes bevétel 140 983 144 931 2,8%
Személyi jellegű ráfordítások (19 579) (21 011) 7,3%
Értékcsökkenési leírás (28 804) (30 277) 5,1%
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (19 119) (19 806) 3,6%
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (10 291) (6 937) ( 32,6%)
Egyéb működési költségek (33 144) (30 494) ( 8,0%)
Működési költségek és ráfordítások (110 937) (108 525) ( 2,2%)
Működési eredmény 30 046 36 406 21,2%
Nettó pénzügyi eredmény (3 860) (10 203) 164,3%
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 158 ( 47) n.m.
Adózás előtti eredmény 26 344   26 156 ( 0,7%)
Társasági adó (4 525) (3 836) ( 15,2%)
Adózott eredmény 21 819 22 320 2,3%
Kisebbségi részesedések (1 873) (3 302) 76,3%
Nettó eredmény 19 946 19 018 ( 4,7%)
Matáv Konszolidált
IFRS Mérlegek
(millió forintban)  
2002.
március 31-én
(nem auditált)
Módosított
2003.
március 31-én
(nem auditált)
2002. márc. 31./
2003. márc. 31.
% változás
Eszközök
Forgóeszközök  
Pénzeszközök 11 482 13 776 20,0%
Értékpapírok 425 341 (19,8%)
Követelések 90 230 95 800 6,2%
Készletek 14 678 10 442 (28,9%)
Értékesítésre tartott eszközök 3 725 2 285   (n.a.)
Forgóeszközök összesen 120 540 122 644 1,7%
Tárgyi eszközök 641 948 636 733 (0,8%)
Immateriális javak 300 876 290 374 (3,5%)
Társult vállalatok és egyéb hosszú lejáratú befektetések 12 816   6 806 (46,9%)
Befektetett eszközök 955 640   933 913 (2,3%)
Hosszú lejáratú követelések     15 193 17 082 12,4%
Eszközök összesen     1 091 373 1 073 639   (1,6%)
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 45 383 220 012 384,8%
Szállítók és egyéb kötelezettségek 101 362 92 855 (8,4%)  
Halasztott bevételek 3 090 2 568 (16,9%)
Céltartalékok 3 531 7 905 123,9%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 153 366 323 340 110,8%
Hitelek és egyéb kölcsönök 395 261 142 545 (63,9%)
Halasztott bevételek 6 663 3 926 (41,1%)
Halasztott adó kötelezettség 2 817 1 308   (53,6%)
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4 757 46 (99,0%)
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 409 498 147 825 (63,9%)
Kisebbségi részesedések 48 137   65 328   35,7%
Saját tőke
Jegyzett tőke 103 736 104 281 0,5%  
Tőketartalék 22 955 27 382 19,3%
Saját részvények ( 163) (4 488) 2 653,4%
Eredménytartalék 353 844 409 971 15,9%  
Saját tőke összesen 480 372 537 146 11,8%
Források összesen     1 091 373 1 073 639 (1,6%)
Matáv
Konszolidált
Cash-Flow Kimutatás - IAS
(millió Forint)
2002.
március 31-ével
végződő 3 hónap
(nem auditált)
2003.
március 31-ével
végződő 3 hónap
(nem auditált)
%
változás
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow
Működési eredmény 30 046 36 406 21,2%  
Értékcsökkenési leírás 28 804 30 277 5,1%
Működő tőke változása (7 293) (3 782) (48,1%)
Halasztott bevételek amortizációja ( 778) ( 684) (12,1%)
Fizetett kamat (6 504) (10 238) 57,4%
Jutalékok és banki költségek ( 641) ( 565) (11,9%)
