Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A MATÁV 1999. évi eredményei

A MATÁV 1999. évi eredményei

A Matáv (BÉT: MTAV.BU; NYSE: MTA.N), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 1999. évi gazdasági eredményeit, amelyek ezúttal is kitűnő pénzügyi évről tanúskodnak.

 • A bevételek éves szinten 21,0%-kal nőttek és 384,9 milliárd forintot tettek ki, szemben az 1998. évi 318,1 milliárd forinttal. Az erős növekedés mögött elsősorban az előfizetési díjak (25,0%-os növekedés) valamint a belföldi forgalmi (23,7%-os növekedés) szolgáltatásokból származó bevételek átlagot meghaladó emelkedése volt. A legdinamikusabb fejlődést továbbra is a mobil (34,2%), valamint a béreltvonali és adatátvitali szolgáltatások (35,2) mutattak.
 • Az EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) éves szinten 22,5%-kal, 183,3 milliárd forintra nőtt az egy évvel ezelőtti 149,7 milliárd forintról. Az EBITDA ráta 1999-ben 47,6%-os volt, az 1998-as 47,1%-kal szemben.
 • Az adózott eredmény 34,8%-kal nőtt, és az előző évi 58,3 milliárd forinttal szemben 78,6 milliárd forintot tett ki, annak ellenére, hogy az ötéves adómentességi időszak 1998. évi lejártát követően a Matáv valamint a Westel 900 7,2%-os társasági adót fizet. Az eredmény ráta az 1998-as 18,3%-ról 20,4%-ra emelkedett.
 • Az egy részvényre jutó nyereség éves szinten 34,8%-kal, 75,8 forintra nőtt.

A MATÁV 1999-es kiemelkedő növekedése mindenekelőtt a vezetékes, mobil és adatátviteli szolgáltatások erőteljes bővülésének és növekvő ügyfélkörének tulajdonítható.

 • A vezetékes vonalak száma éves szinten 9,6%-kal, közel 2,9 millióra nőtt. Az ISDN vonalak száma 1999-ben több mint 114 000-re szökött fel az előző évi 63 000-ről. Jelentősen növekedett a lakossági ISDN ügyfelek száma. Ennek eredményeként az 1999 végén elért 38,6%-os telefonellátottság csak igen kevéssel maradt el a 2000. év végére kitűzött 40%-os céltól.
 • A percben mért belföldi telefonforgalom 11,3%-os növekedése meghaladta a vonalszám-bővülést. A forgalomnövekedés főként a lakossági vonalak és az ISDN csatornák erőteljesebb használatából adódott.
 • 1999 novemberében újraindítottuk az immár teljesen új platformon működő hangposta szolgáltatásunkat. Alig két hónap alatt 65 000 új megrendelést szereztünk. Mivel az értéknövelt szolgáltatások ellátottsági szintje egyelőre alacsony, a hangposta szolgáltatások várhatóan jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a sikeres hívások aránya jelentősen emelkedjen.
 • A mobil piac eseménydús évet zárt az 1800-as GSM rendszer bevezetésével és a harmadik GSM szolgáltató megjelenésével. A MATÁV 51%-os tulajdonában levő Westel 900 megőrizte piacvezető pozícióját, 55%-os GSM mobilpiaci részesedéssel. Új szolgáltatások (pl. IP telefon, Mailmondó, MenüÁsz) bevezetése mellett a Westel 900 54,1%-kal több, mint 842 000-re növelte előfizetőinek számát. A nettó növekmény 63%-át a normál, míg 37%-át az előre fizetett termékek adták. A mobil szolgáltatásokból származó konszolidált bevételek 34,2%-kal, 82,7 milliárd forintra nőttek.
 • 1999 novemberében a Matáv bejelentette, hogy opciós megállapodást kötött a Deutsche Telekommal a Westel 900 és Westel 450 cégekben fennmaradó 49%-os részesedésének megvásárlásáról. A MATÁV 2000. július 1-je és 2001. szeptember 30-a között élhet lehívási jogával, 885 millió dolláros rögzített áron. Ez a megállapodás nagymértékben erősíti a Matáv jelenlétét a gyorsan bővülő mobilpiacon és jelentősen hozzájárul a részvényesi érték növeléséhez.
 • Töretlenül folytatódott az adatkommunikáció bővülése. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 35,2%-kal, 23,9 milliárd forintra nőttek. Ennek jelentős része a menedzselt bérelt vonalak számának 35,5%-os, 5 170-ről 7 007-re történt bővüléséből származott. Az adatkommunikációs bevételek 1999-ben az összes bevétel 6,2%-át tették ki, szemben az 1998-as 5,6%-kal.
 • A MATÁV internetszolgáltató leányvállalata, a MATÁVNet nagyarányú növekedést ért el a modemes előfizetők számában, amely egy év alatt 59,0%-kal, 51 300-ra nőtt az előző évi 32 300-ról. A növekedés az új, innovatív marketing akcióknak köszönhető (mint például az előre fizetett NetQuick csomag), továbbá a magyar internet piacon elérhető legversenyképesebb árainak.
 • 1999-ben a Matáv tovább javította működési hatékonyságát. A létszámot éves szinten 7,3%-kal csökkentettük, ugyanakkor az egy alkalmazottra jutó vonalak számát az 1998-as 201-ről 240-re növeltük. Emellett megkezdtük az ingatlangazdálkodási és informatikai tevékenységek kihelyezését partner cégekhez. A kihelyezéstől azt várjuk, hogy javul a szolgáltatási színvonal és a hatékonyság.

