Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Matáv 2001. első féléves eredményei

2001. augusztus 14.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. első féléves gazdasági eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

A bevételek 23,1%-kal nőttek (euróban kifejezve 21,3%-kal, dollárban 13,6%-kal) és 263,3 milliárd forintot tettek ki (1006,7 millió euró, illetve 904,9 millió dollár), a 2000 első félévében elért 213,8 milliárd forinthoz képest.

- A mobil üzleti szegmens bevételei 92,5 milliárd forintot tettek ki 2001 első félévében, ami a tavalyi hasonló időszakban elért 73,8 milliárd forinthoz képest 25,4%-os növekedést jelent. A mobil üzletág bevételnövekedésének fő forrása a forgalomemelkedés volt, ami az ügyfélszám 71%-os nettó gyarapodásának köszönhető.

- A MakTel 27,1 milliárd forinttal járult hozzá a Matáv bevételeihez. Ennek fő forrásai a belföldi forgalmi bevételek, valamint a mobil távközlési és a nemzetközi forgalmi bevételek voltak.

- A vezetékes üzleti szegmens bevételei 4,2%-kal nőttek és 164,9 milliárd forintot tettek ki. Ebben az üzletágban az előfizetési díjak emelkedése, valamint az ISDN, bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételnövekedése ellensúlyozta a csökkenő forgalmi bevételeket.

Az EBITDA 11,2%-kal nőtt (euróban kifejezve 9,5%-kal), és 111,5 milliárd forintot tett ki (426,3 millió euró, illetve 383,2 millió dollár), szemben az egy évvel ezelőtti 100,3 milliárd forinttal. Az EBITDA ráta 42,3% volt 2001 első hat hónapjában.

A nettó pénzügyi költségek 2001 első félévében 181 millió forintot tettek ki az egy évvel korábbi 11,3 milliárd forinttal szemben. Ez elsősorban a Matáv Rt. és a Westel euróban fennálló hitelein elkönyvelt, a forint euróval szembeni erősödésének köszönhető árfolyamnyereség és a MakTel dolláralapú hitelein a dollár euróval szembeni erősödésének következményében elszenvedett árfolyamveszteségének együttes hatása.

Az adózott eredmény 1,3%-kal nőtt (euróban kifejezve 0,2%-kal csökkent), és 42,1 milliárd forintot tett ki (161,0 millió euró, illetve 144,8 millió dollár), szemben a 2000 első félévében elért 41,6 milliárd forinttal. Az eredmény ráta 16,0% volt 2001 első hat hónapjában.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket:

"A különböző üzletágakban elért eredményeink hűen tükrözik az elmúlt félév pozitív üzleti folyamatait és a Matáv növekedési stratégiájának sikeres megvalósítását igazolják, amely stratégia keretében a vállalat az erőforrásait a jövőbeli növekedést biztosító mobil, adat, internet üzletágakba és a nemzetközi terjeszkedésre összpontosítja. A Westel a folytatódó ügyfélkörbővülésnek és forgalomnövekedésnek köszönhetően tovább javította gazdasági teljesítményét. Várakozásainknak megfelelően növelte bevételeit első nemzetközi akvizíciónk, a MakTel is. A vezetékes üzletágban a növekedés fő forrása az adatátviteli szolgáltatások nagymértékű bővülése, a megnövekedett internethasználat és a vezetékesből mobilba irányuló forgalom növekedése volt. Sikeresen értékesítettük ISDN szolgáltatásainkat, amelynek eredményeképpen az ISDN csatornák számát az elmúlt egy évben megkétszereztük. Vezetékes üzletágunkban továbbá befejeztük az elmúlt év végén bejelentett jelentős szerkezetátalakítást, amelyet az üzletág növekedésének lefékeződése és az élesedő verseny tett szükségessé. Ennek eredményeképpen a Matáv Rt. dolgozói létszáma június végére 9790-re csökkent, ami 13,8%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban."

Továbbra is erőteljes a növekedés a mobil szegmensben

A mobil üzletág bevételei jelentős növekedést mutattak, 2000 első félévéhez képest 25,4%-kal 92,5 milliárd forintra nőttek. A magas hozzáadott értékű szolgáltatások területén mutatkozik a legnagyobb mértékű, éves szinten 100% feletti emelkedés.

Az új GSM előfizetők száma 569 000 volt, az előfizetői szám nettó növekedése pedig éves szinten 71%-ot tett ki. Az előre fizetett kártyás ügyfelek aránya az összes előfizetőn belül 61%-ra növekedett az egy évvel ezelőtti 39%-kal szemben.

Az EBITDA az idei év első felében 34,2 milliárd forintot tett ki, a múlt év azonos időszakának 26,5 milliárd forintjával szemben. Az EBITDA ráta 37,0%-ra emelkedett a tavalyi 36,0%-ról. Az EBITDA emelkedése és a 2,4 milliárd forintnyi árfolyamnyereség eredményeképpen a Westel első féléves nettó eredménye 11,6 milliárd forintot tett ki, ami a tavalyi év azonos időszakához képest 54,9%-kos emelkedést jelent.