Fizetett nyereségadó (2 648) (2 645) (0,1%)
Egyéb 541 (3 967) n.m.
Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 41 527 44 802 7,9%
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (30 021) (21 363) (28,8%)
Leányvállalatok és befektetések beszerzése (1 868) 0 (100,0%)
Akvizíciók során kapott pénzeszközök 0 0 n.a.
Kapott kamatok 376 172 (54,3%)
Kapott osztalékok 0 0 n.a.
Pénzügyi eszközök állományának változása ( 98) 106 n.m.
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 578 134 (76,8%)
Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow (31 033) (20 951) (32,5%)
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben lévő vállalkozásoknak fizetett osztalék ( 14) ( 8) 42,9%
Nettó hitelvisszafizetés (9 077) (19 507) 114,9%
Részvénykibocsátás 0 0 n.a.
Saját részvény tranzakciók nettó pénzügyi hatása 0 0 n.a.
Egyéb 20 72 260,0%  
Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (9 071) (19 443) 114,3%
Pénzeszközök átértékelésének hatása ( 58) 517 n.m.
Nettó változás a pénzeszközökben 1 365 4 925 260,8%
Pénzeszközök az év elején 10 117 8 851 (12,5%)
Pénzeszközök az év végén 11 482 13 776 20,0%
Változás a pénzeszközökben 1 365 4 925 260,8%  
  2002.márc.31. 2003.márc.31. %-os változás
EBITDA ráta 41,7% 46,0% n.a.
Működési eredmény ráta 21,3% 25,1% n.a.
Nyereség ráta 14,1% 13,1% n.a.
Eszköz arányos megtérülés 7,3% 7,1% n.a.
Nettó adósság / összes tőke 44,8% 36,6% n.a.
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 127 410 2 041 149 (4,1%)
Üzleti 296 002 269 721 (8,9%)
Nyilvános 37 284 32 910 (11,7%)
ISDN csatornák 478 050 515 960 7,9%
Összes vonalszám 2 938 746 2 859 740 (2,7%)
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 86,2% 87,2% n.a.
Vonalsűrűség 39,2% 38,1% n.a.
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben) 9 116 8 421 (7,6%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált főben) 16 418 15 277 (6,9%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 322 340 5,6%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként - Matáv Rt.+Emitel 320 337 5,3%
Forgalom percben (ezer)
Belföldi 2 491 903 2 110 376 (15,3%)
Nemzetközi kimenő 38 653 34 122 (11,7%)
Emitel vonalszám (beleértve az ISDN csatornákat) 80 572 78 810 (2,2%)
Emitel belföldi forgalom (ezer perc) 50 107 42 295 (15,6%)
Emitel nemzetközi kimenő forgalom (ezer perc) 628 551 (12,3%)
Westel 0660 előfizetők 37 792 17 551 (53,6%)
Westel előfizetők 2 710 959 3 401 770 25,5%
Összes mobil előfizető 2 748 751 3 419 321 24,4%
Westel egy előfizetőjére jutó havi forgalom percben 121 103 (14,9%)
Westel egy előfizetőjére jutó havi árbevétel 6 030 5 059 (16,1%)
Westel előfizetők teljes lemorzsolódás 17,6% 26,0% n.a.
Bérelt vonalak (FLEX-Com összeköttetések) * 11 987 11 550 (3,6%)
ADSL vonalak 11 596 44 486 283,6%
Internet előfizetők 142 385 160 280 12,6%
Kábel TV előfizetők 307 406 342 840 11,5%