További információ

Huszár András, MATÁV Befektetői kapcsolatok
tel.: 458 0425

Szabó Edit, MATÁV Befektetői kapcsolatok
tel.: 458 0403

MATÁV Konszolidált IAS Eredménykimutatás
(millió forintban)
1998. 1999. % változás
december 31-ével végződött évben
(auditált) (nem auditált)
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 55   728   63   191   13,4%  
Belföldi forgalmi bevételek 108   425   134   071   23,7%  
Egyéb forgalmi bevételek 19   964   18   743   (6,1%)  
Összes belföldi távközlési bevétel 184   117   216   005   17,3%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 38   792   43   807   12,9%  
Mobil távközlési bevételek 61   677   82   746   34,2%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 17   695   23   924   35,2%  
Egyéb bevételek 15   779   18   450   16,9%  
Összes bevétel 318   060   384   932   21,0%  
Személyi jellegű ráfordítások (46   902)   (57   168)   21,9%  
Értékcsökkenési leírás (53   554)   (62   145)   16,0%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (35   965)   (44   184)   22,9%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (17   175)   (22   392)   30,4%  
Egyéb működési költségek (68   355)   (77   912)   14,0%  
Működési költségek és ráfordítások (221   951)   (263   801)   18,9%  
Működési eredmény 96   109   121   131   26,0%  
Nettó pénzügyi eredmény (28   795)   (22   133)   (23,1%)  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 302   1   428   372,8%  
Adózás előtti eredmény 67   616   100   426   48,5%  
Társasági adó 1   267   (6   911)   (645,5%)  
Adózott eredmény 68   883   93   515   35,8%  
Kisebbségi részesedések (10   546)   (14   883)   41,1%  
Nettó eredmény 58   337   78   632   34,8%  
MATÁV Konszolidált IAS Mérleg
(millió forintban)
1997.
december 31-én
(auditált)
1998.
december 31-én
(auditált)
1999.
december 31-én
(nem auditált)
% változás
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 9   259   3   613   6   584   82,2%  
Értékpapírok 7   912   1   274   3   732   192,9%  
Követelések 40   023   51   662   63   650   23,2%  
Készletek 7   064   8   117   9   539   17,5%  
Forgóeszközök összesen 64   258   64   666   83   505   29,1%  
Befektetett eszközök 412   801   479   474   566   959   18,2%  
Hosszú lejáratú követelések 3   552   5   400   6   249   15,7%  
Eszközök összesen 480   611   549   540   656   713   19,5%  
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 26   682   19   311   17   804   (7,8%)  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 51   556   74   956   96   788   29,1%  
Halasztott bevételek 5   906   5   638   4   685   (16,9%)  
Céltartalékok 3   232   4   322   4   925   14,0%  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 87   376   104   227   124   202   19,2%  
Hitelek és egyéb kölcsönök 142   365   153   160   164   715   7,5%  
Halasztott bevételek 23   868   18   260   13   606   (25,5%)  
Céltartalékok 1   141   4   513   3   599   (20,3%)  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 167   374   175   933   181   920   3,4%  
