Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2002. évi eredményei

2003. február 14.

A Matáv elérte 2002-re kitűzött céljait a gyorsan változó környezet ellenére

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2002. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 7,8%-kal (euróban 13,9%-kal) 590,6 milliárd forintra (2.430,7 millió euróra) nőttek 2002-ben az azt megelőző évhez képest döntően a mobil és a nemzetközi szegmens (MakTel) magasabb bevétele miatt, amit részben ellensúlyozott a nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése.
  • A Matáv 2003-ban és 2004-ben végrehajtandó létszám-racionalizálási program megvalósításáról döntött. Ennek költsége –létszámleépítési céltartalékként elszámolva - 2002. IV. negyedévben mintegy 8,6 milliárd forint volt és döntően a vezetékes szegmenst érintette.
  • Az EBITDA 245,0 milliárd forintra növekedett (3,8%-os emelkedés), az EBITDA ráta 41,5%-ot ért el.
  • Vezetékes távközlési szegmens: az EBITDA ráta 35,8% volt, mivel a létszám-racionalizálási céltartalék döntően az anyavállalatnál került elszámolásra 2002. IV. negyedévben.
  • Mobil szegmens: 16,9%-kal emelkedtek a bevételek főként a bővülő ügyfélkör miatt. Az EBITDA ráta 37,8%-ot tett ki 2002-ben. A Westel 3,4 millió előfizetővel rendelkezett 2002 végén.
  • Nemzetközi szegmens: 12,5%-os bevételbővülés mellett az EBITDA ráta kimagaslóan jó volt, 54,5%-ot ért el, köszönhetően az előfizetői bázis további bővülésének az összes üzletágban. Nőttek az előfizetői díjak és a belföldi forgalmi bevételek, ugyanakkor mérséklően hatott a nemzetközi forgalmi bevételek visszaesése.
  • A nettó eredmény csoportszinten 68,1 milliárd forintra (280,4 millió euróra) csökkent a magasabb kamatköltségek (nagyobb hitelállomány) és a megnövekedett társasági adó (Westel) miatt.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow kismértékben, 199,0 milliárd forintra nőtt a magasabb EBITDA-nak köszönhetően, amit a megváltozott működőtőke-igény (főként a szállítói állomány csökkenése) és a magasabb fizetett kamatok részben ellensúlyoztak. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen csökkent, mivel kevesebb beruházás történt és a jelentős akvizíciókat (MakTel, Emitel) 2001-ben hajtottuk végre. 2002-ben 80,1 milliárd forint nettó készpénz-kiáramlás történt a folyamatos hitelvisszafizetések miatt.
  • A nettó adósság-állomány 78,2 milliárd forinttal csökkent 2001 végéhez képest, így az eladósodottsági ráta (nettó adósság a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 38,8%-ra csökkent a 2001. év végi 46,6%-kal szemben.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "Egy évvel ezelőtt három célt tűztünk magunk elé a 2002-es évre vonatkozóan: magas, egyszámjegyű bevétel-növekedés, 40%-ot meghaladó EBITDA ráta és 105 milliárd forint körüli tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzése. A III. negyedévben csökkentettük ez utóbbi célértéket 100 milliárd forint alá, tükrözve a hatékonyság további növelése iránti elkötelezettségünket. Mintegy 8%-os bevétel bővülés, 41,5%-os EBITDA ráta mellett a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzése 98 milliárd Ft volt 2002-ben, így összességében elmondható, hogy sikeresen teljesítettük kitűzött terveinket. A vezetékes üzlet készpénz-termelő képessége továbbra is erős maradt, de üzleti eredményét csökkentette az a létszámleépítési céltartalék, amely a közelgő létszám-racionalizáláshoz kapcsolódik és főként az anyavállalatnál jelentkezik. A mobil üzletben egyformán figyeltünk az eredményességre és a piaci részesedésre, ennek eredményeként meggyőző EBITDA értékről és az erős verseny ellenére sikeresen megőrzött vezető piaci pozícióról számolhatok be. Nemzetközi befektetésünk immár második éve bizonyul sikeresnek, 50% feletti EBITDA ráta mellett. Az idei évben a 2002. évnél mérsékeltebb növekedést várunk csoportszinten, mivel a verseny erősödésével és a belföldi mobil penetráció növekedési ütemének lassulásával számolunk. Ugyanakkor a MakTel kulcsüzletei tekintetében további volumen-bővüléssel kalkulálunk. Várakozásunk szerint a Matáv Csoport százalékos bevétel növekedése alacsony, egyszámjegyű tartományba fog esni, az EBITDA ráta 40% körüli értéket fog elérni, míg a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzése –terveink szerint - mintegy 90 milliárd forint lesz 2003-ban.""