* A Flex-Com összeköttetések számának forrása 2003. január 1-től a számlázási rendszer, a korábbi műszaki nyilvántartó rendszer helyett. Ennek következtében a 2003. január 1 előtti és utáni adatok nem összehasonlíthatóak.

A 2003. I. negyedévi pénzügyi kimutatás elemzése

Árfolyam információk
Az euro 1,4%-kal erősödött a forinttal szemben (2002. március 31-i 243,50 Ft/euro árfolyamról a 2003. március 31-i 246,84 Ft/euro árfolyamra). 2002 végéhez képest az euro 4,6%-kal erősödött a forinttal szemben (2002. December 31-i 235,90 Ft/euro árfolyamról a 2003. március 31-i 246,84 Ft/euro árfolyamra). Az átlagos Ft/euro árfolyam 2002. I. quarteri 244,07-ről 2003. I. quarterre 243,56-ra csökkent.

Az USA dollár 18,7%-kal értékelődött le a forinttal szemben (2002. március 31-i 279,18 Ft/dollár árfolyamról a 2003. március 31-i 227,02 Ft/dollár árfolyamra). 2002 év végéhez képest 2003. március 31-ig az USA dollár kismértékben felértékelődött a forinttal szemben.

A csoport eredménykimutatásának elemzése

Bevételek
Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2003. I. quarterében 2,4%-kal csökkentek 2002 hasonló időszakához képest. A bekapcsolási díjakból származó alacsonyabb bevételek az új ISDN vonalbekapcsolások csökkenésével, valamint a kedvezmények miatt csökkentett analóg bekapcsolási díjakkal magyarázható. Az egyéb díjak csökkenését elsősorban a távszavazás szűkebb körű használata eredményezte. A csökkenéseket részben ellensúlyozta az analóg előfizetési díjak 2002. szeptember 1-jei és 2003. február 1-jei emelése. Az ISDN előfizetési díjakból származó bevételek emelkedtek 2003. I. quarterében 2002 hasonló időszakához képest, az átlagos ISDN csatornák magasabb számának eredményeként.

A belföldi forgalmi bevételek 2003. I. quarterben 29,5 milliárd Ft-ot tettek ki a 2002. I. quarteri 30,1 milliárd Ft bevétellel szemben. Ezt a csökkenést a Matáv belföldi forgalmának 15.3%-os csökkenése eredményezte, melyet részben ellensúlyozott a tarifák 2002. szeptember 1-jei és 2003. február 1-jei változása.

Az egyéb forgalmi bevételek a 2003. I. quarterére 5,8%-kal csökkentek 2002 hasonló időszakához képest. A csökkenés elsősorban az egyéb belföldi szolgáltatók és a mobil szolgáltatók által a távolsági és nemzetközi hívások után a Matávnak fizetett díjak csökkenéséből, valamint kisebb mértékben a hívások összetételében bekövetkezett változásokból ered a helyi telefontársaságok vonatkozásában (melyek kevesebb nemzetközi, illetve több belföldi, alacsonyabb összekapcsolási díjú hívást végződtettek).

A nemzetközi forgalmi bevételek a 2003. I. quarterben 5,8 mrd Ft-ra csökkentek a 2002. I. quarteri 6,7 mrd Ft-hoz viszonyítva. Mind a kimenő, mind a bejövő nemzetközi bevételek csökkentek, elsősorban az alacsonyabb forgalom és a díjak csökkenése miatt. A kimenő nemzetközi percforgalom a Matáv Rt-nél 11,7%-kal csökkent percekben, míg a bejövő nemzetközi percek 1,7%-kal csökkentek a bérelt vonalak és a VOIP elterjedésének következtében. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek alakulására a forint erősödése is negatívan hatott.

A mobil távközlési bevételek 2003. március 31-ig elérték a 45,9 mrd Ft-ot a 2002. I. quarteri 39,8 mrd Ft-os bevétellel szemben (15,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban a Westel átlagos előfizető számának 31,9%-os növekedésével magyarázható. A Dominó kártyás előfizetők teszik ki a 2003. I. quarteri összes új bekapcsolás 84,9%-át, valamint az összes Westel előfizető 74,9%-át 2003. március 31-én.

A mobil előfizetők számának emelkedését részben ellensúlyozta a fajlagos forgalom csökkenése. A Westel fajlagos forgalma (egy előfizetőre jutó átlag havi forgalom) 14,9%-kal, a 2002. I. quarteri 121 percről 2003. I. quarterben 103 percre csökkent. Ez a kártyás előfizetők növekvő hányadának köszönhető, mivel ezen előfizetők egy előfizetőre jutó havi percforgalma kisebb, mint a normál előfizetőké.

A Westel egy előfizetőre jutó havi árbevétele a 2002. I. quarteri 6.030 Ft-ról 2003 I. quarterében 5.059 Ft-ra csökkent (16,1%-kal). Ennek magyarázata, hogy az előfizetők egyre nagyobb hányadát teszik ki az új kártyás előfizetők, akiknél az egy előfizetőre eső átlagos bevétel viszonylag alacsony.

A mobil távközlési szolgáltatások közül az értéknövelt szolgáltatások mutatják a legnagyobb, megközelítőleg 60%-os növekedést a tavalyi évhez viszonyítva. Az értéknövelt szolgáltatások az egy előfizetőre eső átlagos bevétel 10,6%-át teszik ki 2003. első negyedévében. Ez a bevételi kategória elsősorban az SMS és az újonnan bevezetésre került termékek (például MMS) bevételeiből áll.

