Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2001. első negyedévi eredményei

2001. május 15.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette a 2001. első negyedévi gazdasági eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

A bevételek a 2000. év első negyedévében elért 105,1 milliárd forinthoz képest 22,3%-kal növekedtek (euróban kifejezve 17,8%-kal) és 128,5 milliárd forintot (483,8 millió eurót) tettek ki. A MakTel 2001 január második felében megkezdett teljes konszolidációja mellett a bevétel növekedéséhez legjelentősebb mértékben a Matáv mobil, bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásai, valamint az előfizetési díjakból származó bevételek emelkedése járult hozzá.

- A mobil üzletág változatlanul a bevételnövekedés legjelentősebb forrása. Az első negyedév bevételei 30,2 milliárd forintot tettek ki, ami 31,6%-os növekedést jelent az elmúlt év azonos időszakának 23,0 milliárd forintos bevételével összehasonlítva. - Ismét a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek mutatták a leggyorsabb ütemű, 33,2%-os növekedést, amelyek 6,0 milliárd forintról 8,0 milliárd forintra emelkedtek éves szinten. - Az előfizetői, összekapcsolási és egyéb díjak 23,4%-kal, 23,4 milliárd forintra növekedtek, ami elsősorban a 2001. február 1-jétől hatályos megemelt havi előfizetési díjaknak, valamint a magasabb havidíjú ISDN vonalak megnövekedett arányának tulajdonítható. - A konszolidáció első negyedévében a MakTel 11,9 milliárd forinttal járult hozzá a Matáv bevételeihez. A MakTel nélkül a bevételnövekedés mértéke 10,9%. A MakTel teljes konszolidációját a Matáv január 15-ével kezdte meg.

Az EBITDA 8,6%-kal nőtt (euróban kifejezve 4,7%-kal), és 53,6 milliárd forintot tett ki (201,6 millió euró) az egy évvel ezelőtti 49,3 milliárd forinthoz képest. Az EBITDA ráta 2001 első három hónapjában 41,7% volt.

Az adózott eredmény 2001 első három hónapjában 24,9%-kal csökkent (euróban kifejezve 27,6%-os csökkenés) 15,1 milliárd forintra (56,8 millió euró), szemben a 2000. év első három hónapjának 20,1 milliárd forintos (78,5 millió euró) eredményével. Az eredmény ráta 2001 első három hónapjában 11,7% volt.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így kommentálta az eredményeket: "Ez volt az első negyedév, amikor külföldi befektetésünk eredményeként a Matáv Csoport tagjaként üdvözölhettük a Maktelt, újabb növekedési lehetőséget biztosítva ezzel vállalatunk számára. Ami a többi üzleti területet illeti, a bevételnövekedés fő forrását továbbra is a mobil és az adatátviteli szolgáltatások képezik. Annak ellenére, hogy termékportfóliónkban növekszik a versenyszolgáltatások súlya és legfőképpen, hogy az első negyedévben is folytatódott a mobilpiac erőteljes növekedése, az EBITDA ráta egészséges, 40%-ot meghaladó szinten maradt. "

A mobil üzletág ismét kiemelkedő mértékben növekedett

A Westel - az üzletágak közötti tranzakciók levonását megelőzően - az ügyfélbázis erőteljes bővülésének eredményeként 2001 első negyedévében 24,9%-os bevételnövekedést könyvelhetett el. A bevételek 44,2 milliárd forintot tettek ki szemben a 2000 első negyedévében elért 35,4 milliárd forinttal. Az EBITDA 18,6%-kal 14,1 milliárd forintra nőtt, az eredmény pedig a tavalyi év azonos időszakában elért 3,0 milliárd forinthoz képest 25,0%-kal, 3,8 milliárd forintra emelkedett. A működési eredmény ráta 2001 első negyedévében 2000 első negyedévéhez képest csökkent az új belépők számának 45%-os növekménye miatt megnőtt ügyfélakvizíciós költségek, valamint a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó megnövekedett értékcsökkenés következtében.