Vezetékes szegmens: Sikeres tarifacsomagok, az eredményeket csökkentette a létszámracionalizálási céltartalék
A vezetékes szegmens bevételei némileg, 0,8%-kal 336,3 milliárd forintra nőttek, míg az EBITDA ráta 35,8%-ot ért el. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 6,2%-kal csökkentek. Adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételeink 14,4%-kal emelkedtek a menedzselt bérelt vonali, ADSL és Internet előfizetések növekedése miatt. A vezetékes vonalsűrűség és a teljes vonalszám minimális mértékben csökkent, ugyanakkor az ISDN csatornák száma 511.326-ra nőtt, ez 14,0%-os növekedés 2001 végéhez képest. A "Minimál"csomag az összes egyéni vonal mintegy 25%-át képviselte. 2002 december végén a Matáv vezetékes vonalainak 17,7%-a ISDN volt. Tovább növeltük az ADSL csatlakozásokat, számuk az év végére elérte a 33.951-et. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata, 43%-os piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet-szolgáltatók között. A vállalat mintegy 150.000 Internet-előfizetővel rendelkezett. Az Internet-használat aránya tovább növekedett a teljes hívásmennyiségben.

Mobil: Megőrzött piacvezető pozíció, gyors növekedés az értéknövelt szolgáltatások terén
A mobil szegmens bevételei 16,9%-kal nőttek, az EBITDA 15,4%-kal 87,8 milliárd forintra emelkedett. Az értékcsökkenés és amortizáció 12,1%-kal 35,4 milliárd forintra csökkent, tükrözve, hogy 2002. során mérséklődött az immateriális javak amortizációja. Az üzleti eredmény 52,4 milliárd forintra nőtt 35,8 milliárdról, az üzleti eredmény ráta 4,5 százalékponttal, 22,5%-ra emelkedett 2002-ben. A Westel erőteljes verseny mellett, bővülő mobil piacon megőrizte vezető pozícióját, előfizetőinek száma 2002. december végén meghaladta a 3,4 milliót. A cég GSM piaci részesedése 49,6% volt, ez némi csökkenést jelent a versenytársaknál magasabb előre fizetett kártyás belépési korlát miatt. Az időszak végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 75,0%-át adták. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 28,0%-kal 13.490 forintra csökkent az egy évvel korábbi 18.748 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vettük figyelembe. Mind az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel), mind pedig az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) csökkent az ügyfélbázis folytatódó felhígulása következtében. 2002-ben az ARPU értéke 5.732 forint, az MOU-é pedig 118 volt. Az ARPU-n belül az értéknövelt szolgáltatások (főként SMS) 549 forintot tettek ki figyelemreméltó, 9,6%-os részesedést tükrözve a 2001. évi 405 forintos értékhez képest (5,8%-os részesedés). A lemorzsolódás viszonylag alacsony, 14,7% volt 2002-ben. A szerződéses ügyfeleknél az év során a lemorzsolódás folyamatos csökkenést mutatott, a negyedik negyedévben a sikeres ügyfélmegtartó program eredményeként 10,2%-ra csökkent.

Nemzetközi szegmens: Meggyőző eredmények bizonyítják a macedón akvizíció sikerességét
A nemzetközi szegmens bevételei 12,5%-kal 67,6 milliárd forintra nőttek 2002-ben. Az EBITDA ráta magas volt, 54,5%-ot ért el. Az előfizetési és belföldi forgalmi bevételek növekedtek a forgalom és az árak emelkedésének köszönhetően, a nemzetközi forgalmi bevételek ugyanakkor csökkentek az alacsonyabb kimenő és bejövő hívások árának és a használat visszaesésének következtében. A mobil bevételek az előfizetői bázis szélesedése és a magasabb árak miatt megnövekedtek. A személyi jellegű ráfordítások 7,8 milliárd forintot tettek ki, tükrözve a béremelések hatását. December végére a vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 28%-ot ért el, a mobil penetráció 18%-ot. A vezetékes előfizetők száma 594.213-ra nőtt, ez 8,0%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezen belül az analóg előfizetők száma 7,0%-kal 571.863-ra nőtt, az ISDN csatornák száma jelentős mértékben, 43,6%-kal, 22.350-re emelkedett. A mobil előfizetők száma 65,5%-kal 366.348-ra nőtt. Az Internet előfizetők száma 2002. december végén 34.222 volt.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2002. december 31-i állapot szerint a MagyarCom GmbH, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2001. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv 2002. éves részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (http://www.bet.hu, /Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) olvasható.