A vezetékes távközlési piac 2001. Decemberi liberalizációja várhatóan hatással lesz a mobil telekommunikációs üzletágra is. A Hírközlési Felügyelet 2002. November 4-én az összekapcsolási piac jelentős befolyású szereplőjének nyilvánította a Westelt. Előreláthatólag jelentősen változni fognak a kormány által szabályozott összekapcsolási- és egyéb díjak, és ezek a változások befolyásolják majd a Westel működését. A változások időzítése és nagyságrendje még nem ismert.

A nemzetközi tevékenységek bevételei sor a 2001-ben szerzett leányvállalatunknak, a MakTelnek a bevételeit tartalmazza. A nemzetközi tevékenységek bevételei 2003. március 31-ig elérték a 15,6 mrd Ft-ot. A 3,3%-os bevételcsökkenést a MobiMak előfizetőinek kisebb mértékű növekedéséből adódó alacsonyabb készülék-értékesítési bevétel okozta. Szintén csökkenést mutatnak a kimenő nemzetközi forgalmi bevételek az alacsonyabb percforgalom és az alacsonyabb díjak, valamint a bejövő nemzetközi bevételek a macedón dínár SDR-rel (nemzetközi elszámolási egység) szembeni erősödése következtében. A csökkenést részben ellensúlyozta az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek növekedése a díjak emelkedése és a vezetékes előfizetők számának az elmúlt egy évben 7,3%-kal történő növekedése eredményeként.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2003. I. quarterében elérték a 9,1 mrd Ft-ot a 2002. I. quarteri 8,2 mrd Ft-tal szemben. Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban az ADSL vonalak, valamint az Internet előfizetők számának emelkedése indokolja. Az ADSL vonalak száma elérte a 44.486-ot (a 2002. március 31-i 11.596 vonalhoz képest), míg az Internet csatlakozások száma 12,6%-kal 160.280-ra nőtt az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva.

Az egyéb bevételek a 2002. I. quarteri 11,4 mrd Ft-ról 2003 hasonló időszakában 11,1 mrd Ft-ra csökkentek. Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási, kábeltelevíziós, audiotex, telex, távirat és egyéb tevékenységből származó bevételek. Ebben a bevételi kategóriában a csökkenést elsősorban a Westel készülékértékesítéseiből származó bevételének 26,0%-os csökkenése okozta a jelentősen kisebb előfizetői szám növekedés miatt. Ezt a csökkenést részben ellentételezte a kábeltévé bevételek erőteljes növekedése, mivel mind az átlagos előfizetői szám, mind az előfizetési díjak emelkedtek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 2003. I. quarterében elérték a 21,0 mrd Ft-ot, szemben a 2002. I. quarteri 19,6 mrd Ft-tal (7,3%-os növekedés). A növekedés főként a Matáv Rt-nél 2002. április 1-jével életbe lépett 9,0%-os átlagos béremelésre vezethető vissza. A személyi jellegű ráfordítások jelentős növekedést mutatnak a Westel esetében is, főleg az átlagos béremelkedésnek köszönhetően.

Az emelkedést részben ellensúlyozta az, hogy a csoport szintű állományi létszám csökkent, 15.277 fő volt 2003. március 31-én. A hatékonyság tovább erősödött, és ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2003. március végére 336,6-ra nőtt az egy évvel korábbi 320,1-ről.

2003. március 31-ig az értékcsökkenési leírás 5,1%-kal 30,3 mrd Ft-ra nőtt az egy évvel korábbi 28,8 mrd Ft-ról. A növekedést a magasabb bruttó eszközállomány, elsősorban a magasabb bázis állomás valamint telefonközpont állomány okozta.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 2003. I. quarterben elérték a 19,8 mrd Ft-ot a 2002 hasonló időszakának 19,1 mrd Ft-jával szemben. A költségnövekedést elsősorban a belföldi forgalom 14,1%-os emelkedése okozta, mivel növekedtek a Westel kifizetései a két másik GSM mobil szolgáltató, valamint a Matáv Rt. kifizetései az Internet szolgáltatók felé. Ezt részben ellentételezte a 19,2%-kal alacsonyabb nemzetközi forgalom, mely a forint SDR-rel szembeni erősödésének, a külföldi szolgáltatókkal szembeni alacsonyabb elszámolási díjaknak, továbbá a kisebb kimenő forgalomnak az eredménye.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke a 2002. I. quarteri 10,3 mrd Ft-ról 2003 hasonló időszakában 6,9 mrd Ft-ra csökkent. Ezt a csökkenést elsősorban az új Westel előfizetők lényegesen alacsonyabb száma magyarázza.