A mobilpiac dinamikus bővülése folytatódott az év első negyedévében, a mobilellátottság országos szinten elérte a közel 35%-ot. A Westel megőrizte piacvezető szerepét, a GSM piacon 54%-os részesedéssel rendelkezik. A Westel előfizetői bázisa 80,2%-kal növekedett elérve az 1,8 milliót, amelyből az előre fizetett szolgáltatást igénybe vevők aránya 57%.

Az előfizetők számának jelentős növekedése mellett az egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom csökkent. A Westel átlagos havi árbevétele előfizetőnként éves összehasonlításban 28%-kal 7000 forintra csökkent, az átlagos havi percforgalom előfizetőnként pedig 19%-kal 148 percre esett vissza 2001 első negyedévében. A lemorzsolódás aránya továbbra is viszonylag alacsony, 15%-os szinten maradt.

A vezetékes szolgáltatások növekedési ütemében az adatátviteli szolgáltatások vezetnek

Az elmúlt évhez képest a bérelt vonali és adatkommunikációs szolgáltatásokból származó bevételek 33,2%-kal növekedtek. Az élesedő verseny ellenére a Matáv adatkommunikációs üzletága ki tudta használni az adatátviteli megoldások iránt Magyarországon mutatkozó kereslet kedvező hatásait. A Matáv legfontosabb terméke változatlanul a menedzselt bérelt vonal, a csatlakozások száma a negyedév végén 9.530 volt. Ez 2000 első negyedévéhez viszonyítva 28%-os növekedést jelent. Az internet üzletágban az Axelero révén változatlanul vezető pozíciót tölt be a Matáv a modemes internetszolgáltatók között, az Axelero előfizetőinek száma megközelíti a 104 ezret. Ez azt jelenti, hogy az előfizetői bázis az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva 70%-os növekedést mutatott. A Matáv kábeltévé-előfizetőinek száma 72%-kal magasabb az egy évvel ezelőttinél, és 2001 március végén elérte a 280 ezret.

Stabil bevételek a hagyományos vezetékes szolgáltatásokból

Éves összehasonlításban a belföldi távközlési szolgáltatások bevételei 4,6%-kal növekedtek. Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak jelentős, 23,4%-os emelkedést mutatnak. Ez elsősorban a Matáv tarifakiegyenlítési erőfeszítéseinek köszönhető, amelynek eredményeként a Bázis csomag havi előfizetési díja 27%-kal emelkedett február 1-jétől.

Mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalmi bevételek csökkentek a forgalmi díjak csökkentése következtében: a helyi hívások 6,4%-kal, a belföldi távhívások 14,1%-kal, míg a nemzetközi távhívások 15,0%-kal lettek olcsóbbak idén februártól. Ugyancsak növekedett a kedvezményes díjú internetforgalom százalékos aránya a teljes forgalomvolumenen belül, és lassult a vezetékesből mobilhálózatba irányuló forgalom növekedése.

Teret hódítanak a versenyszolgáltatások, egészséges szinten az EBITDA ráta

A versenyben nyújtott szolgáltatások bevételrészesedésének növekedése az eredményrátában is megmutatkozott az erőteljesebb marketing és magasabb ügyfélakvizíciós költségek miatt. Az EBITDA rátára negatívan hatott a többi hálózatüzemeltető felé történő kifizetések emelkedése - amelynek oka elsősorban a mobil hálózat növekedése - és az átlagbérek emelkedése. Ennek következtében az EBITDA ráta csökkent, de egészséges, 41,7%-os szinten maradt. A működési költségek emelkedésének további jelentős tényezői az elmúlt évben a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos beruházások miatt megemelkedett értékcsökkenés, valamint a MakTel januári akvizíciójához kapcsolódó amortizációnövekedés.

A Matáv fontosabb részvényesei a 2001. március 31-i állapot szerint: a Magyar Állam (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

A Matáv első negyedévi részletes gyorsjelentése a Matáv weboldalán olvasható.