Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

2002. első negyedévét a mobil szegmens kiemelkedő eredménye határozta meg

2002. május 15.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2002. első negyedévi konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS) szerinti eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

  • A bevételek 9,7%-kal (euróban 19,4%-kal), 141,0 milliárd forintra (578 millió euróra) növekedtek 2002. első negyedévben 2001. első negyedévhez képest, főként a mobil és nemzetközi üzletágak bevétel-növekedésének köszönhetően.
  • Az EBITDA 58,9 milliárd forintot tett ki (ami 9,8%-os emelkedést jelent) az EBITDA ráta pedig nem változott az előző év első negyedévben elért 41,7%-hoz képest.
  • A vezetékes szegmens EBITDA rátája csekély mértékben, 40,6%-ra növekedett a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének és a más távközlési szolgáltatóknak történő kifizetések csökkenésének köszönhetően, amit némileg mérsékelt a forgalmi bevételek csökkenése.
  • A mobil szegmens bevételei több mint 20%-kal emelkedtek, elsősorban az előfizetők számának erőteljes növekedése következtében. Az EBITDA ráta 2002. első negyedévben 35,6%-ra nőtt az egy évvel korábbi 31,9%-ról. 2002. március végén a Westelnek több mint 2,7 millió előfizetője volt, s 50,6%-os részesedéssel továbbra is sikeresen megtartotta piacvezető pozícióját.
  • A MakTel bevételei 35,3%-kal növekedtek de EBITDA rátája 40%-ra esett vissza mivel az első negyedévben a működési költségek jelentősen megnövekedtek.
  • A nettó eredmény 50,1%-kal 19,9 milliárd forintra (81,7 millió euróra) nőtt, elsősorban a Westel nagyobb nyereségességének és a forint euróval szembeni erősödésének köszönhetően.
  • Az üzleti tevékenységből származó cash-flow elérte az 41,5 milliárd forintot, ami 2001. első negyedévhez képest 187%-os növekedést jelent.
  • A nettó adósság - állomány 428,7 milliárd forintot tett ki az időszak végén, ez 14,2 milliárddal kevesebb a 2001. év végi értéknél. Ennek következtében a nettó adósság összes tőkére (nettó hitel+saját tőke+kisebbségi részesedések) vetített aránya 44,8%-ra csökkent a tavaly év végi 46,6%-ról.

Straub Elek elnök-vezérigazgató elmondta: "Versenykörülmények között, de sikeresen kezdődött az idei év a vezetékes szegmensünkben, ami a liberalizációra való alapos és teljes körű felkészülésünknek köszönhető. A szegmens ebben a negyedévben is erőteljes készpénztermelést tudott felmutatni. A legnagyobb kihívás számunkra, hogy megtartsuk előfizetőinket és még jobb és hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsunk. A Westel volt az időszak sikersztorija, mivel a cég kiemelkedő eredménynövekedést és hatékonyságjavulást ért el. Mint 100%-os Matáv leányvállalat, lehetővé tette számunkra, hogy még jelentősebb részesedést tudjunk megszerezni a magyar telekommunikációs piac növekedéséből. A Csoport negyedéves eredményei hűen tükrözik az üzletágainkban történt előrelépést. Annak ellenére, hogy termék-portfóliónkban növekszik a versenyszolgáltatások súlya, az EBITDA ráta stabil 41,7% maradt. Összességében kijelentethetem, hogy jó úton haladunk a Matáv Csoport 2002. évi célkitűzéseinek megvalósítása felé."

Vezetékes szegmens: stabilizálódott vonalszám, hangsúly az innovatív szolgáltatásokon, megfelelő szintű EBITDA ráta

Vezetékes szegmensünkben a bevételek stabilak maradtak, 40,6% EBITDA ráta mellett. Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 6,1%-kal növekedtek. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek összességében 7,6%-os csökkenést mutatnak, mivel mind a forgalom mind a díjak alacsonyabbak lettek mint egy évvel korábban. Bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételeink 14,7%-kal tovább emelkedtek a menedzselt bérelt vonali és az Internet csatlakozások számában történt erőteljes növekedésnek köszönhetően. A vezetékes vonali penetráció nem változott, a vonalak száma lényegében stabil volt, ugyanakkor a prémium ügyfelek körében jelentősen (éves szinten 34%-kal) megnőtt az ISDN csatlakozásra előfizetők száma, meghaladva a 478 000-et. Március végén a Matáv vezetékes vonalainak 16,3%-a ISDN volt. Ugyanakkor az ADSL csatlakozások számát is megnöveltük, a negyedév végén számuk 11 596 volt. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata 142 385 előfizetővel (36%-os növekedést elérve) megőrizte vezető pozícióját az internetszolgáltatók között. Az Internet-használat arányaiban nagyobb részt képviselt a teljes hívásmennyiségből. Az anyavállalatnál az átlagos alkalmazotti létszám 2001. első negyedévhez viszonyítva 13,6%-kal csökkent és 322-re javult az egy vezetékes vonali alkalmazottra jutó vonalszám mutatója is (ami 8,4%-kal magasabb a 2001. első negyedévi értéknél).

Mobil szegmens: folytatódó kiegyensúlyozott növekedés

Rendkívül kiélezett versenykörülmények között a Westel megőrizte vezető pozícióját a GSM piacon. A mobil szegmens bevételei 20,4%-kal, 53,3 milliárd forintra nőttek 2002. első negyedévben. A Westel felülmúlta versenytársait nettó ügyfélszám-növekedés tekintetében, mialatt EBITDA rátáját az egy évvel korábbi 31,9%-ról 35,6%-ra növelte. A üzleti eredmény 3,3 milliárdról 10,5 milliárd forintra emelkedett a működési költségek csak kismértékű növekedésének köszönhetően. A nettó eredmény 306,2%-kal 8,2 milliárd forintra növekedett az erőteljes volumenbővülésnek, a hatékonyság javulásának és az alacsonyabb költségeknek köszönhetően. 2002. első negyedév végén a Westelnek 2,7 millió előfizetője volt, GSM piaci részesedése 50,6%-ot tett ki és a piac teljes első negyedévi nettó ügyfélszám-növekedéséből 49,6%-kal részesedett. 2002. március végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 70,4%-át tették ki. Az ügyfélbázis folytatódó felhígulása következtében mind az egy előfizetőre jutó átlagos perchasználat (MOU) mind az egységre jutó átlagbevétel (ARPU) értéke csökkent, így 2002. első negyedévben az előbbi 121 percet, utóbbi pedig 6 030 forintot tett ki. A lemorzsolódás 17,6% volt 2002. első negyedévben.

Nemzetközi szegmens: átmenetileg lassuló nyereségesség a MakTel-nél

A MakTel bevételei 35,3%-kal 16,1 milliárd forintra növekedtek 2002. első három hónapjában, EBITDA rátája pedig 40% volt. Az átlagosnál gyengébb negyedéves teljesítmény a magasabb személyi jellegű ráfordítások, karbantartási költségek és egyéb működési költségek miatt következett be. Megnövekedtek továbbá az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke és a kifizetések más hálózati üzemeltetőknek. Az előfizetői bázis viszont minden szegmensben tovább szélesedett. A vezetékes előfizetők száma 563 305-re nőtt, ami az előző évihez képest 7,4%-os növekedést jelent. A mobil előfizetők száma jelentős mértékben, 139%-kal 264 291-re nőtt. Az Internet előfizetők száma 2002. március végén 24 672 volt.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv fontosabb részvényesei a 2002. március 31-i állapot szerint: MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2001. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv 2002. első negyedévi részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (http://www.bet.hu, Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) olvasható.