Az egyéb működési költségek 8,0%-kal, 30,5 mrd Ft-ra csökkentek 2003. március 31-re, a 2002. év hasonló időszakához viszonyítva. Az egyéb működési költségekben anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, outsourcing díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók. Az egyéb működési költségek csökkenését elsősorban a Matáv Rt. és a MakTel alacsonyabb tanácsadási díjai, valamint a kisebb szolgáltatási díjak és marketing költségek indokolják.

Működési eredmény
A működési eredményráta 2003. I. quarterében 25,1%, míg 2002 hasonló időszakában 21,3% volt.

Nettó pénzügyi eredmény
2003. I. quarterében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 10,2 mrd Ft volt, szemben a 2002. I. quarteri mínusz 3,9 mrd Ft-tal. A nettó pénzügyi eredmény (költség) jelentősen növekedett, mivel a nettó árfolyamveszteség 11,7 mrd Ft-tal volt magasabb. A nettó árfolyamveszteségben bekövetkezett változást elsősorban a gyengülő forint okozta. A nettó pénzügyi eredmény 8,0 mrd Ft nettó árfolyamveszteséget, 6,0 mrd Ft kamat költséget, 4,2 mrd Ft swappal kapcsolatos bevételt (kamatokat és a piaci érték változását), 0,6 mrd Ft jutalékot és egyéb költséget, valamint 0,2 mrd Ft kamat és egyéb pénzügyi bevételt foglal magában.

Részesedések társult vállalatok eredményéből
A társult vállalatok eredményének részesedésekre jutó része 2003. I. quarterében mínusz 47 millió Ft volt a 2002. I. quarteri 158 millió Ft-tal szemben. A változást az M-RTL csökkenő pénzügyi eredménye okozta.

Társasági adó
A társasági adó összege 2003. I. quarterében 3,8 mrd Ft-ra csökkent, szemben a 2002. I. quarteri 4,5 mrd Ft-tal, elsősorban a Matáv Rt. miatt, melynek nem merült föl társasági adófizetési kötelezettsége 2003 első negyedévében, a szélessávú beruházásokra vonatkozó adókedvezmény érvényesítése következtében. A csökkenést részben ellensúlyozta a Westel és a MakTel magasabb adózás előtti eredménye.

Kisebbségi részesedések
2003 első három hónapjában a kisebbségi részesedések összege 3,3 mrd Ft volt, a 2002 hasonló időszakának 1,9 mrd Ft-jával szemben. A 76,3%-os növekedés a MakTel javuló teljesítményével magyarázható.

Az eredménykimutatás szegmensek szerinti elemzése
Az alábbi három szegmens eredményeinek összege nem egyenlő a csoport eredményeivel, a szegmensek közötti tranzakciók kiszűrése miatt.  

Vezetékes távközlési szegmens
A vezetékes távközlési szegmens a Matáv Rt-t és konszolidált leányvállalatait foglalja magába, a MakTel, a MobiMak, a Stonebridge, a Telemacedónia, a Westel és a Westel 0660 kivételével.

Millió Ft-ban 2002. I. quarter 2003. I. quarter Változás (%)
Bevételek 82.355 82.169 (0,2)
EBITDA 33.430 33.120 (0,9)
Működési eredmény 16.194 15.338 (5,3)
Adózott eredmény 10.940 6.401 (41,5)
Kisebbségi részesedések 5 (31) n.m.
Nettó eredmény 10.945 6.370 (41.8)

A vezetékes távközlési szegmens összbevétele jelentősen nem változott az elmúlt egy évben, az összetételben azonban történt változás. A béreltvonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 2002 első három hónapjához képest 14%-kal emelkedtek 2003. I. quarterében. A béreltvonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedését elsősorban az ADSL vonalak és az Internet előfizetők számának jelentős emelkedése indokolja. A Matáv belföldi vezetékes távközlési bevételei mérsékelten, 2,7%-kal csökkentek. A nemzetközi forgalmi bevételek 13,7%-kal estek vissza, a kimenő és bejövő forgalom, valamint a Ft/SDR átváltási arányának csökkenése miatt.