A Westel megőrizte vezető pozícióját a magyarországi GSM piacon. Június végén 52,7%-os piaci részesedéssel rendelkezett, miután az év első hat hónapjában az összes új GSM előfizető 50,5%-át szerezte meg. A magyarországi mobil penetráció június végén 39,1%-ot tett ki.

Az egy mobil előfizetőre jutó átlagos havi forgalom az év első felében 150 perc volt, ami 19,8%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. A Westel egy előfizetőre jutó bevétele 7006 forint volt az év első felében, 26,7%-kal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A lemorzsolódás mértéke 14,4% volt.

A vezetékes beszédcélú üzletágban a magasabb előfizetői díjak, valamint az ISDN és adatkommunikációs bevételek növekedése ellensúlyozzák az alacsonyabb forgalmi bevételeket

A vezetékes beszédcélú üzletág bevételei éves szinten 4,2%-kal 164,9 milliárd forintra növekedtek, ami főként az ISDN előfizetői szám emelkedésének, a magasabb havi előfizetési díjaknak és az értéknövelt szolgáltatások szélesebb körű igénybevételének köszönhető. A 100 lakosra jutó vonalszám a Matáv szolgáltatási területén 39-nél stabilizálódott, ami a vezetékes beszédcélú üzletág érettségét bizonyítja. A havi előfizetői díjak idén februárban bekövetkezett közel 30%-os emelkedésének következtében az alacsonyabb jövedelmű lakossági előfizetők körében csökkent a kereslet a Matáv Bázis díjcsomagja iránt. A Matáv sikeresnek bizonyult ezen szegmenshez tartozó ügyfelek megtartásában az új Minimál csomag kidolgozásával, amelyhez a második negyedév végéig 315 000 előfizető csatlakozott. A nagyobb forgalmat bonyolító fogyasztók körében folytatódott az ISDN csatlakozásra előfizetők számának emelkedése, éves szinten több mint 100%-kal növekedett a számuk. Június végén a Matáv összes vezetékes vonalának 13%-a volt ISDN csatorna.

A hazai percforgalom éves szinten 8,7%-kal emelkedett, főként az internethasználat és a vezetékesből mobilba irányuló forgalom növekedésének köszönhetően. A helyi forgalom növekedését részben ellensúlyozták a februárban bevezetett alacsonyabb percdíjak, valamint az olcsóbb internetes és csúcsidőn kívüli hívások arányának növekedése. A mobil piac dinamikus fejlődése a vezetékesből mobilba irányuló forgalom emelkedését eredményezte, bár a növekedés mértéke csökkenést mutat, ahogy a forgalom egyre nagyobb része marad a mobil hálózatokon belül. A távolsági és nemzetközi tarifák februárban bekövetkezett jelentős csökkenése ellenére is folytatódott a távolsági és nemzetközi forgalom visszaesése, mivel a lakossági fogyasztók az alacsonyabb tarifákból adódó előnyt nem használták ki, az üzleti fogyasztókat pedig a Matáv versenytársai alternatív szolgáltatásokkal célozták meg.

Az adatkommunikációs szolgáltatásokból származó bevételek 30%-os növekedése az ISDN adatátviteli, a menedzselt bérelt vonali, az internet- és a kábeltévé szolgáltatások bevételeinek köszönhető. A menedzselt bérelt vonalak 34%-kal bővültek a szélessávú összeköttetés iránti kereslet növekedése következtében. Az internet előfizetők száma 56%-kal 110 384-re nőtt az egy évvel korábbi 70 904-ről. A kábeltévé előfizetők száma éves szinten több mint 50%-kal emelkedett.

A vezetékes beszédcélú üzletág EBITDA rátája az előző évi 46,6%-ról 38,5%-ra csökkent. A működési költségek növekedésének fő összetevői a Matáv Rt.-nél áprilisban végrehajtott 12,5%-os béremelés, a Matáv és a mobil szolgáltatók közötti magasabb forgalom következtében megnövekedett kifizetések és a társaság kibővített termékkínálatához kapcsolódó, ügyféltámogatást szolgáló alvállalkozói díjak és outsourcing voltak.

Az év első felében történt 1437 fős létszámleépítés hatására nőtt a hatékonyság, az egy alkalmazottra jutó vonalszám 300-ra emelkedett a félév végére.

A nemzetközi szegmens 10,3%-kal járult hozzá a Matáv Csoport bevételeihez

A második negyedévben a MakTel megnövekedett mobil és nemzetközi forgalmi bevételei voltak a legdinamikusabban növekvő bevételsorok. Június végén a MakTel 532 780 vezetékes, 153 364 mobil és 15 178 Internet előfizetővel rendelkezett. A Matáv Rt. nemzetközi szegmensének első féléves EBITDA rátája 50,9% volt. A MakTel csoport EBITDA-hoz való hozzájárulását negatívan befolyásolta a forint euróval és ezáltal a macedón dénárral szembeni erősödése.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, és országos koncesszióval rendelkezik a belföldi és a nemzetközi távhívások területén. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt -Macedónia kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját -irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv fontosabb részvényesei a 2001. június 30-i állapot szerint: a Magyar Állam (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

A Matáv első féléves részletes gyorsjelentése a Matáv weboldalán, valamint a Budapesti Értéktőzsde weboldalán (www.bet.hu -Forgalmazott Értékpapírok/Kibocsátói Hírek) is olvasható.