Szükséges dokumentumok

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz).

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő Domino előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Rendelés átvételkor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)

Meghatalmazással történő ügyintézés:

Természetes személy Előfizető/Számlafizető/Felhasználó meghatalmazottjaként egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben kizárólag ügyvéd járhat el, vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte.

Az ügyfélszolgálati tevékenységek listájáról/az Előfizetői szerződés feletti rendelkezés egyes eseteiről - melyek meghatalmazott útján történő eljárás esetén kizárólag az itt megjelölt alakszerűségekhez kötött meghatalmazás birtokában végezhetők -, ügyfélszolgálatunkon, illetve ide kattintva tájékozódhatsz.

Amennyiben magánszemélyként meghatalmazással szeretnél szerződést kötni, akkor egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben kizárólag ügyvéd járhat el, vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte. Az ügyfélszolgálati tevékenységek listájáról/az Előfizetői szerződés feletti rendelkezés egyes esetiről, melyek meghatalmazott útján történő eljárás esetén kizárólag az itt megjelölt alakszerűségekhez kötött meghatalmazás birtokában végezhetők, ügyfélszolgálatunkon, illetve honlapunkon tájékozódhat.

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú), vagy Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
  • Letelepedési engedély (kártya típusú, vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el)
  • Tartózkodási engedély (matrica formátumú, melyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság)
  • Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára számára (kártya formátumú)
  • Regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)
  • Állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)

A fenti esetekben kötelező állandó lakóhelyet igazolni, mely az adott dokumentumban található, vagy külön lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal tanúsítható.

Amennyiben Ön külföldi magánszemélyként Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére kártya formátumú igazolvánnyal vagy Tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére matrica formátumú engedéllyel rendelkezik (melyet a külföldi útlevelébe helyez el a hatóság), útlevél, valamint az alábbi típusú bankkártyák egyike szükséges: VISA, EC/MC, DINERS

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Domino egységkártya és készülék csomag vásárlása esetén az alábbi okmányok közül egy szükséges:
  • Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú), vagy Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
  • Letelepedési engedély (kártya típusú, vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el)
  • Tartózkodási engedély (matrica formátumú, melyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság)
  • Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára számára (kártya formátumú)
  • Regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)
  • Állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)

A fenti esetekben kötelező állandó lakóhelyet igazolni, mely az adott dokumentumban található, vagy külön lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal tanúsítható.

Amennyiben Ön külföldi magánszemélyként Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére kártya formátumú igazolvánnyal vagy Tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére matrica formátumú engedéllyel rendelkezik (melyet a külföldi útlevelébe helyez el a hatóság), útlevél, valamint az alábbi típusú bankkártyák egyike szükséges: VISA, EC/MC, DINERS

 • Domino egységkártya vásárlása esetén az alábbi okmányok közül egy szükséges:
  • Úti okmány (pl.: útlevél, külföldön kiállított személyazonosításra alkalmas dokumentum)
  • A fentiekben felsorolt bármely – magyar hatóság által kiállított – személyazonosításra alkalmas dokumentum egyike.

Meglévő előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú), vagy Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
 • Letelepedési engedély (kártya típusú, vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el)
 • Tartózkodási engedély (matrica formátumú, melyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság)
 • Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára számára (kártya formátumú)
 • Regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)
 • Állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)

Meglévő Domino előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú), vagy Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
 • Letelepedési engedély (kártya típusú, vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el)
 • Tartózkodási engedély (matrica formátumú, melyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság)
 • Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára számára (kártya formátumú)
 • Regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)
 • Állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes)

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Gazdálkodó szervezetek esetén szükséges dokumentumok:
  • Jogi képviselő által kinyomtatott, záradékolt és ellenjegyzett cégbírósági bejegyző / változásbejegyző végzés(a 2008/07/01-től hatályos elektronikus cégeljárással bejegyzett cégek esetében), vagy a cégbírósági bejegyző végzés eredeti példánya (nem elektronikus cégeljárás keretében bejegyzett gazdálkodó szervezetek esetében)
  • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy az azzal egyenérték.ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (amennyiben nem az aláírásra jogosult vásárol, akkor az aláírási címpéldány mellé az aláírási címpéldányon szereplő személy által adott meghatalmazás is szükséges, hogy a szerződéskötő a cég nevében aláírhat.)
  • A szervezet nevében eljáró személyazonosságának igazolására alkalmas okmány
  • eredeti adóbejelentkezési lap
  • eredeti bankszámlaszerződés
 • Egyéb szervezetek esetén szükséges dokumentumok:
  • Fővárosi / Megyei Bíróság nyilvántartásba vételéről szóló eredeti végzés, illetve ügyvédi igazolvány(ügyvédi iroda / közjegyző esetén a területileg illetékes kamara nyilvántartásba vételt elrendelő határozata)
  • eredeti adóbejelentkezési lap
  • eredeti bankszámlaszerződés
  • meghatalmazás amennyiben nem az aláírásra jogosult m.ködik közre a szerződéskötés során
  • a szervezet nevében megjelent személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmány

Megjegyzés: Az eredeti okiratokat nem kell becsatolni, azokról a helyszínen másolat készül. Meghatalmazásként a Magyar Telekom által biztosított meghatalmazás nyomtatvány használatát javasoljuk, elfogadjuk természetesen a saját meghatalmazást is, azonban szükséges, hogy az valamennyi, a meghatalmazás érvényességéhez szükséges (a Magyar Telekom meghatalmazás nyomtatványon szereplő) adatot tartalmazza. A nyomtatvány üzleteinkben elérhető, illetve innen letölthető. Amennyiben a fenti tájékoztatóban megfelelő eligazítást nem talál, vagy bármilyen kérdése van, szíveskedjék telefonon ügyfélszolgálatunkhoz fordulni a 1414-es vagy +36-1-265-9210 telefonszámainkon.

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Gazdálkodó szervezetek esetén szükséges dokumentumok:
  • Jogi képviselő által kinyomtatott, záradékolt és ellenjegyzett cégbírósági bejegyző/változásbejegyző végzés (a 2008/07/01-től hatályos elektronikus cégeljárással bejegyzett cégek esetében), vagy a cégbírósági bejegyző végzés eredeti példánya (nem elektronikus cégeljárás keretében bejegyzett gazdálkodó szervezetek esetében)
  • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy az azzal egyenérték.ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (amennyiben nem az aláírásra jogosult vásárol, akkor az aláírási címpéldány mellé az aláírási címpéldányon szereplő személy által adott meghatalmazás is szükséges, hogy a szerződéskötő a cég nevében aláírhat.)
  • A szervezet nevében eljáró személyazonosságának igazolására alkalmas okmány
  • eredeti adóbejelentkezési lap
  • eredeti bankszámlaszerződés

Megjegyzés: Az eredeti okiratokat nem kell becsatolni, azokról a helyszínen másolat készül. Meghatalmazásként a Magyar Telekom által biztosított meghatalmazás nyomtatvány használatát javasoljuk, elfogadjuk természetesen a saját meghatalmazást is, azonban szükséges, hogy az valamennyi, a meghatalmazás érvényességéhez szükséges (a Magyar Telekom meghatalmazás nyomtatványon szereplő) adatot tartalmazza. A nyomtatvány üzleteinkben elérhető, illetve innen letölthető. Amennyiben a fenti tájékoztatóban megfelelő eligazítást nem talál, vagy bármilyen kérdése van, szíveskedjék telefonon ügyfélszolgálatunkhoz fordulni a 1414-es vagy +36-1-265-9210 telefonszámainkon.

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz).

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő Domino előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Rendelés átvételkor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)

Meghatalmazással történő ügyintézés:

Természetes személy Előfizető/Számlafizető/Felhasználó meghatalmazottjaként egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben kizárólag ügyvéd járhat el, vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte.

Az ügyfélszolgálati tevékenységek listájáról/az Előfizetői szerződés feletti rendelkezés egyes eseteiről - melyek meghatalmazott útján történő eljárás esetén kizárólag az itt megjelölt alakszerűségekhez kötött meghatalmazás birtokában végezhetők -, ügyfélszolgálatunkon, illetve ide kattintva tájékozódhatsz.

Amennyiben magánszemélyként meghatalmazással szeretnél szerződést kötni, akkor egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben kizárólag ügyvéd járhat el, vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte. Az ügyfélszolgálati tevékenységek listájáról/az Előfizetői szerződés feletti rendelkezés egyes esetiről, melyek meghatalmazott útján történő eljárás esetén kizárólag az itt megjelölt alakszerűségekhez kötött meghatalmazás birtokában végezhetők, ügyfélszolgálatunkon, illetve honlapunkon tájékozódhat.

Online időpont foglalási igény bejelentése