A vezetékes távközlési szegmens működési eredménye 5,3%-kal csökkent. A működési költségek közül a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenés emelkedtek, de ezt a növekedést részben ellentételezte az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értékének csökkenése.

Mobil szegmens
A mobil szegmens a Westelt, a Westel 0660-t, valamint az akvizíciójukból származó goodwill amortizációját foglalja magába.

Millió Ft-ban 2002. I. quarter 2003. I. quarter Változás (%)
Bevételek 53.253 57.734 8,4
EBITDA 18.958 24.837 31,0
Működési eredmény 10.519 15.332 45,8
Adózott eredmény 8.173 11.080 35,6
Nettó eredmény 8.173 11.080 35,6

A mobil szegmens bevételei 2002. I. quarterhez viszonyítva 8,4%-kal növekedtek 2003. I. quarterében, a mobil előfizetők számának erőteljes emelkedése miatt. A Westel előfizetők száma 25,5%-kal emelkedett, elérve a 3.401.770 főt, beleértve a 2003. március 31-én meglévő 2.546.330 kártyás előfizetőt is. A Westel előfizetőkre jutó átlagos havi perc forgalom 14,9%-kal csökkent, a 2002. I. quarteri 121 percről 103 percre 2003. I. quarterében. A 100 lakosra jutó GSM mobil vonalszám 69,6%-ot ért el Magyarországon, és a Westel piaci részesedése 48,2%-ot tesz ki a szoros versenyhelyzetben lévő GSM piacon.

A működési eredmény 45,8% növekedést mutat. Míg a működési bevételek 8,4%-kal emelkedtek, a működési költségek nem változtak jelentősen az elmúlt évben.

Nemzetközi szegmens
A nemzetközi szegmens a MakTelt, a MobiMak-ot, a Stonebridge-t, a Telemacedónia-t, és a MakTel akvizícióból származó goodwill amortizációját fogalja magába.

Millió Ft-ban 2002. I. quarter 2003. I. quarter Változás (%)
Bevételek 16.140 15.623 (3,2)
EBITDA 6.462 8.726 35,0
Működési eredmény 3.333 5.736 72,1
Adózott eredmény 2.706 4.839 78,8
Kisebbségi részesedések (1.878) (3.271) 74,2
Nettó eredmény 828 1.568 89,4

A MakTel a Matáv konszolidált leányvállalata 2001. január 15-e óta. A MakTel vezetékes előfizetőinek száma 7,3%-kal emelkedett, elérve a 604.482 főt 2003. március 31-én. A mobil előfizetők száma jelentősen, 46,1%-kal növekedett 386.133 főre és az internet előfizetők száma elérte a 37.425 főt 2003. március 31-én, az egy évvel korábbi 24,672 főhöz viszonyítva.

A nemzetközi szegmens bevételei 3,2%-kal 15,6 milliárd Ft-ra csökkentek az előző év I. quarteréhez képest, elsősorban az alacsonyabb nemzetközi forgalmi bevételek és a jelentősen csökkent mobil készülékeladásból származó bevételek következtében. Az alacsonyabb kimenő nemzetközi forgalmi bevételeket a lecsökkent percforgalom valamint az alacsonyabb árak okozták. A bejövő nemzetközi forgalmi bevételek szintén visszaestek, főként a macedón dínár SDR-rel szembeni erősödése következtében. A belföldi forgalmi bevételek kismértékben növekedtek, elsősorban az áremelkedésnek köszönhetően, amelyet nagyrészt ellentételezett a percforgalom csökkenése. A mobil bevételek mérsékelt növekedését a magasabb mobil előfizetői szám okozta, de ezt a növekedést nagymértékben ellensúlyozta a fajlagos forgalom (egy előfizetőre jutó átlag havi forgalom) csökkenése. A készülékek értékesítéséből származó bevételek jelentősen csökkentek a mobil előfizetők kisebb mértékű növekedésének köszönhetően.

A működési költségek összesen 22,8%-kal csökkentek, elsősorban a távközlési berendezések beszerzési értékének, az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések és az egyéb működési költségek csökkenése miatt.

