Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2001. háromnegyed éves eredményei

2001. november 13.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

A bevételek 23,4%-kal nőttek (euróban kifejezve 23,6%-kal, dollárban 17,8%-kal) és 403,8 milliárd forintot tettek ki (1.563,5 millió euró, illetve 1.400,3 millió dollár), a 2000 első kilenc hónapjában elért 327,3 milliárd forinthoz képest.

- A vezetékes távközlési szegmensben a növekedéshez főleg az előfizetési díjbevételek 23,5%-os és az egyéb díjbevételek 19,7%-os emelkedése járult hozzá a díjcsomagok értékesítésének fellendülése és a magasabb havi díjak nyomán, továbbá a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások 27,4%-os bevételnövekedése a menedzselt bérelt vonalak, az ISDN csatlakozások, valamint az internet- és kábeltelevíziós előfizetők erőteljes gyarapodásának köszönhetően.

- A mobil üzleti szegmens bevételei 24,3%-kal nőttek a Westel ügyfélkörének 60,8%-kos bővülése hatására az utóbbi egy év során. A harmadik negyedévben 133.521 volt az ügyfélszám nettó növekedése, az egy ügyfélre jutó átlagos bevétel kissé emelkedett. Az év első kilenc hónapjában az EBITDA ráta 39,7%-ra nőtt.

- A MakTel 44,8 milliárd forinttal járult hozzá a Matáv bevételeihez. A bevételnövekedés fő forrásai a mobil és a belföldi vezetékes távközlési bevételek voltak a harmadik negyedévben.

Az EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) 14,3%-kal nőtt (euróban kifejezve 14,5%-kal), és 174,4 milliárd forintot tett ki (675,3 millió euró, illetve 604,8 millió dollár), az egy évvel ezelőtti 152,6 milliárd forinttal szemben. Az EBITDA javulását a mobil szegmens EBITDA-növekedése és a MakTel hozzájárulása eredményezte. Az EBITDA ráta 2001 első kilenc hónapjában 43,2%-ot tett ki, az egy évvel korábbi 46,6%-kal szemben.

A nettó eredmény 54,5 milliárd forint volt (210,9 millió euró, illetve 188,9 millió dollár), a 2000 első kilenc hónapjában elért 62,3 milliárd forinttal szemben. Az eredmény ráta 13,5% volt 2001 első kilenc hónapjában az előző évi 19,0 %-kal szemben.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "Örömmel számolok be üzletágaink folytatódó, egészséges növekedéséről, amely megerősít abban, hogy kitűzött céljainkat, miszerint idén éves szinten a Matáv csoport bevételnövekedése 22%-nál magasabb, EBITDA rátája pedig 42% fölött lesz, elérjük. "

Vezetékes szegmens: Növekvő előfizetési, díjcsomag- és adatátviteli bevételek

A Matáv vezetékes üzletág marketing stratégiájának eredményeként, amely a forgalom növelését célozza a nagyobb értékű szolgáltatások értékesítése révén, jelentős mértékben –éves szinten 69,4%-kal –nőtt az ISDN csatornák száma, elérve a Matáv összes vezetékes vonalának 13,9%-át.

Az előfizetési, belépési és egyéb díjakból származó bevételek 17,7%-kal nőttek a 2001. február 1-jével bevezetett előfizetési díjemelés, az 1,2%-os átlagos vonalszámnövekedés és a díjcsomagok értékesítésének fellendülése nyomán, amit részben mérsékelt a belépési díjakból származó bevételek csökkenése.

A belföldi percforgalom éves szinten 6,1%-kal emelkedett az internethasználat és a vezetékesből mobilba irányuló forgalom növekedésének köszönhetően. A volumenbővülést ellensúlyozták az alacsonyabb forgalmi díjak, valamint az internetes hívások arányának növekedése.

Az adatkommunikációs bevételek továbbra is erőteljes, éves szinten 27,4%-os növekedése az ISDN adatátviteli, a menedzselt bérelt vonali, az internet- és a kábeltelevíziós bevételek növekedésének köszönhető. A menedzselt bérelt vonalak száma 33,0%-kal 10.914-re, az internetelőfizetők száma 46,9%-kal 118.650-re nőtt, a kábelTV-csatlakozások száma pedig 25,3%-kal 291.844-re emelkedett éves szinten.

Az év első kilenc hónapjában történt 1.700 fős létszámleépítés hatására az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalszám 306,5-re nőtt az időszak végére.

Mobil szegmens: Továbbra is erőteljes növekedés, javuló ráták

A mobil szegmens bevételei erőteljes, 24,3%-os növekedéssel elérték a 143,4 milliárd forintot. Ennek fő forrása a Westel ügyfélkörének nagyarányú, éves szinten 60,8%-os bővülése volt, amely növekedés némileg lelassult a harmadik negyedévben, miközben a csökkenő ügyfélakvizíciós költségek hatására nőtt a nyereségesség. A mobil üzleti szegmens EBITDA rátája 39,7%-ra nőtt a kilenc hónapos időszakban.

A Westel megőrizte piacvezető pozícióját: szeptember végén 2.169.434 előfizetővel és 51,7%-os GSM piaci részesedéssel rendelkezett. A negyedév végén az előre fizetett kártyás ügyfelek aránya az összes előfizető 63%-ára emelkedett az egy évvel korábbi 45%-kal szemben.

Noha az erőteljes volumenbővülés zömét az előre fizetett kártyák értékesítése tette ki, az egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom (MOU) és az egy ügyfélre jutó bevétel (ARPU) szintje nem csökkent az elmúlt háromnegyed év során a meglevő ügyfelek növekvő forgalmának köszönhetően, ami ellensúlyozta az új ügyfelek által generált egy előfizetőre jutó alacsonyabb forgalmat. Az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek 90%-kal nőttek, és a teljes szolgáltatási bevételek 6,6%-át tették ki a kilenchónapos időszakban.

Az egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom 149 perc, az egy ügyfélre jutó átlagos havi bevétel pedig 7.031 forint volt az év első kilenc hónapjában, az előző év azonos időszakában elért 185 perc valamint 9.431 forinttal szemben. A lemorzsolódás mértéke éves szintre vetítve 14,1% volt.

Mint azt korábban a vállalat már bejelentette, a Matáv, jelenleg a Westel és a Westel 0660 51%-os tulajdonosa szeptemberben értesítette a Deutsche Telekomot a maradék, jelenleg a Deutsche Telekom tulajdonában levő 49% Westel és Westel 0660 részesedésekre vonatkozó vételi opció lehívásának szándékáról. A tervek szerint a tranzakció zárására a 2001. év végéig kerül sor.

Nemzetközi szegmens növekvő hozzájárulása a csoport bevételéhez, tovább javuló ráták

A nemzetközi szegmens legdinamikusabban növekvő bevételei a MakTel mobil távközlési bevételei és a MakTel belföldi vezetékes távközlési bevételei voltak a mobil előfizetők számának növekedése és a harmadik negyedévben megvalósult vezetékes telefondíj kiegyenlítés újabb lépésének eredményeként. A Matáv nemzetközi szegmensének háromnegyed éves EBITDA rátája 53,3% volt. Szeptember végén a MakTel 541.743 vezetékes, 184.641 mobil- és 18.527 internetelőfizetővel rendelkezett.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt –Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját –irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv fontosabb részvényesei a 2001. szeptember 30-i állapot szerint: MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2000. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

A Matáv háromnegyed éves részletes gyorsjelentése a Matáv weboldalán, valamint a Budapesti Értéktőzsde weboldalán (www.bet.hu, Forgalmazott Értékpapírok / Kibocsátói Hírek) olvasható.