Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2000. évi eredményei

2001. február 14.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette a 2000. december 31-én végződő évre vonatkozó pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

A bevételek 445,9 milliárd forintot tettek ki (1.715 millió euró), ami 15,9%-kal (euróban számolva: 12,6%-kal) haladja meg az 1999. évben elért 384,9 milliárd forintos bevételt. Az összbevételek növekedése főként a Matáv mobil, bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásaiból, illetve az előfizetési díjakból származó bevételek emelkedésének eredménye.

  • A mobil szolgáltatásokból származó bevételek a mobil előfizetők körének gyors bővülése következtében 31,6%-kal növekedtek. A mobil készülékek eladásából származó bevételek több, mint a kétszeresére nőttek, s ennek eredményeként az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek 68,2%-kal emelkedtek.
  • A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 32,5%-kal növekedtek. A fejlődés fő motorja a bérelt vonali, kábeltelevíziós, internet és ISDN adatátviteli szolgáltatások volumenének növekedése volt.
  • A vezetékes telefonszolgáltatások havi díjaiból származó bevételek 31,2%-kal növekedtek a havi díjak 2000. február elején bekövetkezett közel 50%-os emelkedésének következtében.

Az EBITDA (a pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) az egy évvel ezelőtti 183,3 milliárd forinthoz képest 4,1%-kal (euróban számolva: 1,2%-kal) növekedett és elérte a 190,8 milliárd forintot (734 millió euró). Az EBITDA ráta 2000-ben 42,8% volt.

Az éves eredmény 68,8 milliárd forint (264 millió euró) volt, ami 12,6%-os (euróban számolva: 15,0%-os) csökkenést jelent. Ez 15,4%-os éves eredmény rátát jelent. Az EBITDÁ-ra és az éves eredményre negatívan hatott a Matáv 2000 negyedik negyedévében elszámolt költségei, melyek eredményre gyakorolt hatása mintegy 13 milliárd forint volt.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató mindezzel kapcsolatban így nyilatkozott: "Az évvégi eredményeink jelzik, a 2000. év fordulópontot jelentett a Matáv gazdálkodásában: a vonalnövekedés által vezérelt növekedés a vezetékes üzletágban véget ért, ezért elkezdtük a pénzügyi és emberi erőforrásainkat a nagy növekedés előtt álló területek - mobil, adat, Internet és földrajzi terjeszkedés - felé csoportosítani. Megállapodtunk a munkavállalói képviseletekkel a vezetékes üzletágban történő 16%-os létszámleépítésről, megdupláztuk az Internet előfizetők számát és közel megkétszereződött mind a mobil előfizetői bázis, mind az adatkommunikáció területén értékesített sávszélesség is az elmúlt évben. Az ily módon középpontba került területek, a megnövekedett működési költségek, valamint a Maktel konszolidációjához kapcsolódó egyszeri bevételnövekedés következtében várakozásaink szerint a teljes bevételek 22%-kal fognak emelkedni 2001-ben, míg magas egyszámjegyű növekedést prognosztizálunk 2002-ben és 2003-ban. Az EBITDA ráta mértéke az elkövetkezendő néhány évben várhatóan 42% fölött lesz."

Mobil szolgáltatások: a bevételek növekedésének legfontosabb hajtóereje A mobil bevételek 31,6%-kal növekedtek és 108,9 milliárd forintot tettek ki, ami a 2000. évi összes bevételeink 24,4%-a. A Westel előfizetőinek száma 90%-kal nőtt, és a 2000. év végére elérte a 1,6 milliót, ami 53%-os részesedést jelent a háromszereplős GSM piacon. A növekedés 86%-a az előre fizetett mobil szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelektől származik, akik 2000 végén a Westel teljes előfizetői körének 52%-át jelentették. A nettó növekedés 757 ezer volt, ami az egyéb szolgáltatásból származó bevételeket 68,2%-kal növelte, és így azok teljes összege 37,2 milliárd forintot tett ki.

A magyarországi mobil ellátottság 2000 végére elérte a 31%-ot, ami a Westel várakozásai szerint 2001-ben 40-45%-ra bővül. A Westel célja, hogy ebben az éles verseny által jellemzett piaci szegmensben 50% feletti részesedésével továbbra is megtartsa vezető pozícióját.

Az előre fizetett kártyás szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek arányának bővülése ellenére a Westel előfizetőinek átlagos havi forgalma továbbra is magas, 184 perc maradt, ami az elmúlt évhez képest 8%-os csökkenést jelent. Az átlagos havi előfizetőnkénti bevétel 9.067 forint volt, ami az elmúlt évhez viszonyítva 21,7%-os csökkenésnek felel meg. Az értéknövelt szolgáltatásokból származott a szolgáltatási bevételek 4,0%-a, ezen belül az SMS részesedése 3,2% volt.

2000-ben a Westel nem konszolidált bevételei elérték a 153,4 milliárd forintot, az EBITDA 59,0 milliárd forint, az éves eredmény pedig 35,5 milliárd forint volt. A Westel részletes éves beszámolója 2001 áprilisában jelenik meg.