A kisebbségi részesedések jelentősen 74,2%-kal, 3,3 mrd Ft-ra növekedtek 2003. I. quarterében. A kisebbségi részesedések főleg a MakTel és a Stonebridge kisebbségi tulajdonosainak eredményből való részesedését mutatja. A MakTel akvizícióval kapcsolatban felmerült goodwill amortizációs költségéből a kisebbségi tulajdonosok nem részesednek.

A csoport mérlegének elemzése
A mérlegfőösszeg 2002. március 31-én 1.091 mrd Ft, 2003. március 31-én 1.074 mrd Ft volt.

Hitelek és kölcsönök
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2002. március 31-hez képest 2003. március 31-re 384,8%-kal 220 mrd Ft-ra emelkedtek, míg a hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök állománya 63,9%-kal csökkent ugyanezen időszak alatt. A változáshoz hozzájárult, hogy a Westel akvizíció finanszírozására 2001 Decemberében felvett hitelek 2003 augusztusában válnak esedékessé.

2003. március 31-én a hitelállomány megközelítőleg 52%-a volt forint alapú, míg 48%-a deviza alapú. Figyelembe véve a származékos (swap) ügyleteket is, a Matáv hitelállományának mindössze 13%-a deviza alapú. 2003. I. quarter végén a hitelek és kölcsönök 66,9%-a volt változó kamatozású. A tőkeáttételi mutató 2003. március 31-én 36,6% volt, melyet a nettó adósságállomány értéke és a nettó adósságállomány saját tőkével és kisebbségi részesedésekkel növelt értékének hányadosaként kapunk meg.

A devizahitel-állomány árfolyamkockázatának mérséklésére a Matáv származékos (swap) ügyletet kötött a MakTel akvizíció finanszírozására felvett 301,5 millió eurós hitellel kapcsolatban 2002. február 4-én. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. A származékos ügylet eredményeként a Matáv euró alapú kamatot és tőketörlesztést kapott, míg forint alapú kamatot és tőketörlesztést fizetett. Az euró hitel kamata 6 hónapos EURIBOR plusz 30 bázispontú változó kamat volt, míg a swap keretében a Matáv 6 hónapos BUBOR plusz 34 bázispontú kamatot fizetett. A forint alapú tőkeösszeg 244,36 HUF/EUR árfolyamon lett rögzítve (így az összes tőketörlesztés 73.675 millió Ft volt). A Matáv által az ügylet keretében kapott euró bevételek időzítése és összege egyezett a cég kapcsolódó euró hitelének kifizetéseivel.

2002. április 18-án a Matáv származékos (swap) ügylet keretében részlegesen forint alapúra váltotta a Westel akvizíció finanszírozására felvett 920 millió eurós hitelét. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. A deviza swap-ügylet értelmében a Matáv 3 hónapos EURIBOR plusz 50 bázispontú euró kamatot és 300 millió euró tőkeösszeget kap, amiért 3 hónapos BUBOR plusz 57 bázispontú forintkamatot és 72.685 millió Ft tőkeösszeget fizet. A forint alapú tőkeösszeg 242,28 HUF/EUR árfolyamon lett rögzítve. A Matáv által az ügylet keretében kapott euró bevételek ütemezése egyezik a cég kapcsolódó euró hitelének kifizetéseivel.

A Matáv 920 millió eurós hiteléből további 50 millió eurót váltott át forintra származékos ügylet keretében 2002. június 14-én. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. A deviza swap-ügylet értelmében a Matáv 3 hónapos EURIBOR plusz 50 bázispontú euró kamatot és 50 millió euró tőkeösszeget kap, amiért 3 hónapos BUBOR plusz 57 bázispontú forintkamatot és 12.075 millió Ft tőkeösszeget fizet. A forint alapú tőkeösszeg 241,5 HUF/EUR árfolyamon lett rögzítve. A Matáv által az ügylet keretében kapott euró bevételek ütemezése egyezik a cég kapcsolódó euró hitelének kifizetéseivel.