Kisebbségi részesedések 17   185   12   135   23   012   89,6%  
Saját tőke
Jegyzett tőke 103   728   103   728   103   728   0,0%  
Tőketartalék 22   834   22   834   22   834   0,0%  
Eredménytartalék 82   114   130   683   201   017   53,8%  
Saját tőke összesen 208   676   257   245   327   579   27,3%  
Források összesen 480   611   549   540   656   713   19,5%  
A működési statisztikák összefoglalója 1998. dec. 31. 1999. dec. 31. 99 dec. - 98 dec.
%
EBITDA ráta 47,1% 47,6% 1,1%
Működési eredmény ráta 30,2% 31,5% 4,3%
Nyereség ráta 18,3% 20,4% 11,5%
Eszköz arányos megtérülés 11,3% 13,0% 15,0%
Nettó adósság / összes tőke 38,4% 32,9% (14,3%)
  1999. jan. 1. 1999. dec. 31. 99 dec. 31. - 99 jan. 1.
%
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 184 102 2 370 579 8,5%
Üzleti 362 165 378 605 4,5%
Nyilvános 35 739 36 205 1,3%
ISDN csatornák 63 148 114 466 81,3%
Összes vonalszám 2 645 154 2 899 855 9,6%
  1998. dec. 31. 1999. dec. 31. 99 dec. - 98 dec.
%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 75,7% 79,0% 4,4%
Vonalsűrűség 35,4% 38,6% 9,0%
Westel 450 előfizetők 93 596 97 753 4,4%
Westel 900 előfizetők 546 554 842 279 54,1%
Összes mobil előfizetők 640 150 940 032 46,8%
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált főben) 13 287 12 093 (9,0%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált fő ben) 16 595 15 377 (7,3%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 201 240 19,4%
Forgalom percben (ezer)
Belföldi 7 758 741 8 632 345 11,3%
Nemzetközi kimenő 188 412 192 356 2,1%

Az 1999. évi pénzügyi kimutatás elemzése

Eredménykimutatás

Bevételek

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek az 1998. évi 55.728 millió forintról 63.191 millió forintra emelkedtek 1999-ben (13,4%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1998-ban az átlagos vonalszám 2.524.677, míg 1999-ben 2.767.184 volt, ez 9,6%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 1999. december 31-ig elérték a 134.071 millió forintot az 1998. évi 108.425 millió forint bevétellel szemben, ami 23,7%-os növekedést jelent. A bevételek növekedését a tarifaemelések és az előfizetők számának emelkedése okozta.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1998. évi 19.964 millió forintról 1999. december 31-ig 18.743 millió forintra csökkentek (6,1%-os csökkenés). A csökkenés az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjakból adódik.

A nemzetközi forgalmi bevételek 1999. december 31-ig elérték a 43.807 millió forintot az 1998. évi 38.792 millió forint bevétellel szemben (12,9%-os növekedés).

A mobil távközlési bevételek 1999. december 31-ig elérték a 82.746 millió forintot az 1998. évi 61.677 millió forintos bevétellel szemben (34,2%-os növekedés). A növekedés elsősorban a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 1999. december 31-ig elérték a 23.924 millió forintot az 1998. évi 17.695 millió forinttal szemben (35,2%-os növekedés). Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet előfizetők, illetve az audiotex szolgáltatások számának emelkedése indokolja.