Vezetékes szolgáltatások: stabil beszédcélú, fejlődő adatforgalmi és internetes szolgáltatások 2000-ben a bérelt vonali és adatátviteli bevételek 32,5%-kal növekedve elérték a 26,8 milliárd forintot. A bevételek növekedésének legfontosabb tényezőit a menedzselt bérelt vonalak, a kábeltelevíziós és internet előfizetők számában, illetve az ISDN adatforgalomban mutatkozó volumennövekedés jelentette:

  • a menedzselt bérelt vonalak száma 2000-ben 27%-kal növekedett, és elérte a 8.900-at. Ennek oka a vállalatok egyre fejlődő informatikai igényeiben és a szélesebb sávú összeköttetések iránti megnövekedett keresletben rejlik,
  • a Matáv koncentrált marketing akciója hatásaként az ISDN csatornák száma 167%-kal bővült és elérte a 306 ezret. Év végén az összes vonal 10%-a volt ISDN csatorna szemben a tavalyi 4%-hoz képest,
  • túlnyomó részt a cégfelvásárlások révén a kábeltelevíziós ügyfélkör megkétszereződött, és a 2000. év végére elérte a 267 ezret,
  • a MatávNet, a Matáv internetes leányvállalata továbbra is megőrizte vezető szerepét a magyarországi modemes piacon. 2000-ben modemes előfizetőinek száma majdnem a kétszeresére nőtt, és meghaladta a 95 ezret, a béreltvonali előfizetők száma pedig 468 volt, ami 115%-os bővülést jelent.

A Matáv vezetékes beszédcélú üzletágában mérsékeltebb növekedés volt tapasztalható. A vonalellátottság (az ISDN csatornákat is beleértve) 2000 végére elérte a 40%-ot, ami 2,3%-os éves teljes vonalszámnövekedést jelent. A vezetékes vonalakon belüli arány a jobb minőségű és értékesebb vonalak felé tolódik el: az ISDN csatornák száma 191 ezerrel növekedett. Az ISDN előfizetők arányának növekedése mellett a mobil szolgáltatás térhódítása is hozzájárult ahhoz, hogy az analóg vezetékes vonalak száma a 2000. év kezdete óta 126 ezerrel csökkent.

A belföldi forgalom 2000-ben - a vonalak számának bővülését jóval meghaladva - 12,3%-kal növekedett. A megnövekedett forgalom azonban nem ellensúlyozta a díjak csökkenéséből eredő hatást. Ennek következtében 3,4%-os csökkenés tapasztalható a belföldi beszédcélú forgalomi bevételek terén, amelyek összesen 129,5 milliárd forintot tettek ki. Az átlagosan 12%-os tarifacsökkenés ellenére a kimenő nemzetközi forgalom 5,1%-kal csökkent; ennek okaként a mobil telefonoknak, nemzetközi vállalati hálózatoknak és a versenytársak IP hálózatainak a nemzetközi forgalomból való növekvő részesedése jelölhető meg. A kimenő forgalom csökkenése a díjak csökkenésével járt együtt, s mindezek eredményeképp a nemzetközi forgalomból származó bevételek 41,4 milliárd forintot értek el, ami 5,4%-os csökkenést jelent.

Földrajzi terjeszkedés: a Maktelben megszerzett stratégiai részesedés A Matáv vezetése alatt álló konzorcium 51%-os részesedést szerzett a Maktelben, Macedónia legjelentősebb távközlési szolgáltatójában. A macedón távközlési piac a szolgáltatásokkal való ellátottságot tekintve a fejlődés kezdeti szakaszában tart; a vezetékes vonallal való ellátottság a 2000. év végén mintegy 25% volt, a mobil ellátottság pedig 5%. Mindez a Matáv részvényesei számára további növekedési lehetőségeket kínál. 2001-ben a Matáv legfontosabb célkitűzése az, hogy sikeresen átvegye a társaság irányítását, illetve hogy felgyorsítsa a hálózat és a szolgáltatások fejlesztését. A Matáv várakozásai szerint a Maktel-akvizíció mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása 2002-ben válik pozitívvá.

2000 végén az Emitel-ben korábban 50%-os tulajdonrészt birtokló Matáv megállapodást írt alá, amely alapján megvásárolja a vegyesvállalat másik tulajdonosának üzletrészét és a vállalatot 100%-ban saját ellenőrzése alá vonja. Az Emitel Magyarország déli területén három helyi koncessziós területen működő társaság, a hozzá tartozó vezetékes vonalak száma meghaladja a 85.000-et. A tranzakciót még a szabályozó hatóságoknak is jóvá kell hagynia.

A negyedik negyedévben elszámolt költségek az összköltséget jelentősen növelték A személyi jellegű ráfordítások 2000-ben 16,6%-kal emelkedtek, és elérték a 66,0 milliárd forintot, mely magában foglalja a 2001-ben esedékes hozzávetőleg 9,5 milliárd forint nagyságú végkielégítésre elkülönített céltartalékot is. A hatékonyság tovább javult, az egy alkalmazottra jutó vonalak száma 2000 végén elérte a 264-et.

Az értékcsökkenés, amortizáció, valamint az egyéb működési költségek tartalmazzák a hozzávetőleg 5 milliárd forint nagyságú, negyedik negyedévet érintő tételeket is. Ezen költségtételek 25,4%-kal illetve 26,7%-kal növekedtek.

Erőteljes cash-flow

A működésből származó nettó cash-flow 13,0%-kal növekedve elérte a 156,4 milliárd forintot, ami jelentősen meghaladta 2000. évi beruházások 152,8 milliárd forint nagyságú összegét. A szokásos üzleti tevékenységen túlmenően a 2000. évi beruházások tartalmaztak egy 6,5 milliárd forint összegű koncessziós díjat is, amelyet a Westel 2000 folyamán a 1800 MHz-es sávra kapott engedélyért fizetett. A jelenlegi üzletmenetet figyelembe véve a Matáv mintegy 340 milliárd forint összegben fog beruházni a 2001-2003 közötti három év során, a Maktel beruházásai nélkül.

A Matáv Rt. fontosabb részvényesei a 2000. december 31-i állapot szerint: a Magyar Állam (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között az 1999. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.