Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2001. évi eredményei

2002. február 14.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. évi konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS) szerinti eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

- A bevételek 22,8%-kal (euróban 24,4%-kal), 547,7 milliárd forintra (2,1 milliárd euróra) nőttek , főként a MakTel első alkalommal történt konszolidációja valamint a mobil és az adatátviteli üzletágak dinamikus növekedése eredményeként.

- Az EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) 236,0 milliárd forint volt és az EBITDA ráta 43,1%-ot tett ki , a MakTel kiemelkedő hozzájárulásának és a mobil üzleti szegmens (Westel) hatékonyságnövekedésének köszönhetően.

- A mobil szegmens bevételei 24,9%-kal nőttek , ami nagyrészt a forgalom jelentős növekedésének és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek emelkedésének köszönhető.

- A Westelnek év végén 2,5 millió előfizetője volt, ami a lakosság 25%-át teszi ki. A Westel megtartotta piacvezető pozícióját.

- A MakTel kiemelkedő, 56,4%-os EBITDA rátát ért el a vezetékes és a mobil üzletágak folyamatos fejlődésének eredményeként.

- A pro-forma nettó eredmény* 75,2 milliárd forint volt (293,0 millió euró), ami 9,4%-os növekedésnek felel meg. Ez főként a Westel nagyobb jövedelmezőségének és a forint euróhoz viszonyított erősödésének volt köszönhető.

* Az úgynevezett pro-forma számok alatt a gyorsjelentés "c" részében leírt Westel tranzakcióval kapcsolatos módosítások előtti számokat értjük.

Straub Elek elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatosan elmondta: "Örömmel számolok be arról, hogy a Matáv ismét sikeres évet zárt, 23%-os bevételnövekedést és 43%-os EBITDA rátát ért el, összhangban a részvényeseinknek korábban tett ígéretünkkel. Stratégiánknak megfelelően az év során megerősítettük pozíciónkat a gyorsan növekvő mobilpiacon azáltal, hogy megvásároltuk a Westel fennmaradó részesedését. Ezenkívül megvalósítottuk első nemzetközi befektetésünket Macedóniában, ami jelentősen növelte bevételeinket és a Csoport EBITDA rátáját.

2002-ben a verseny erősödésével számolunk, ezért folytatni kívánjuk azt a határozottan megfogalmazott stratégiánkat, hogy erőforrásainkat a növekedési területekre koncentráljuk és szinten tartjuk a vezetékes beszédcélú távközlési piacról származó készpénz-bevételünket. Tekintettel a stabil szabályozói környezetre és szigorú költségtakarékossági intézkedéseinkre várakozásaink szerint a Matáv Csoport bevételnövekedése 2002-ben magas egy számjegyű tartományban lesz. Célkitűzésünk szerint az éves EBITDA ráta meghaladja majd a 40%-ot. A 2002-es beruházásainkat 105 milliárd forint körül tervezzük."

Célkitűzések 2002-re

Bevételnövekedés: magas egy számjegyű EBITDA ráta: 40% felett Beruházások (Csoport szinten): kb. 105 milliárd Ft

Vezetékes szegmens: Készpénztermelés, felkészülten a piacnyitásra

Vezetékes szegmensünkben a bevételek 2,3%-kal nőttek, az EBITDA ráta 37,8%-os volt. A vezetékes beszédcélú szolgáltatások terén 2001-ben legjelentősebb marketing erőfeszítésünk fő célja sikeres, testreszabott díjcsomagok kifejlesztése és bevezetése volt. Jelenleg a Matáv számos díjcsomagot kínál, megcélozva minden jelentős, speciális felhasználói szokásokkal rendelkező ügyfélszegmenst. Az adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételeink továbbra is kimagasló, 25,9%-os növekedést mutattak, ami főként a menedzselt bérelt vonali, ISDN adatátviteli, internet és kábeltelevízió előfizetések volumenének számottevő emelkedéséből származott. A Matáv az év során igen nagy hangsúlyt helyezett a szigorú költségfigyelésre és a hatékonyság javítására. Ennek eredményeként a Matáv Rt. létszáma éves szinten 17,2%-kal csökkent, így az egy vezetékes vonali alkalmazottra jutó vonalszám 316-ot tett ki.

Mobil szegmens: Kiemelkedően eredményes, piacvezető szereplő

A mobil szegmens bevételei 24,9%-kal 198,9 milliárd forintra nőttek az év során. A Westel felülmúlta versenytársait nettó ügyfélszám-növekedés tekintetében, mialatt EBITDA rátáját az egy évvel korábbi 37,1%-ról 38,2%-ra növelte. A kiváló EBITDA teljesítményhez nagymértékben hozzájárult a belépési küszöbök körültekintő kezelése, különösen az előre fizetett kártyás szegmensben. A pro-forma nettó eredmény 41,3%-kal nőtt éves szinten, ami főként az erőteljes volumenbővülésnek, a hatékonyság javulásának és a Westel adósság-portfóliójából származó árfolyamnyereségnek volt köszönhető.

2001 végén a Westelnek 2,5 millió előfizetője volt, GSM piaci részesedése 50,6%-ot tett ki és a piac teljes 2001-es nettó ügyfélszám-növekményéből 46,5%-kal részesedett. A Westel teljes 2001. évi nettó ügyfélszám-növekményének 94,3%-a előre fizetett kártyás ügyfél volt. Az év végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 67,4%-át tették ki. Az ügyfélbázis folytatódó felhígulása ellenére a Westel képes volt megfelelő szinten tartani mind az egy előfizetőre jutó havi átlagos perchasználat (MOU), mind pedig az egységre jutó átlagbevétel (ARPU) értékeit, így az egész évre nézve átlag 146 perces MOU-t és 6 946 forintos ARPU-t ért el.

Nemzetközi szegmens: További növekedés és magas ráták

A MakTel éves árbevétele 60 milliárd forintot tett ki 2001-ben. Első nemzetközi leányvállalatunk 56,4%-os EBITDA rátát ért el. Minden üzleti szegmensben tovább nőtt az előfizetők száma. A vezetékes előfizetők száma 550 000 volt, ami az előző évhez képest 7,0%-os növekedést jelent. A mobil ügyfélbázis 134,0%-kal, 234 000-re emelkedett. Mindez szilárd alapot biztosít a további növekedés számára a második GSM szolgáltató piaci megjelenése előtt. Az internet előfizetők száma 2001 végén 21 700 volt, a 2000 végi 9 900-al szemben.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv fontosabb részvényesei a 2001. december 31-i állapot szerint: MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2000. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv 2001. évi részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, Forgalmazott Értékpapírok / Kibocsátói Hírek) olvasható.