A Matáv a forint alapú hitelállományán belül a fix kamatozású hányad növelése érdekében a meglévő, 301,5 millió eurós (2002. február 4-én swap ügylet keretében 73.675 millió Ft összegben átváltásra került), változó kamatozású hiteléből 2002. július 15-én 50 millió eurónak megfelelő forint összeget, forint alapú, fix kamatozású hitellé váltott át. Ennek megfelelően a 301,5 millió eurós swap, illetve a megegyező összegű hitel értéke 50 millió euróval csökkent, így a fennálló tartozás 2002. július 15-től mindkét esetben 251,5 millió euróra változott. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. Az új forint hitel rögzített kamata évi 9,92%. A teljes 301,5 millió eurós hitelből az 50 millió eurós összeg átváltása a swap ügyleteknél használt 244,36 HUF/EUR fix árfolyamon 12.218 millió Ft-ot eredményezett.

A Matáv a forint alapú hitelállományán belül a fix kamatozású hányad további növelése érdekében a 301,5 millió eurós hitel fennmaradó részét (251,5 millió eurót), melyet eredetileg 2002. február 4-én váltott át swap ügylet keretében, 2002. November 4-én forint alapú, fix kamatozású hitellé váltott át. Ezzel egyidejűleg a 301,5 millió eurós swap, illetve a megegyező összegű eurós hitel megszűnt. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. Az eurós hitel átváltása 61.457 millió forintra a swap ügyleteknél használt 244,36 HUF/EUR fix árfolyamon történt és a már meglévő 12.218 millió Ft-hoz adva 73.675 millió Ft összegű fix kamatozású hitelt eredményezett. A 73.675 millió Ft összegű fix kamatozású hitel rögzített kamata évi 9,3585%.

2002. szeptember 10-én a Matáv 920 millió eurós hiteléből újabb 50 millió eurót váltott át forintra származékos ügylet keretében. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. A deviza swap-ügylet értelmében a Matáv 3 hónapos EURIBOR plusz 50 bázispontú euró kamatot és 50 millió euró tőkeösszeget kap, amiért 3 hónapos BUBOR plusz 56 bázispontú forintkamatot és 12.170 millió Ft tőkeösszeget fizet. A forint alapú tőkeösszeg 243,4 HUF/EUR árfolyamon lett rögzítve. A Matáv által az ügylet keretében kapott euró bevételek ütemezése egyezik a cég kapcsolódó euró hitelének kifizetéseivel.

A kedvező piaci feltételek mellett devizakockázatának további fedezetére a Matáv 2002. December 2-án 920 millió eurós hiteléből újabb 125 millió eurót váltott át forintra származékos ügylet keretében. A tranzakciót a Matáv a Deutsche Telekommal kötötte. A deviza swap-ügylet értelmében a Matáv 3 hónapos EURIBOR plusz 50 bázispontú euró kamatot és 125 millió euró tőkeösszeget kap, amiért 3 hónapos BUBOR plusz 50 bázispontú forintkamatot és 29.714 millió Ft tőkeösszeget fizet. A forint alapú tőkeösszeg 237,71 HUF/EUR árfolyamon lett rögzítve. A Matáv által az ügylet keretében kapott euró bevételek ütemezése egyezik a cég kapcsolódó euró hitelének kifizetéseivel.

Kisebbségi részesedések
2003. március 31-én a kisebbségi részesedések összege 65,3 mrd Ft volt, ami 35,7%-kal több mint 2002 hasonló időpontjában. A növekedést döntően a MakTel teljesítményének javulása eredményezi.

Eredménytartalék
Az eredménytartalék 2002. március 31-hez képest 15,9%-kal növekedett, 410 mrd Ft volt 2003. március 31-én. Ezt a növekedést főként a nettó eredmény magyarázza.

A csoport cash-flow-jának elemzése
Az üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 2002 első három hónapjához képest 7,9%-kal növekedett, 44,8 mrd Ft volt 2003 első negyedévében.

A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 10,082 millió Ft-tal csökkent, elsősorban a beruházási szállítókkal szembeni kötelezettség csökkenése miatt. 2003 első három hónapjában a befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow csökkenését továbbá az is magyarázza, hogy a Matáv nem vásárolt leányvállalatokat illetve nem eszközölt pénzügyi befektetéseket.

2002. március 31-én a pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow mínusz 9.071 millió Ft-ot tett ki, míg 2003 azonos időszakában mínusz 19.443 millió Ft volt. Mialatt 2002 első három hónapjában a Matáv nettó 9.077 millió Ft hitelt fizetett vissza, 2003 hasonló időszakában a nettó hiteltörlesztés elérte a 19.507 millió Ft-ot.