Az egyéb bevételek az 1998. évi 15.779 millió forintról 1999. december 31-re 18.450 millió forintra emelkedtek (16,9%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 21,9%-kal növekedtek, 1999. év végére elérték a 57.168 millió forintot, szemben az 1998. évi 46.902 millió forinttal. Ez a növekedés az 1999. április 1-jével megvalósított bérfejlesztés eredménye, valamint annak, hogy a létszámon belül megnőtt a magasabban képzett dolgozók aránya.

1999-ben az értékcsökkenési leírás elérte a 62.145 millió forintot az 1998. hasonló időszakának 53.554 millió forintjával szemben (16,0%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 1999. december 31-ig elérték a 44.184 millió forintot az 1998. év 35.965 millió forintjával szemben (22,9%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta, valamint az átlagos fizetendő díjak is növekedtek.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1998. évi 17.175 millió forintról 1999-ben 22.392 millió forintra növekedett (30,4%-os növekedés). Ez a növekedés az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az egyéb működési költségek 1999. december 31-re elérték a 77.912 millió forintot az 1998. év hasonló időszakának 68.355 millió forintjához viszonyítva (14.0%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 1999. december 31-re elérte a 121.131 millió forintot az 1998. évi 96.109 millió forinthoz viszonyítva. 1999-ben az összes bevétel 21,0%-kal emelkedett, az 1998. évi 318.060 millió forintról 384.932 millió forintra. 1999-ben az összes működési költség 18,9%-kal emelkedett, az 1998. évi 221.951 millió forintról 263.801 millió forintra. A működési eredményráta 1999-ben 31,5%, míg 1998 hasonló időszakában 30,2% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

1999. december 31-én végződő évben a nettó pénzügyi eredmény mínusz 22.133 millió forint volt, szemben az 1998. évi mínusz 28.795 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása egyrészt a csökkenő mértékű havi leértékelések, másrészt a forint intervenciós sávon belüli kedvezőbb mozgásának következménye. Mivel a Matáv hitelállományában növekszik a forinthitelek aránya, a Matáv a csökkenő forint kamatlábak kedvező hatását is élvezi. A hitelállomány az 1998. december 31-i 172.471 millió forintról 1999. december 31-re 182.519 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményéből

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 1999-ben 1.428 millió forintra nőtt az 1998. évi 302 millió forintról, ez a társult vállalatok javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 1999-ben 100.426 millió forint volt, szemben az 1998. évi 67.616 millió forinttal.

Társasági adó

A MATÁV Rt. és a Westel 900 adómentessége 1998. december 31-ével megszűnt, s ez 1999-ben a társasági adó emelkedését eredményezte.

Kisebbségi részesedések

1999. december 31-ig a kisebbségi részesedések összege 14.883 millió forint volt, az 1998. évi 10.546 millió forinttal szemben (41,1%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 és Westel 450 jelentősen magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

1999-ben a nettó eredmény 78.632 millió forint volt, az 1998. évi 58.337 millió forinttal szemben (34,8%-os növekedés).

Mérleg

A mérlegfőösszeg 1998. december 31-én 549.540 millió forint volt, mely 1999. december 31-re 656.713 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Követelések

A követelések összege 1999. december 31-én 63.650 millió forint volt, amely 23,2%-os növekedést jelent 1998. december 31-i értékhez képest. A növekedés a magasabb előfizetői számnak és a tarifaemelések hatásának köszönhető.

Szállítók és egyéb kötelezettségek

A szállítók és egyéb kötelezettségek összege 1999. december 31-én 96.788 millió forint volt, szemben az 1998. év végi 74.956 millió forinttal. A belföldi és külföldi szállítók állománya a társaság bővűlő tevékenységének következtében növekedett. A Westel 900 1800-as koncessziós díjfizetési kötelezettségének évvégi összege szintén részét képzi a növekvő szállító állománynak.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1998. december 31-hez képest 53,8%-kal nőtt, 201.017 millió forint volt 1999. december 31-én. A MATÁV Rt. 8.298 millió forint összegű osztalékot fizetett.